Jämför elpriser

Jämför elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool och hitta det lägsta elpriset på en minut. Allt du behöver göra är att välja din årliga elanvändning för att kunna jämföra ditt totala elpris inklusive samtliga påslag, avgifter och moms.

Under mars 2023 får nya kunder upp till 420 kr i nykundsrabatt.

Årlig elanvändning:
 • Filter:
 • Timmes-mätt elavtal
Se fler elbolag

 • Ditt beräknade elpris baseras på det genomsnittliga inköpspriset på Nord Pool de senaste 36 månaderna (januari 2019 – december 2021) i elområde SE3 (0,54 kr/kWh inkl. moms).
 • Alla redovisade påslag, avgifter och elpriser är inkl. moms.
 • Påslaget inkluderar elcertifikat.
 • Observera att inköpspriset är utan volympåslag. Volympåslaget är ett tillägg på det genomsnittliga spotpriset på grund av att de flesta elhandelskunder använder mer el under dygnets dyrare timmar. Med ett timmes-mätt elavtal kan du själv påverka volympåslagets storlek, eftersom avräkningen sker per timme baserat på din elförbrukning.
 • Tänk på att det beräknade elpriset är ett jämförelsepris och att ditt framtida elpris påverkas av framtida spotpriser, ditt elområde och eventuellt volympåslag.
 • Tillfälliga kampanjpriser som enbart gäller under det första året har inte tagits med i beräkningen.

Så kan du jämföra elpriser med Elpriser24 

Eftersom elhandelspriset består av både en fast avgift och ett rörligt påslag per kWh är det svårt att veta vilket elavtal som ger lägst elpris. Med Elpriser24 är det enkelt att hitta elavtalet som ger dig det lästa elpriset baserat på din årliga elanvändning.

Elpriser24 jämför endast elavtal som följer prisutvecklingen på Nord Pool då denna avtalsform har visat sig ge lägst elpris över tid. Detta fastställde exempelvis Energimarknadsinspektionen i en studie som publicerades 2019 där man undersökte historisk data mellan 2004 – 2018. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset eftersom det i regel medför ett högre elpris.

Det beräknade elpriset i jämförelsetjänsten är ett jämförelsepris som baseras på det genomsnittliga spotpriset under perioden januari 2019 – december 2021 i elområde SE3. Ditt framtida elpris kan därmed bli både högre eller lägre än jämförelsepriset, beroende på framtida spotpriser, ditt elområde, elhandlarens volympåslag och eventuell ändring av elcertifikatavgift.

Erbjudanden och kampanjer under mars 2023

På grund av den tuffa konkurrensen i elhandelsbranschen har allt fler elbolag börjat erbjuda kampanjpriser till nya kunder. Elpriser24 listar endast populära elbolag som erbjuder någon form av rabatt till nya kunder. Två elbolag som erbjuder kampanjspriser just nu är Fortum och Greenely.

Fortum: 420 kr i rabatt

Fortum är ett av Sveriges största elbolag när det kommer till antal elhandelskunder. Just nu bjuder Fortum på den fasta månadsavgiften under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Greenely: 404 kr i rabatt 

Det digitala elbolaget Greenely är ett populärt alternativ till de traditonella elbolagen. Hos Greenely får alla kunder tillgång till en App som gör det enkelt att följa upp sin egen elförbrukning samt spotpriserna på elbörsen Nord Pool. Alla kunder får även 100 % el märkt Bra Miljöval, vilket är Naturskyddsföreningens miljömärkning som bland annat ställer krav på produktionskällorna. 

Med vår rattkod behöver du inte betala den fasta månadsavgiften under sex månader, en rabatt som är värd 404 kr.

Rörligt elpris följer marknadspriset

Med ett rörligt elpris har du möjligheten att följa spotpriset på Nord Pool ner på timmes-nivå. Detta förutsätter dock att din elmätare klarar av timmes-mätning.

Med tim-mätning kan du anpassa din elanvändning utifrån dygnets spotpriser för att spara pengar. Detta har exempelvis blivit populärt bland elbilsägare som kan ladda sin elbil under natten då elpriset är lägre än på dagen.

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempris, EUR/MWh) fram till och med den 12 mars samt terminspriser för det närmsta året. Enheten EUR/MWh kan förenklat sett avrundas till öre/kWh.

Elpris (Systempris) V.6 2023

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Påslaget påverkar ditt totala elhandelspris

Förutom inköpspriset på Nord Pool tillkommer alltid ett påslag. Påslaget täcker elbolagets utgifter för bland annat:

 • Administration och inköp av elcertifikat.
 • Avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.
 • Balanskraft.
 • Eventuellt inköp av ursprungsgarantier.
 • Eventuell vinstmarginal.

Förutom påslaget tillkommer ofta en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Tips: Var noga med att kontrollera påslaget mellan olika elbolag och att det innehåller kostnaden för elcertifikat. Många elbolag är otydliga med att redovisa påslaget och framför allt alla kostnadsposter separat.

Elpriser 2022 i SE1 – SE4

Under 2022 var det fortsatt höga spotpriser i Södra Sverige, det vill säga elområde SE3 (Stockholm) och SE4 (Malmö). Däremot har det varit lägre spotpriser i Norra Sverige (SE1 och SE2).

