Spotpriser på el

Lär dig mer om spotpriset på el och vilka faktorer som påverkar prissättningen. Vi har även sammanställt historiska spotpriser för 2018 – 2021 i Sveriges fyra elområden.

Spotpriset är marknadspriset på el

Spotpriset är marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan runt kl. 13:00.

Elavtal med rörligt elpris följer spotpriset på el. Däremot är det viktigt att teckna ett elavtal med tim-mätning om du vill följa spotpriset varje timme. Detta är relevant för elkunder som kan anpassa sin elanvändning under dygnet, exempelvis genom att ladda elbilen under natten då spotpriset i regel är lägre än på dagen.

Spotpriset varierar mellan Sveriges elområden

Sverige är uppdelat i fyra elområden. Spotpriset är därmed olika i dessa fyra elområden och en eventuell prisskillnad beror på överföringskapaciteten i elnäten.

Exempelvis är spotpriset ofta lägre i Norrland (SE1 och SE2) på grund av relativt låg efterfrågan samtidigt som utbudet är högt då de flesta vattenkraftverk är placerade i de norra delarna av Sverige. De flesta av Sveriges större vindkraftsparker är också placerade i Norrland.

 

Sveriges fyra elområden

Historiska spotpriser 2018 – 2021

Det historiska spotpriset på el har i genomsnitt varit följande de senaste tre åren (elområde SE3):

 • 2020: 0,22 kr per kWh.
 • 2019: 0,41 kr per kWh.
 • 2018: 0,46 kr per kWh.

Under 2020 var marknadspriset på el därmed cirka 45 % lägre jämfört mot 2019. Hittils under 2021 har däremot priserna varit betydligt högre jämfört mot 2020.

Graf nedan visar månadspriset på elbörsen Nord Pool under januari 2018 – september 2021 i elområde SE3 (Stockholm). Genomsnittet har varit 0,53 kr/kWh hittills i år (januari – september 2021), vilket kan jämföras mot samma period under 2020 då genomsnittet var 0,21 kr/kWh.

Spotpriser 2021 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,4510,4510,4910,502
Februari0,4360,4360,5360,544
Mars0,2540,2540,3680,459
April0,2690,2680,3370,432
Maj0,3890,3890,4350,485
Juni0,3480,3480,4030,739
Juli0,5190,5280,5900,694
Augusti0,5880,5880,6710,855
September0,5650,5650,9181,23
Oktober0,2580,2580,6480,869
November----
December----
Genomsnitt 2021----

Spotpriser 2020 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,2450,2450,2500,278
Februari0,1520,1520,1950,196
Mars0,0970,0970,1500,173
April0,0560,0560,0980,150
Maj0,1010,1010,1350,149
Juni0,1030,1030,2490,254
Juli0,0880,0880,0930,237
Augusti0,1800,1810,3470,417
September0,3130,3130,3480,371
Oktober0,2140,2140,2300,273
November0,0660,0660,2410,353
December0,1840,1840,3160,380
Genomsnitt 20200,1500,1500,2210,269

Spotpriser 2019 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,5490,5490,5580,564
Februari0,4740,4740,4770,483
Mars0,4130,4130,4140,415
April0,4160,4160,4160,418
Maj0,3740,3740,3740,387
Juni0,2600,2600,2600,294
Juli0,3690,3690,3700,394
Augusti0,3960,3960,3970,415
September0,3650,3650,3720,391
Oktober0,3930,3930,4070,455
November0,4400,4400,4460,451
December0,3680,3680,3780,385
Genomsnitt 20190,4010,4010,4060,421

Spotpriser 2018 i SE1 – SE4 [kr/kWh]

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,3170,3170,3180,323
Februari0,3930,3930,3960,404
Mars0,4560,4560,4560,457
April0,4030,4030,4030,404
Maj0,3380,3380,3390,370
Juni0,4540,4540,4540,479
Juli0,5400,5400,5410,549
Augusti0,5620,5620,5700,584
September0,5180,5180,5200,528
Oktober0,4570,4570,4570,532
November0,4920,4920,5130,555
December0,5200,5200,5230,529
Genomsnitt 20180,4540,4540,4580,476

Framtida spotpriser

Graf nedan visar systempriset på Nord Pool (EUR/MWh) fram till och med den 21 november 2021. Tänk på att 1 EUR är cirka 10,14 SEK och att 1 MWh = 1 000 kWh. Y-axeln motsvarar därmed förenklat sätt öre/kWh.

Grafen visar även priset prissäkringar det närmsta året. Terminspriserna ger en prognos av framtida elpris baserat på dagens förutsättningar.

Spotpris V.46 2021

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Faktorer som påverkar spotpriset

Nedan följer att antal faktorer som påverkar spotpriset på elbörsen Nord Pool. I Sverige är det vädret som har störst påverkan på spotpriset.

 • Efterfrågan på el från industrin. Industrin står för cirka 40 % av Sveriges elanvändning.
 • Utomhustemperaturen. Påverkar bland annat efterfrågan på el från bostads- och servicesektorn eftersom en andel av alla fastigheter värms med el.
 • Mängden nederbörd. Cirka 40 % av Sveriges el produceras med vattenkraft. Mycket nederbörd under korta perioder bidrar till fyllda vattenmagasin, vilket i sin tur bidrar med låga spotpriser.
 • Tillgänglig effekt från kärnkraft. Cika 40 % av Sveriges el produceras med kärnkraft. Nedtid vid drift och underhåll påverkar därmed spotpriset.
 • Vindstyrkan. I takt med att vindkraften byggs ut i Sverige påverkas spotpriset mer och mer av vindstyrkan.
 • Råvarupriser. På exempelvis olja, kol och gas.
 • Priset på utsläppsrätter.
 • Politiska beslut.

 

Följ spotpriset varje timme med Greenely

Om du är intresserad av ett elavtal som följer spotpriset ner på timmes-nivå rekommderas Greenely. Greenely har ett av marknadens lägsta påslag på cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag omfattar kostnden för elcertifikat och miljömärkningen Bra Miljöval. Greenely erbjuder en App som gör det enkelt att både följa sin egen elanvändning och spotpriserna på Nord Pool.

Så fungerar elbörsen Nord Pool

Nord Pool är Europas största marknadsplats för el. Det är på Nord Pool som elbolagen köper in den el som säljs vidare till elhandelskunderna. Marknadsplatsen är licensierad av den norska myndigheten The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE).

Under 2021 finns det cirka 360 aktörer som handlar el på Nord Pool. Förutom alla nordiska länder är följande länder med på marknadsplatsen: Estland, Lettland, Litauen, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Polen, Spanien, Österrike och Storbritannien.

Vanliga frågor

[et_pb_df_faq filter_by_category_on=”on” include_categories=”15″ order=”ASC” _builder_version=”4.8.0″ question_font_size=”16px” custom_padding=”|4px|||false|false” box_shadow_style=”preset4″ box_shadow_horizontal=”4px” box_shadow_vertical=”4px” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”3.1.0.0″ /]