Elpriset imorgon

Vad kostar elen imorgon?

I diagram ovan kan du utläsa vad elen kostar imorgon i ditt elområde. Elpriserna anges i enheten öre per kWh och är exklusive moms.

Använd menyn ovanför diagrammet för att välja ditt elområde.

Sveriges fyra elområden

För att se ett korrekt elpris är det viktigt att du väljer ditt elområde. Sverige är uppdelat i följande fyra elområden:

 • SE1: Luleå
 • SE2: Sundsvall
 • SE3: Stockholm
 • SE4: Malmö

Osäker vilket elområde du tillhör? Då rekommenderar vi att du besöker Svenska kraftnäts hemsida: Nätområden.se.

Källa till elpriserna

Morgondagens spotpriser tillhandahålls av Elprisetjustnu.se. Priserna kommer från Entsoe.eu där priserna redovisas i EUR. Eftersom priserna växlas från EUR till SEK kan det finns en liten skillnad mot de officiella spotpriserna på elbörsen Nord Pool.

Spotpriset på el imorgon

Elpriserna som redovisas är så kallade spotpriser, vilket är inköpspriset på el. El köps in av din elhandlare på elbörsen Nord Pool. Som elkonsument tillkommer moms på inköpspriset.

Kostnader som tillkommer 

Den totala kostnaden en elkonsumt behöver betala för el i Sverige består av följande tre delar:

1. Elhandelskostnad 

Elhandelskostnaden ersätter elproducenterna för den el som de producerar. Priset på el, det så kallade spotpriset, bestäms utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Elbolagen köper in all el till sina kunder på elbörsen Nord Pool. Denna process medför en del kostnader som överförs på kunden. Som elkonsument behöver därmed betala mer än bara spotpriset. För elavtal med rörligt elpris blir man som kund vanligtvis debiterad för både en fast avgift och en rörlig avgift per kWh (s.k. påslag).

2. Elnätskostnad

Elnätskostnaden ersätter elnätsägarna för att underhålla det svenska elnätet. Elnätsbolagen äger din elmätare och hanterar mätningen av din elförbrukning.

För privatkonsumenter varierar elnätskostnaden vanligtvis beroende på säkringsstorlek. En högre säkringsstorlek innebär högre fasta avgifter. Utöver fasta avgifter debiterar de flesta elnätsägare en rörlig avgift per använd kWh.

3. Energiskatt

Utöver kostnaden för elhandel och elnät behöver elkonsumenter betala en energiskatt. Energiskatten är för de flesta elkonsumenter 53,5 öre per kWh inkl. moms under 2024.

Faktorer som påverkar morgondagens elpris

Det finns en mängd faktorer som påverkar vad elen kostar imorgon. Nedan har vi listat ett antal viktiga faktorer:

Faktorer som påverkar utbudet av el

 • Mängden nederbörd: Eftersom cirka 40 % av Sveriges el produceras med vattenkraft.
 • Kärnkraftverkens produktion: Underhåll som innebär att reaktorer behöver stängas ner påverkar därmed elpriset.
 • Vind: Eftersom vindkraften står för cirka 20 % av Sveriges elproduktion har vinden en stark påverkan på elpriset.

Faktorer som påverkar efterfrågan  på el

 • Utomhustemperaturen: Låga utomhustemperaturer under vintern påverkar elpriset eftersom en andel av alla fastigheter värms med elvärme.
 • Industrin: Industrin använder cirka 40 % av Sveriges elproduktion. Lånkonjunkturer påverkar därmed exempelvis efterfrågan på el från industrin.

Övriga faktorer 

 • Råvarupriser på kol, olja och gas.
 • Priset på el i omkringliggande länder: Eftersom Sverige är sammankopplat med alla nordiska länder och Norra Europa.

 

Elavtal som följer elpriserna

Alla elkonsumenter betalar inte utifrån timmes-priserna på elbörsen Nord Pool. För att bli debiterad uitfrån dessa timmes-priser krävs ett rörligt elavtal med timpris. Elkonsumenter med rörliga elavtal som inte väljer timpris, får ett så kallat månadspris som baseras på ett genomsnitt av den aktuella månaden.

Elkonsumenter som har elavtal med fast elpris påverkas inte av de dagliga variationerna på elbörsen Nord Pool. Dessa elkonsumenter betalar istället samma elpris under hela avtalstiden, som ofta är 1 eller 3 år.