Jämför elpriser

Jämför elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool och hitta det lägsta elpriset på en minut. Allt du behöver göra är att välja din årliga elanvändning för att kunna jämföra ditt totala elpris inklusive samtliga påslag, avgifter och moms.

Under september 2021 får nya kunder upp till 588 kr i nykundsrabatt.

Årlig elanvändning:
 • Filter:
 • Kampanj: 0 kr fast avgift
Se fler elbolag

 • Ditt beräknade elpris baseras på det genomsnittliga inköpspriset på Nord Pool under 2020 i elområde SE3 (22,1 öre/kWh exkl. moms). Tänk på att elpriset kan bli högre under 2021.
 • Alla redovisade påslag, avgifter och elpriser är inkl. moms.
 • Påslaget är inkl. elcertifikat.
 • Tillfälliga kampanjpriser under en inledande period har inte tagits med i beräkningen.

Så kan du jämföra elpriser med Elpriser24 

Eftersom elhandelspriset består av både en fast avgift och ett rörligt påslag per kWh är det svårt att veta vilket elavtal som ger lägst elpris. Med Elpriser24 är det enkelt att hitta elavtalet som ger dig det lästa elpriset baserat på din årliga elanvändning.

Elpriser24 jämför endast elavtal som följer prisutvecklingen på Nord Pool då denna avtalsform har visat sig ge lägst elpris över tid. Detta fastställde exempelvis Energimarknadsinspektionen i en studie som publicerades 2019 där man undersökte historisk data mellan 2004 – 2018. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset eftersom det i regel medför ett högre elpris.

Erbjudanden och kampanjer under september 2021

På grund av den tuffa konkurrensen i elhandelsbranschen har allt fler elbolag börjat erbjuda kampanjpriser till nya kunder. Elpriser24 listar endast populära elbolag som erbjuder någon form av rabatt till nya kunder. Fyra elbolag som erbjuder kampanjspriser just nu är Telge Energi, Fortum, Göta Energ och Greenely.

Telge Energi: 588 kr i rabatt

Telge Energi bjuder på den fasta månadsavgiften under 12 månader. Eftersom månadsavgiften normalt sätt är 49 kr blir rabatten 588 kr under det första året. Hos Telge Energi ingår alltid 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.

Fortum: 420 kr i rabatt

Fortum är ett av Sveriges största elbolag när det kommer till antal elhandelskunder. Just nu bjuder Fortum på den fasta månadsavgiften under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Göta Energi: 500 kr i presentkort

Nya kunder som tecknar ett rörligt elpris (elavtalet SpotOn) hos Göta Energi får just nu ett presentkort på 500 kr som kan användas hos Coop, City Gross, Hemköp eller Willys. Presentkortet skickas ut via SMS till nya kunder efter att ångerrätten har löpt ut (14 dagar).

Greenely: 404 kr i rabatt 

Det digitala elbolaget Greenely är ett populärt alternativ till de traditonella elbolagen. Hos Greenely får alla kunder tillgång till en App som gör det enkelt att följa upp sin egen elförbrukning samt spotpriserna på elbörsen Nord Pool. Alla kunder får även 100 % el märkt Bra Miljöval, vilket är Naturskyddsföreningens miljömärkning som bland annat ställer krav på produktionskällorna. 

Med vår rattkod behöver du inte betala den fasta månadsavgiften under sex månader, en rabatt som är värd 404 kr.

Rörligt elpris följer marknadspriset

Med ett rörligt elpris har du möjligheten att följa spotpriset på Nord Pool ner på timmes-nivå. Detta förutsätter dock att din elmätare klarar av timmes-mätning.

Med tim-mätning kan du anpassa din elanvändning utifrån dygnets spotpriser för att spara pengar. Detta har exempelvis blivit populärt bland elbilsägare som kan ladda sin elbil under natten då elpriset i regel är lägre än på dagen.

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempris, EUR/MWh) fram till och med den 12 september 2021 samt terminspriser för det närmsta året.

 

 

Elpriser V36

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Påslaget påverkar ditt totala elhandelspris

Förutom inköpspriset på Nord Pool tillkommer alltid ett påslag. Påslaget täcker elbolagets utgifter för bland annat:

 • Administration och inköp av elcertifikat.
 • Avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.
 • Balanskraft.
 • Eventuellt inköp av ursprungsgarantier.
 • Eventuell vinstmarginal.

Förutom påslaget tillkommer ofta en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Tips: Var noga med att kontrollera påslaget mellan olika elbolag och att det innehåller kostnaden för elcertifikat. Många elbolag är otydliga med att redovisa påslaget och framför allt alla kostnadsposter separat.

