Spotpriser på el

Lär dig mer om spotpriset på el och vilka faktorer som påverkar prissättningen. På denna sida finner du även historiska spotpriser för 2018 – 2024 i Sveriges fyra elområden.

Om du vill se dagens spotpriser, besök sidan Elpriset idag.

Spotpriset är marknadspriset på el

Spotpriset är marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan kl. 13:00.

Elavtal med rörligt elpris följer spotpriset på el. Däremot är det viktigt att teckna ett elavtal med tim-mätning om du vill följa spotpriset varje timme. Detta är relevant för elkunder som kan anpassa sin elanvändning under dygnet, exempelvis genom att ladda elbilen under natten då spotpriset i regel är lägre än på dagen.

Spotpriset varierar mellan Sveriges elområden

Sverige är uppdelat i följande fyra elområden:

 • SE1 Luleå.
 • SE2 Umeå.
 • SE3 Stockholm.
 • SE4 Malmö.

Spotpriset kan skilja sig mellan dessa fyra elområden och en eventuell prisskillnad beror oftast på överföringskapaciteten i elnäten.

Exempelvis är spotpriset i regel lägre i Norrland (SE1 och SE2) på grund av relativt låg efterfrågan samtidigt som utbudet är högt då de flesta vattenkraftverk är placerade i de norra delarna av Sverige. De flesta av Sveriges större vindkraftsparker är också placerade i Norrland.

 

Sveriges fyra elområden

Historiska spotpriser på Nord Pool 2018 – 2023

Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser per år i Sveriges fyra elområden under 2018 – 2023. Enheten är kr/kWh och priserna redovisas exklusive moms.

ÅrSE1SE2SE3SE4
20230,4570,4570,5920,744
20220,6340,6641,3791,620
20210,4320,4330,6700,817
20200,1500,1500,2210,269
20190,4010,4010,4060,421
20180,4540,4540,4580,476

Spotpriser 2024 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,6110,6120,8030,840
Februari 0,4480,4490,5030,554
Mars0,5660,5560,5950,634
April0,5050,5080,5630,625
Maj0,1760,1760,2370,506
Juni0,2400,2400,2730,627
Genomsnitt 20240,4240,4240,4960,631

Spotpriser 2023 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

Under början av 2023 var det fortsatt höga spotpriser på el, framför allt i elområde SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö). Till sommaren sjönk priserna kraftigt, framför allt på grund av ovanligt mycket nederbörd. De låga priserna höll i sig under hela hösten men gick upp något till vintern (november – december).

Sett över hela året blev priserna betydligt lägre under 2023 jämfört mot 2022.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,7040,7040,9261,044
Februari0,5200,5200,8251,028
Mars0,5650,5650,8060,918
April0,6650,6650,6870,739
Maj0,2780,2780,3900,735
Juni0,5160,5160,5311,034
Juli0,3740,3740,3770,418
Augusti 0,2380,2380,3700,495
September0,1090,1090,2430,513
Oktober0,1760,1760,3310,359
November0,6090,6090,8210,847
December0,7260,7260,7920,802
Genomsnitt 20230,4570,4570,5920,744

Spotpriser 2022 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

Under 2022 var det rekordhöga spotpriser på el i Sverige. Det har även varit fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset i genomsnitt 1,62 kr/kWh i SE4, vilket kan jämföras mot 0,634 kr/kWh i SE1.

Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser per månad i enheten kr/kWh.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,2900,2901,0431,094
Februari0,2580,2580,7750,839
Mars0,2290,2291,3031,550
April0,5290,5370,8921,139
Maj0,5790,5791,0291,391
Juni0,5110,5111,2631,804
Juli0,2250,2250,8661,225
Augusti0,1830,5192,2303,050
September1,0071,0072,2862,417
Oktober0,5050,5130,8060,813
November1,2211,2211,3091,348
December2,0602,0602,6902,714
Genomsnitt 20220,6340,6641,3791,620

Spotpriser 2021 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

2021 kännetecknades av rekordhöga spotpriser på el i Sverige, framför allt under hösten och vintern. Även resterande länder i Norden och de flesta länder i Europa drabbades av historiskt höga spotpriser. Anledningen till de höga priserna var bland annat höga råvarupriser på naturgas.

2021 kännetecknades även av fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden.

Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser per månad i enheten kr/kWh.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,4510,4510,4910,502
Februari0,4360,4360,5360,544
Mars0,2540,2540,3680,459
April0,2690,2680,3370,432
Maj0,3890,3890,4350,485
Juni0,3480,3480,4030,739
Juli0,5190,5280,5900,694
Augusti0,5880,5880,6710,855
September0,5650,5650,9181,23
Oktober0,2580,2580,6480,869
November0,4390,4390,8351,126
December0,6670,6671,8071,874
Genomsnitt 20210,4320,4320,6700,817

Spotpriser 2020 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

2020 kännetecknades av historiskt låga spotpriser på el. Året kännetecknades även av historiskt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. 

Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser per månad i enheten kr/kWh.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,2450,2450,2500,278
Februari0,1520,1520,1950,196
Mars0,0970,0970,1500,173
April0,0560,0560,0980,150
Maj0,1010,1010,1350,149
Juni0,1030,1030,2490,254
Juli0,0880,0880,0930,237
Augusti0,1800,1810,3470,417
September0,3130,3130,3480,371
Oktober0,2140,2140,2300,273
November0,0660,0660,2410,353
December0,1840,1840,3160,380
Genomsnitt 20200,1500,1500,2210,269

Spotpriser 2019 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,5490,5490,5580,564
Februari0,4740,4740,4770,483
Mars0,4130,4130,4140,415
April0,4160,4160,4160,418
Maj0,3740,3740,3740,387
Juni0,2600,2600,2600,294
Juli0,3690,3690,3700,394
Augusti0,3960,3960,3970,415
September0,3650,3650,3720,391
Oktober0,3930,3930,4070,455
November0,4400,4400,4460,451
December0,3680,3680,3780,385
Genomsnitt 20190,4010,4010,4060,421

Spotpriser 2018 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,3170,3170,3180,323
Februari0,3930,3930,3960,404
Mars0,4560,4560,4560,457
April0,4030,4030,4030,404
Maj0,3380,3380,3390,370
Juni0,4540,4540,4540,479
Juli0,5400,5400,5410,549
Augusti0,5620,5620,5700,584
September0,5180,5180,5200,528
Oktober0,4570,4570,4570,532
November0,4920,4920,5130,555
December0,5200,5200,5230,529
Genomsnitt 20180,4540,4540,4580,476

Volympåslag

Tänk på att spotpriserna som redovisas i tabellerna ovan är ett genomsnitt för hela månaden. För att bli debiterad detta spotpris är förutsättningen att elanvändningen är jämn fördelad över månadens alla timmar. Eftersom de flesta privatkunder använder betydligt mer el under dygnets dyrare timmar, betalar de flesta privatkunder ett högre spotpris än det genomsnittliga månadspriset.

Detta är en vanlig anledning varför det angivna inköpspriset på elhandelsfakturan inte stämmer överens med genomsnittet som redovisas på Nord Pool.

Elkonsumenter som har valt ett rörligt elavtal med timmes-debitering har möjligheten att påverka sitt volympåslag. Elkonsumenter med rörligt elavtal utan timmes-debitering kommer istället få en förbrukningsprofil som baseras på genomsnittet av elbolagets kunder.

Framtida spotpriser

Graf nedan visar systempriset på Nord Pool (EUR/MWh) fram till och med den 30 juni 2024. Tänk på att 1 EUR motsvarar cirka 11,2 SEK (2024-06-19) och att 1 MWh = 1 000 kWh. Y-axeln motsvarar därmed förenklat sett öre/kWh.

Grafen visar även priset för prissäkringar, så kallade terminer, det närmsta året. Terminspriserna ger en prognos av framtida elpriser baserat på dagens förutsättningar samt förväntningar på framtiden. Tänk på att priset säkras mot det så kallade systempriset, det vill säga det  genomsnittliga priset i Norden.

Elpris V.26 2024

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Faktorer som påverkar spotpriset

Nedan följer att antal faktorer som påverkar spotpriset på elbörsen Nord Pool. I Sverige är det oftast vädret som har störst påverkan på spotpriset. Under 2022 var det priset på gas och höga spotpriser i Norra Europa som hade störst påverkan.

