Jämför elpriser

Hitta ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Allt du behöver göra är att välja din årliga elanvändning.

Årlig elanvändning:
 • Filter:
 • Elavtal med timpris
 • Erbjuder även fast elpris
Se fler elbolag

 • Ditt beräknade elpris baseras på det genomsnittliga inköpspriset på Nord Pool under perioden januari – maj 2024 i elområde SE3 (0,675 kr/kWh inkl. moms).
 • Alla redovisade påslag, avgifter och elpriser är inkl. moms. Påslaget inkluderar elcertifikat.
 • Observera att inköpspriset är utan volympåslag. Volympåslaget är ett tillägg på det genomsnittliga spotpriset på grund av att de flesta elhandelskunder använder mer el under dygnets dyrare timmar. Med ett timmes-mätt elavtal kan du själv påverka volympåslagets storlek, eftersom avräkningen sker per timme baserat på din elförbrukning.
 • Tänk på att det beräknade elpriset är ett jämförelsepris och att ditt framtida elpris påverkas av framtida spotpriser, ditt elområde och eventuellt volympåslag.
 • Årstavgift gäller enbart första året och är efter eventuell rabatt.

Så kan du jämföra elpriser med Elpriser24 

Eftersom elhandelspriset består av både en fast avgift och ett rörligt påslag per kWh är det svårt att veta vilket elavtal som ger lägst elpris. Med Elpriser24 är det enkelt att hitta elavtalet som ger dig det lästa elpriset baserat på din årliga elanvändning.

Elpriser24 jämför endast elavtal som följer prisutvecklingen på Nord Pool då denna avtalsform har visat sig ge lägst elpris över tid. Detta fastställde exempelvis Energimarknadsinspektionen i en studie som publicerades 2019 där man undersökte historisk data mellan 2004 – 2018. Vi rekommenderar därmed att du undviker att binda elpriset eftersom det i regel medför ett högre elpris.

Det beräknade elpriset i jämförelsetjänsten är ett jämförelsepris som baseras på det genomsnittliga spotpriset under perioden januari – maj 2024 i elområde SE3. Ditt framtida elpris kan därmed bli både högre eller lägre än jämförelsepriset, beroende på framtida spotpriser, ditt elområde, elhandlarens volympåslag och eventuell ändring av elcertifikatavgift.

 

Erbjudanden under juli 2024

På grund av den tuffa konkurrensen i elhandelsbranschen har allt fler elbolag börjat erbjuda kampanjpriser till nya kunder. Elpriser24 listar ett flertal populära elbolag som erbjuder någon form av rabatt till nya kunder. Två elbolag med erbjudanden just nu är Fortum och Skellefteå Kraft. Observera att dessa erbjudanden endast gäller om du går till elbolagets hemsida genom våra länkar.

Fortum: 588 kr i rabatt

Fortum är ett av Sveriges största elbolag när det kommer till antal elhandelskunder. Just nu bjuder Fortum på den fasta månadsavgiften under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 588 kr. Detta erbjudande gäller privatkunder som bor i lägenhet och som väljer elavtal med rörligt elpris.

Om du bor i radhus eller villa och väljer att teckna ett rörligt elavtal bjuder Fortum istället på det rörliga påslaget under det första året som kund.

Fortum erbjuder även en rabatt till dig som vill binda elpriset under 12 eller 36 månader. Kunder som väljer fast elpris behöver inte betala någon månadsavgift under 12 månader.

Skellefteå Kraft: El till inköpspris i 9 månader

Skellefteå Kraft erbjuder privatkunder möjligheten att köpa el till inköpspris under 9 månader. Detta innebär att 0 kr i fasta avgifter och 0 öre/kWh i påslag på inköpspriset under de första 9 månaderna som kund. Bara besparingen från månadsavgiften är 441 kr. 

Rörligt elpris följer marknadspriset

Med ett rörligt elpris har du möjligheten att följa spotpriset på Nord Pool ner på timmes-nivå. Detta förutsätter dock att din elmätare klarar av timmes-mätning.

Med tim-mätning kan du anpassa din elanvändning utifrån dygnets spotpriser för att spara pengar. Detta har exempelvis blivit populärt bland elbilsägare som kan ladda sin elbil under natten då elpriset är lägre än på dagen.

Graf nedan visar spotprisets utveckling (systempris, EUR/MWh) fram till och med den 23 juni 2024 samt terminspriser för det närmsta året. Enheten EUR/MWh kan förenklat sett avrundas till öre/kWh.

Elpris (Systempris) V.25 2024

Källa: Energimarknadsinspektionen Läget på elmarknaden

Påslaget påverkar ditt totala elhandelspris

Förutom inköpspriset på Nord Pool tillkommer alltid ett påslag. Påslaget täcker elbolagets utgifter för bland annat:

 • Administration och inköp av elcertifikat.
 • Avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.
 • Balanskraft.
 • Eventuellt inköp av ursprungsgarantier.
 • Eventuell vinstmarginal.

Förutom påslaget tillkommer ofta en fast månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Tips: Var noga med att kontrollera påslaget mellan olika elbolag och att det innehåller kostnaden för elcertifikat. Många elbolag är otydliga med att redovisa påslaget och framför allt alla kostnadsposter separat.

Historiska elpriser

Följande tabeller visar historiska inköpspriser på elbörsen Nord Pool i enheten kr/kWh (exkl. moms) sedan januari 2021.