Historiska elpriser på Nord Pool

Graf nedan visar historiska elpriser på Nord Pool för elområde SE3 (Stockholm) under perioden januari 2018 – augusti 2021. Under dessa tre år var det genomsnittliga månadspriset som högst augusti 2021 (67,1 öre/kWh) och som lägst juli 2020 (9,3 öre/kWh). Tänk på att priserna är exklusive moms och påslag från elhandelsbolaget.

Elpriser 2021 i SE1 – SE4

Hittills under 2021 har det varit historiskt höga elpriser på elbörsen Nord Pool. Under januari – augusti har det genomsnittliga priset varit 47,9 öre/kWh. Vilket kan jämföras mot januari – augusti 2020 då det genomsnittliga priset var 18,96 öre/kWh.

Tabell nedan visar elpriset (kr/kWh) i Sveriges fyra elområden.

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,4510,4510,4910,502
Februari0,4360,4360,5360,544
Mars0,2540,2540,3680,459
April0,2690,2680,3370,432
Maj0,3890,3890,4350,485
Juni0,3480,3480,4030,739
Juli0,5190,5280,5900,694
Augusti0,5880,5880,6710,855
Genomsnitt 20210,4070,4080,4790,589

Faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd faktorer som påverkar elpriset, bland annat:

 • Vädret: Vädret har en stark påverkan på utbudet av el eftersom vi har en stor andel vattenkraft och vindkraft i Sverige. Mängden nederbörd påverkar därmed exempelvis elpriset. Vädret påverkar även efterfrågan på el eftersom stora delar av bostadssektorn värms med el.
 • Efterfrågan från industrin: Industrin står för 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
 • Råvarupriser: Priser på bland annat kol, olja och gas.
 • Politiska beslut: Exempelvis beslut som berör styrmedel, utsläppsrätter och skatter.
 • Tillgång till kärnkraft: Kärnkraftverkens nedtid vid underhåll påverkar elpriset.
 • Spekulationer och förväntningar: Precis som för andra marknadsplatser påverkar psykologiska faktorer.
 • Valuta: All el handlas i Euro på Nord Pool vilket medför en valutarisk.

 

Nätavgifter och energiskatt tillkommer

Förutom kostnaden för elhandeln som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion tillkommer en nätavgift till din lokala nätägare. Nätavgiften ersätter nätägaren för att du använder elnätet för att transportera elen från kraftproducenterna hem till ditt elskåp.

Eftersom Sveriges elnät ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol kan du inte välja vem du ska betala nätavgiften till.

I Sverige måste de flesta konsumenter av el även betala en energiskatt som från och med 1 januari 2021 är 35,6 öre/kWh exkl. moms. För de med reducerad energiskatt, exempelvis alla som bor i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län, är energiskatten 26,0 öre/kWh exkl. moms.

Tänk även på att privatpersoner måste betala moms (25 %) på elhandeln, nätavgiften och energiskatten. Det totala elpriset för 1 kWh ligger därmed oftast mellan cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms.

 

 

Vanliga frågor om elpriser

Är rörligt elpris billigare än fast elpris?

Historiskt har rörligt elpris varit det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tidsperiod på cirka 3 – 5 år. Bakgrunden är att elbolaget tar en risk som erbjuder ett fast elpris, vilket innebär att elbolaget måste ta ut ett relativt högt elpris med marginal.

Vad kostar 100 % förnybar el?

Hos vissa elhandlare ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som solkraft, vindkraft och solkraft i påslaget. Du får i dessa fall räkna med att merparten av ursprungsmärkningen är vattenkraft. Hos andra elhandlare är det möjligt att välja till ursprungsmärkt el från ett specifikt produktionsslag mot en tilläggskostnad.

Att köpa ursprungsmärkt el från vattenkraft kostar i dagsläget cirka 1 öre/kWh, däremot kostar ursprungsmärkt el från vindkraft och solkraft cirka 2 – 3 öre/kWh.

Är det smart att binda elpriset på sommaren?

Många tror att det är smart att binda elpriset under sommaren när elpriset är något lägre än på vintern. Detta är däremot inget som har bevisats av några studier. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Hur får jag bäst elpris?

Om du är intresserad av att få bäst elpris rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform följer prisutvecklingen på Nord Pool vilket innebär att du har möjligheten att köpa riktigt billig el under vissa perioder.

Det kan även vara en smart idé att vända sig till en elleverantör som erbjuder rabatt till nya kunder.

Var hittar jag aktuella elpriser för idag och denna månad?

Om du vill veta elpriset idag eller analysera historiska spotpriser rekommenderar vi att du besöker elbörsen Nord Pool på hemsidan Nordpoolgroup.com. Gå till Market data och sedan Day-ahead elpriser. Välj sedan ditt elområde och kom ihåg att ändra valuta från Euro till SEK.

Priserna avser kostnaden för 1 MWh, det vill säga 1 000 kWh. Du behöver därmed dividera priset med 1 000 för att få elpriset per kilowattimme.