Tabell nedan visar elpriser i enheten kr/kWh exklusive moms för Sveriges fyra elområden.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,2900,2901,0431,094
Februari0,2580,2580,7750,839
Mars0,2290,2291,3031,550
April0,5290,5370,8921,139
Maj0,5790,5791,0291,391
Juni0,5110,5111,2631,804
Juli0,2250,2250,8661,225
Augusti0,1830,5192,2303,050
September1,0071,0072,2862,417
Oktober0,5050,5130,8060,813
November1,2211,2211,3091,348
December2,0602,0602,6902,714
Genomsnitt 20220,6340,6641,3791,620

Elpriser 2021 i SE1 – SE4

Under 2021 var det historiskt höga elpriser på elbörsen Nord Pool. Det genomsnittliga priset var 67,0 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm). Vilket kan jämföras mot 2020 då det genomsnittliga priset var 22,1 öre/kWh.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,4510,4510,4910,502
Februari0,4360,4360,5360,544
Mars0,2540,2540,3680,459
April0,2690,2680,3370,432
Maj0,3890,3890,4350,485
Juni0,3480,3480,4030,739
Juli0,5190,5280,5900,694
Augusti0,5880,5880,6710,855
September0,5650,5650,9181,23
Oktober0,2580,2580,6480,869
November0,4390,4390,8351,126
December0,6670,6671,8071,874
Genomsnitt 20210,4320,4320,6700,817

Faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd faktorer som påverkar elpriset. I Sverige är det oftast vädret som har störst påverkan.

 • Mängden nederbörd: Vattenkraft står för cirka 40 % av elproduktionen i Sverige, därav påverkar mängden nederbörd under den senaste tiden elpriset.
 • Vindstyrkan: Vindkraft står för cirka 20 % av elproduktionen i Sverige.
 • Utomhustemperaturen: Utomhustemperaturen påverkar efterfrågan på el eftersom en andel av alla fastigheter värms med el.
 • Efterfrågan från industrin: Industrin står för cirka 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
 • Råvarupriser: Priser på bland annat kol, olja och gas.
 • Politiska beslut: Exempelvis beslut som berör styrmedel, utsläppsrätter och skatter.
 • Tillgång till kärnkraft: Kärnkraftverkens nedtid vid underhåll påverkar elpriset. Kärnkraften står för cirka 40 % av Sveriges elproduktion.
 • Elpriser i Norden och norra Europa: Eftersom det svenska elnätet är sammankopplat med närliggande länder.

 

Nätavgifter och energiskatt tillkommer

Förutom kostnaden för elhandeln som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion tillkommer en nätavgift till din lokala nätägare. Nätavgiften ersätter nätägaren för att du använder elnätet för att transportera elen från kraftproducenterna hem till ditt elskåp.

Eftersom Sveriges elnät ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol kan du inte välja vem du ska betala nätavgiften till.

I Sverige måste de flesta konsumenter av el även betala en energiskatt som från och med 1 januari 2023 är 49 öre/kWh inkl. moms. För de med reducerad energiskatt, exempelvis alla som bor i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län, är energiskatten 37 öre/kWh inkl. moms.

Tänk även på att privatpersoner måste betala moms (25 %) på elhandeln, nätavgiften och energiskatten. Det totala elpriset för 1 kWh ligger därmed oftast mellan cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms.

Vanliga frågor om elpriser

Är rörligt elpris billigare än fast elpris?

Historiskt har rörligt elpris varit det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tidsperiod på cirka 3 – 5 år. Bakgrunden är att elbolaget tar en risk som erbjuder ett fast elpris, vilket innebär att elbolaget måste ta ut ett relativt högt elpris med marginal.

Vad kostar 100 % förnybar el?

Hos vissa elhandlare ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som solkraft, vindkraft och solkraft i påslaget. Du får i dessa fall räkna med att merparten av ursprungsmärkningen är vattenkraft. Hos andra elhandlare är det möjligt att välja till ursprungsmärkt el från ett specifikt produktionsslag mot en tilläggskostnad.

Att köpa ursprungsmärkt el från vattenkraft kostar i dagsläget cirka 1 öre/kWh, däremot kostar ursprungsmärkt el från vindkraft och solkraft cirka 2 – 3 öre/kWh.

Är det smart att binda elpriset på sommaren?

Många tror att det är smart att binda elpriset under sommaren när elpriset är något lägre än på vintern. Detta är däremot inget som har bevisats av några studier. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Hur får jag bäst elpris?

Om du är intresserad av att få bäst elpris rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform följer prisutvecklingen på Nord Pool vilket innebär att du har möjligheten att köpa riktigt billig el under vissa perioder.

Det kan även vara en smart idé att vända sig till en elleverantör som erbjuder rabatt till nya kunder.

Var hittar jag aktuella elpriser för idag och denna månad?

Om du vill veta elpriset idag eller analysera historiska spotpriser rekommenderar vi att du besöker elbörsen Nord Pool på hemsidan Nordpoolgroup.com. Gå till Market data och sedan Day-ahead elpriser. Välj sedan ditt elområde och kom ihåg att ändra valuta från Euro till SEK.

Priserna avser kostnaden för 1 MWh, det vill säga 1 000 kWh. Du behöver därmed dividera priset med 1 000 för att få elpriset per kilowattimme.