Jämför elpriser

Jämföra aktuella elpriser från Sveriges ledande elhandelsbolag och historiska elpriser på elbörsen Nord Pool.

Elpriser hos tre elbolag med nykundsrabatter

Kampanjpriser under januari 2021

Elprisets bestäms utifrån utbud och efterfrågan

Sveriges elpris bestäms dagligen utifrån utbud och efterfrågan på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset varierar varje timme och elpriset för kommande dag bestäms dagen innan omkring kl. 13:00.

Sverige är uppdelat i fyra elområden:

 • SE1 (Luleå)
 • SE2 (Sundsvall)
 • SE3 (Stockholm)
 • SE4 (Malmö).

Elpriset kan variera mellan dessa områden på grund av överföringskapaciteten i elnäten. Elpriset är exempelvis ofta något lägre i SE1 – SE2 på grund av stort utbud från alla vattenkraftverk i kombination med en relativt låg efterfrågan på el.

Elområden i Sverige

Rörligt elpris följer marknadspriset

För att ta del av elpriset variationer på Nord Pool behöver du teckna ett elavtal med rörligt elpris. Då betalar du ett genomsnittligt månadspris. Du har även möjligheten att teckna ett rörligt elpris med tim-mätning hos samtliga elhandelsbolag utan tillkommande avgifter.

Med tim-mätning kan du anpassa din elanvändning utifrån dygnets elpriser. Vilket kan vara en fördel om du exempelvis vill ladda din elbil så billigt som möjligt eller anpassa uppvärmningen av huset utifrån elpriserna.

Graf nedan visar elprisets utveckling (systempriset på Nord Pool i enheten EUR/MWh) fram till och med den 10 januari 2021 samt terminspriser för det närmsta året.

Elpris Januari 2021

Källa: Energimarknadsinspektionens Veckobrev Läget på elmarknaden

Historiska elpriser på Nord Pool 2017 – 2020

Graf nedan visar historiska elpriser på Nord Pool för elområde SE3 (Stockholm) under perioden januari 2017 – december 2020. Under dessa tre år var det genomsnittliga månads-elpriset som högst augusti 2018 (57 öre/kWh) och som lägst juli 2020 (9,3 öre/kWh). Tänk på att priserna är exklusive moms och påslag från elhandlaren.

Faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd faktorer som påverkar elpriset, bland annat:

 • Vädret: Vädret har en stark påverkan på utbudet av el eftersom vi har en stor andel vattenkraft och vindkraft i Sverige. Mängden nederbörd påverkar därmed exempelvis elpriset. Vädret påverkar även efterfrågan på el eftersom stora delar av bostadssektorn värms med el.
 • Efterfrågan från industrin: Industrin står för 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
 • Råvarupriser: Priser på bland annat kol, olja och gas.
 • Politiska beslut: Exempelvis beslut som berör styrmedel, utsläppsrätter och skatter.
 • Tillgång till kärnkraft: Kärnkraftverkens nedtid vid underhåll påverkar elpriset.
 • Spekulationer och förväntningar: Precis som för andra marknadsplatser påverkar psykologiska faktorer.
 • Valuta: All el handlas i Euro på Nord Pool vilket medför en valutarisk.

 

Trygghet med fast elpris

Om du inte är intresserad av att följa prisvariationerna på elbörsen Nord Pool har du möjligheten att teckna ett elavtal med fast elpris. Då vet du exakt vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden. Du kan exempelvis binda elpriset under en period av 6 månader eller 3 år.

Elkonsumenter som använder mycket el till exempelvis uppvärmning och som inte vill riskera att få en oväntad utgift uppskattar möjligheten att binda elpriset. Tänk dock på att det historiskt sett alltid har lönat sig med ett rörligt elpris sett över en längre tidsperiod.

Påslaget påverkar ditt totala elhandelspris

Oavsett du väljer ett elavtal med fast eller rörligt elpris är du tvungen att betala ett påslag till elbolaget. Påslaget täcker elbolagets utgifter för bland annat:

 • Administration och inköp av elcertifikat.
 • Avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.
 • Balanskraft.
 • Eventuellt inköp av ursprungsgarantier.
 • Eventuell vinstmarginal.

Förutom påslaget tillkommer ofta en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Tips: Var noga med att kontrollera påslaget mellan olika elbolag och att det innehåller kostnaden för elcertifikat. Många elbolag är otydliga med att redovisa påslaget och framför allt alla kostnadsposter separat.

Glöm inte kundnöjdheten

Elpriserna är viktiga, men glöm inte att även jämföra kundnöjdheten mellan elbolagen. Kantar Sifo undersöker årligen kundnöjdheten i elhandelsbranschen, som varierar kraftigt mellan Sveriges elhandelsbolag.

Telge Energi utsågs som det mest ansedda energibolaget 2019. 

Nätavgifter och energiskatt tillkommer

Förutom kostnaden för elhandeln som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion tillkommer en nätavgift till din lokala nätägare. Nätavgiften ersätter nätägaren för att du använder elnätet för att transportera elen från kraftproducenterna hem till ditt elskåp.

Eftersom Sveriges elnät ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol kan du inte välja vem du ska betala nätavgiften till.

I Sverige måste de flesta konsumenter av el även betala en energiskatt som från och med 1 januari 2020 är 35,3 öre/kWh exkl. moms. För de med reducerad energiskatt, exempelvis alla som bor i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län, är energiskatten 25,7 öre/kWh exkl. moms.

Tänk även på att privatpersoner måste betala moms (25 %) på elhandeln, nätavgiften och energiskatten. Det totala elpriset för 1 kWh ligger därmed oftast mellan cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms.

Vanliga frågor om elpriser

Är rörligt elpris billigare än fast elpris?

Historiskt har rörligt elpris varit det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tidsperiod på cirka 3 – 5 år. Bakgrunden är att elbolaget tar en risk som erbjuder ett fast elpris, vilket innebär att elbolaget måste ta ut ett relativt högt elpris med marginal.

Vad kostar 100 % förnybar el?

Hos vissa elhandlare ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som solkraft, vindkraft och solkraft i påslaget. Du får i dessa fall räkna med att merparten av ursprungsmärkningen är vattenkraft. Hos andra elhandlare är det möjligt att välja till ursprungsmärkt el från ett specifikt produktionsslag mot en tilläggskostnad.

Att köpa ursprungsmärkt el från vattenkraft kostar i dagsläget cirka 1 öre/kWh, däremot kostar ursprungsmärkt el från vindkraft och solkraft cirka 2 – 3 öre/kWh.

Är det smart att binda elpriset på sommaren?

Många tror att det är smart att binda elpriset under sommaren när elpriset är något lägre än på vintern. Detta är däremot inget som har bevisats av några studier. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Hur får jag bäst elpris?

Om du är intresserad av att få bäst elpris rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform följer prisutvecklingen på Nord Pool vilket innebär att du har möjligheten att köpa riktigt billig el under vissa perioder.

Det kan även vara en smart idé att vända sig till en elleverantör som erbjuder rabatt till nya kunder.

Var hittar jag aktuella elpriser för idag och denna månad?

Om du vill veta elpriset idag eller analysera historiska spotpriser rekommenderar vi att du besöker elbörsen Nord Pool på hemsidan Nordpoolgroup.com. Gå till Market data och sedan Day-ahead elpriser. Välj sedan ditt elområde och kom ihåg att ändra valuta från Euro till SEK.

Priserna avser kostnaden för 1 MWh, det vill säga 1 000 kWh. Du behöver därmed dividera priset med 1 000 för att få elpriset per kilowattimme.