Inköpspriset på el varierar mellan Sveriges fyra elområden:

 • Elområde SE1: Luleå.
 • Elområde SE2: Sundsvall.
 • Elområde SE3: Stockholm.
 • Elområde SE4: Malmö.

 

Elpriser 2024

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,6110,6120,8030,840
Februari 0,4480,4490,5030,554
Mars0,5660,5560,5950,634
April0,5050,5080,5630,625
Maj0,1760,1760,2370,506
Juni0,2400,2400,2730,627
Genomsnitt 20240,4240,4240,4960,631

Elpriser 2023

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,7040,7040,9261,044
Februari0,5200,5200,8251,028
Mars0,5650,5650,8060,918
April0,6650,6650,6870,739
Maj0,2780,2780,3900,735
Juni0,5160,5160,5311,034
Juli0,3740,3740,3770,418
Augusti 0,2380,2380,3700,495
September0,1090,1090,2430,513
Oktober0,1760,1760,3310,359
November0,6090,6090,8210,847
December0,7260,7260,7920,802
Genomsnitt 20230,4570,4570,5920,744

Elpriser 2022

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,2900,2901,0431,094
Februari0,2580,2580,7750,839
Mars0,2290,2291,3031,550
April0,5290,5370,8921,139
Maj0,5790,5791,0291,391
Juni0,5110,5111,2631,804
Juli0,2250,2250,8661,225
Augusti0,1830,5192,2303,050
September1,0071,0072,2862,417
Oktober0,5050,5130,8060,813
November1,2211,2211,3091,348
December2,0602,0602,6902,714
Genomsnitt 20220,6340,6641,3791,620

Elpriser 2021

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari0,4510,4510,4910,502
Februari0,4360,4360,5360,544
Mars0,2540,2540,3680,459
April0,2690,2680,3370,432
Maj0,3890,3890,4350,485
Juni0,3480,3480,4030,739
Juli0,5190,5280,5900,694
Augusti0,5880,5880,6710,855
September0,5650,5650,9181,23
Oktober0,2580,2580,6480,869
November0,4390,4390,8351,126
December0,6670,6671,8071,874
Genomsnitt 20210,4320,4320,6700,817

Faktorer som påverkar elpriset

Det finns en mängd faktorer som påverkar elpriset. I Sverige är det oftast vädret som har störst påverkan.

 • Mängden nederbörd: Vattenkraft står för cirka 40 % av elproduktionen i Sverige, därav påverkar mängden nederbörd under den senaste tiden elpriset.
 • Vindstyrkan: Vindkraft står för cirka 20 % av elproduktionen i Sverige.
 • Utomhustemperaturen: Utomhustemperaturen påverkar efterfrågan på el eftersom en andel av alla fastigheter värms med el.
 • Efterfrågan från industrin: Industrin står för cirka 40 % av den totala elanvändningen i Sverige.
 • Råvarupriser: Priser på bland annat kol, olja och gas.
 • Politiska beslut: Exempelvis beslut som berör styrmedel, utsläppsrätter och skatter.
 • Tillgång till kärnkraft: Kärnkraftverkens nedtid vid underhåll påverkar elpriset. Kärnkraften står för cirka 40 % av Sveriges elproduktion.
 • Elpriser i Norden och norra Europa: Eftersom det svenska elnätet är sammankopplat med närliggande länder.

 

Nätavgifter och energiskatt tillkommer

Förutom kostnaden för elhandeln som ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion tillkommer en nätavgift till din lokala nätägare. Nätavgiften ersätter nätägaren för att du använder elnätet för att transportera elen från kraftproducenterna hem till ditt elskåp.

Eftersom Sveriges elnät ägs av ett flertal aktörer genom ett reglerat monopol kan du inte välja vem du ska betala nätavgiften till.

I Sverige måste de flesta konsumenter av el även betala en energiskatt som från och med 1 januari 2024 är 43,5 öre/kWh inkl. moms.

Tänk även på att privatpersoner behöver betala moms (25 %) på elhandeln, nätavgiften och energiskatten. Ett normalt totalt elpriset för 1 kWh är därmed för de flesta privatpersoner cirka 1,5 – 3 kr inkl. moms.

Vanliga frågor om elpriser

Är rörligt elpris billigare än fast elpris?

Historiskt har rörligt elpris varit det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tidsperiod på cirka 3 – 5 år. Bakgrunden är att elbolaget tar en risk som erbjuder ett fast elpris, vilket innebär att elbolaget måste ta ut ett relativt högt elpris med marginal.

Är det smart att binda elpriset på sommaren?

Många tror att det är smart att binda elpriset under sommaren när elpriset är något lägre än på vintern. Detta är däremot inget som har bevisats av några studier. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Hur får jag bäst elpris?

Om du är intresserad av att få bäst elpris rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform följer prisutvecklingen på Nord Pool vilket innebär att du har möjligheten att köpa riktigt billig el under vissa perioder.

Det kan även vara en smart idé att vända sig till en elleverantör som erbjuder rabatt till nya kunder.

Var hittar jag aktuella elpriser för idag och denna månad?

Om du vill veta elpriset idag eller analysera historiska spotpriser rekommenderar vi att du besöker elbörsen Nord Pool på hemsidan Nordpoolgroup.com. Gå till Market data och sedan Day-ahead elpriser. Välj sedan ditt elområde och kom ihåg att ändra valuta från Euro till SEK.

Priserna avser kostnaden för 1 MWh, det vill säga 1 000 kWh. Du behöver därmed dividera priset med 1 000 för att få elpriset per kilowattimme.