Spotpriser på el

Lär dig mer om spotpriset på el och vilka faktorer som påverkar prissättningen. Vi har även sammanställt historiska spotpriser för perioden januari 2018 – juni 2021.

Spotpriset är marknadspriset på el

Spotpriset är marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan runt kl. 13:00.

Elavtal med rörligt elpris följer spotpriset på el. Däremot är det viktigt att teckna ett elavtal med tim-mätning om du vill följa spotpriset varje timme. Detta är relevant för elkunder som kan anpassa sin elanvändning under dygnet, exempelvis genom att ladda elbilen under natten då spotpriset i regel är lägre än på dagen.

Spotpriset varierar mellan Sveriges elområden

Sverige är uppdelat i fyra elområden. Spotpriset är därmed olika i dessa fyra elområden och en eventuell prisskillnad beror på överföringskapaciteten i elnäten.

Exempelvis är spotpriset ofta lägre i Norrland (SE1 och SE2) på grund av relativt låg efterfrågan samtidigt som utbudet är högt då de flesta vattenkraftverk är placerade i de norra delarna av Sverige. Många av Sveriges större vindkraftsparker är också placerade i Norrland.

Sveriges fyra elområden

Spotpriser under juni 2021

Graf nedan visar systempriset på Nord Pool (EUR/MWh) fram till och med den 4 juli 2021. Tänk på att 1 EUR är cirka 10,14 SEK och att 1 MWh = 1 000 kWh. Y-axeln motsvarar därmed förenklat sätt öre/kWh.

Grafen visar även priset för terminer, så kallade prissäkringar, det närmsta året. Terminspriserna ger en prognos av framtida elpris baserat på dagens förutsättningar.

 

Spotpriser V 26 2021

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Historiska spotpriser 2018 – 2021

Det historiska spotpriset på el har i genomsnitt varit följande de senaste tre åren (elområde SE3):

  • 2020: 0,22 kr per kWh.
  • 2019: 0,41 kr per kWh.
  • 2018: 0,46 kr per kWh.

Under 2020 var marknadspriset på el därmed cirka 45 % lägre jämfört mot 2019.

Graf nedan visar månadspriset på elbörsen Nord Pool under januari 2018 – juni 2021 i elområde SE3 (Stockholm).

Historiskt systempris 2017 – 2021

Grad nedan visar systempriset på el (dygnsmedel, EUR/MWh) under perioden 1 januari 2019 – 4 juli 2021.

Spotpriser Historik

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden 

Faktorer som påverkar spotpriset

Nedan följer att antal faktorer som påverkar spotpriset på elbörsen Nord Pool:

  • Efterfrågan på el från industrin. Industrin står för cirka 40 % av Sveriges elanvändning. 
  • Utomhustemperaturen. Påverkar bland annat efterfrågan på el från bostadsektorn eftersom en andel av alla fastigheter värms med el.
  • Mängden nederbörd. Påverkar utbudet av el från vattenkraftverken. Mycket nederbörd under korta perioder bidrar till fyllda vattenmagasin. Cirka 40 % av Sveriges el produceras med vattenkraft.
  • Råvarupriser. På exempelvis olja och kol.
  • Priset på utsläppsrätter

 

Följ spotpriset varje timme med Greenely

Om du är intresserad av ett elavtal som följer spotpriset ner på timmes-nivå rekommderas Greenely. Greenely har ett av marknadens lägsta påslag på cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag omfattar kostnden för elcertifikat och miljömärkningen Bra Miljöval. Greenely erbjuder en App som gör det enkelt att både följa sin egen elanvändning och spotpriserna på Nord Pool.

Så fungerar elbörsen Nord Pool

Nord Pool är Europas största marknadsplats för el. Det är på Nord Pool som elbolagen köper in den el som säljs vidare till elhandelskunderna. Marknadsplatsen är licensierad av den norska myndigheten The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).

Under 2021 finns det cirka 360 aktörer som handlar el på Nord Pool. Förutom alla nordiska länder är följande länder med på marknadsplatsen: Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Polen, Spanien, Österrike och Storbritannien.

Vanliga frågor

Vad var spotpriset på el under 2020?

Den genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nord Pool var 0,22 kr per kWh under 2020 i elområde SE3 (Stockholm). Det högsta månadspriset uppstod under september (0,35 kr per kWh) och det lägsta månadspriset under juli (0,09 kr per kWh).

Vad var spotpriset på el under 2019?

Det genomsnittliga spotpriset på el var under 2019 0,41 kr per kWh i elområde SE3 (Stockholm). Det högsta genomsnittliga månadspriset uppstod under januari då elpriset var 0,56 kr per kWh. Det lägsta månadspriset uppstod under juni då priset var 0,26 kr per kWh.

Vad är spotpris?

Spotpris syftar på marknadspriset på el som bestäms utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Vilka elavtal följer spotpriset på el?

Elavtal med rörligt elpris följer spotprisets utveckling på Nord Pool. Förutom spotpriset tillkommer dock alltid ett påslag på inköpspriset. Påslaget ersätter elhandlaren för bland annat elcertifikat och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

Är spotpriset på el lägre under natten?

Ja, spotpriset på el är generellt sätt lägre under natten på grund av låg efterfrågan på el.

Var hittar jag aktuella och historiska spotpriser?

Dagens spotpris på el och historiska elpriser finns på Nord Pools hemsida. Klicka på “Market Data” i huvudmenyn och sedan på “Day-ahead” i sidomenyn. Tänk på att kontrollera vald valuta och kom ihåg att välja elområde.