Användarvillkor

1. Inledning

Dessa användarvillkor beskriver de villkor som besökare behöver acceptera för att besöka vår hemsida och använda vår jämförelsetjänst för elavtal. Vi beskriver även hur vi beräknar elpriset i vår jämförelsetjänst.

2. Ansvarsfriskrivning

Vi kan inte garantera att redovisad information om exempelvis elpriser, avgifter, påslag och avtalsvillkor är korrekta. Vi har däremot rutiner för kvalitetskontroll och arbetar kontinuerligt för att hålla all information på hemsidan uppdaterad. 

Exempel på orsaker som kan ligga bakom felaktiga uppgifter är tryckfel eller att elbolaget har uppdaterat sina priser och villkor.

Du bör alltid kontrollera ditt elpris samt avtalsvillkor på elbolagets hemsida innan du tecknar ett elavtal. 

 

3. Jämförelsetjänst för elavtal

Vår jämförelsetjänst är utvecklad för att jämföra elavtal med rörligt elpris. Du har därmed i dagsläget inte möjligheten att jämföra priser på andra avtalsformer som exempelvis elavtal med fast elpris.

Det totala elhandelspriset som beräknas i jämförelsetjänsten är baserat på följande faktorer:

  • Din valda årliga elanvändning.
  • Elbolagets rörliga påslag inkl. elcertifikat samt fasta avgifter.
  • Ett genomsnittligt inköpspris på Nord Pool.

Elavtal med rörligt elpris följer spotpriset på elbörsen Nord Pool. Ditt framtida elpris kommer därmed påverkas av framtida spotpriser, ditt elområde och eventuell ändring av elcertifikatavgiften. Ett eventuellt volympåslag från kan också tillkomma. Elpriset som presenteras i vår jämförelsetjänst kan därmed endast användas som ett jämförelsepris.

3.1 Inköpspris

Inköpspriset på el, det så kallade spotpriset, som används i beräkningen uppdateras kontinuerligt. Den senaste uppdateringen utfördes 2024-06-18. Inköpspriset baseras på genomsnittet i elområde SE3 (Stockholm) under perioden januari – maj 2024. Detta genomsnittliga spotpris är 0,675 kr per kWh inkl. moms.

4. Affiliate-länkar

Vi använder så kallade affiliate-länkar på denna hemsida, vilket gör det möjligt att få ersättning från vissa elbolag. Tack vare denna ersättning har vi möjligheten att utveckla och underhålla denna hemsida samt att erbjuda vår jämförelsetjänst kostnadsfritt för alla besökare.

Vår ersättning påverkar inte ditt elpris, förutom att du i vissa fall har möjligheten att få ett unikt erbjudande eller rabattkod tack vare vårt samarbete med vissa elbolag.

Eventuell ersättning påverkar inte heller rangordningen i vår jämförelsetjänst, då elbolagen alltid rangordnas baserat på lägst elpris utifrån din valda elanvändning.

5. Kontakt

Om du har några frågor kring våra användarvillkor, kontakta oss på info @ elpriser24 .se.