 • Utomhustemperaturen. Påverkar bland annat efterfrågan på el från bostads- och servicesektorn eftersom en andel av alla fastigheter värms med el.
 • Mängden nederbörd. Cirka 40 % av Sveriges el produceras med vattenkraft. Mycket nederbörd under korta perioder bidrar till fyllda vattenmagasin, vilket i sin tur bidrar med låga spotpriser.
 • Vindstyrkan. I takt med att vindkraften byggs ut i Sverige påverkas spotpriset mer och mer av vindstyrkan. 16 % av Sveriges el produceras med vindkraft (2021).
 • Efterfrågan på el från industrin. Industrin står för cirka 40 % av Sveriges elanvändning.
 • Tillgänglig effekt från kärnkraft. Cirka 40 % av Sveriges el produceras med kärnkraft. Nedtid vid drift och underhåll påverkar därmed spotpriset.
 • Råvarupriser. På exempelvis olja, kol och gas.
 • Priset på utsläppsrätter.
 • Politiska beslut.
 • Spotpriset på el i omkringliggande länder. Eftersom det svenska elnätet är sammankopplat med Norden och Norra Europa.

 

Så fungerar elbörsen Nord Pool

Nord Pool är Europas största marknadsplats för el. Det är på elbörsen Nord Pool som elbolagen köper in den el som säljs vidare till elhandelskunderna. Marknadsplatsen är licensierad av den norska myndigheten The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).

Under 2021 finns det cirka 360 aktörer som handlar el på Nord Pool. Aktörerna är framför allt kraftproducenter, elhandelsbolag samt större förbrukare av el. Förutom alla nordiska länder är följande länder med på marknadsplatsen: Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Polen, Spanien, Österrike och Storbritannien.

Följ spotpriset varje timme med Fortum

Om du är intresserad av ett elavtal som följer spotpriset ner på timmes-nivå rekommenderas Fortum. Fortum har ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset. Hos Fortum ingår alltid fossilfri el.

Fortum erbjuder en App som gör det enkelt att både följa sin egen elanvändning och spotpriserna på Nord Pool.

Erbjudande (gäller tillsvidare under 2024): Använd länk nedan för att spara 588 kr under det första året som kund. Gäller enbart nya kunder.

Vanliga frågor

Vad var spotpriset på el under 2022?

Den genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nord Pool var följande under 2022: 0,63 kr per kWh i elområde SE1 (Luleå), 0,66 kr per kWh i elområde SE2 (Umeå), 1,38 kr per kWh i elområde SE3 (Stockholm) och 1,62 kr per kWh i elområde SE4 (Malmö).

Vad var spotpriset på el under 2023?

Det genomsnittliga spotpriset på el var följande under 2023: 0,46 kr per kWh i elområde SE1 (Luleå) och SE2 (Umeå), 0,59 kr per kWh i elområde SE3 (Stockholm) och 0,74 kr per kWh i elområde SE4 (Malmö).

Vad är spotpris?

Spotpris syftar på marknadspriset på el som bestäms utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Vilka elavtal följer spotpriset på el?

Elavtal med rörligt elpris följer spotprisets utveckling på Nord Pool. Förutom spotpriset tillkommer dock alltid ett påslag på inköpspriset. Påslaget ersätter elhandlaren för bland annat elcertifikat och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

Är spotpriset på el lägre under natten?

Ja, spotpriset på el är generellt sätt lägre under natten på grund av låg efterfrågan på el.

Var hittar jag aktuella och historiska spotpriser?

Dagens spotpris på el och historiska elpriser finns på Nord Pools hemsida. Klicka på ”Market Data” i huvudmenyn och sedan på ”Day-ahead” i sidomenyn. Tänk på att kontrollera vald valuta och kom ihåg att välja elområde.

Varför är spotpriset på el högre i Södra Sverige?

Den viktigaste anledningen till prisskillnaden är att merparten av Sveriges elproduktion sker i Norrland, då de flesta av Sveriges vattenkraftverk finns placerade där. Vattenkraften står för cirka 40 % av Sveriges totala elproduktion. Även en stor andel av Sveriges större vindkraftparker är placerade i Norrland. På grund av brist i överföringskapacitet mellan Norra och Södra Sverige kan därmed en prisskillnad uppstå.

Prisskillnaderna har historiskt sett endast varit några ören mellan Södra och Norra Sverige, sett i genomsnitt under ett helt år. Däremot har prisskillnaderna blivit allt större sedan 2020. En anledning är nedstängningen av elproduktion i Södra Sverige, exempelvis totalt fyra kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn och Ringhals.