Greenely

Greenely är elbolaget som hjälper elkunderna att få bättre kontroll över sin elanvändning. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna elavtal hos Greenely under 2024.

Rörligt elavtal med tim-mätning

Elbolaget Greenely erbjuder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris, vilket innebär att ditt elpris följer prisutvecklingen på Nord Pool. Elavtalet är timmes-mätt, vilket innebär att ditt avtal följer priserna på Nord Pool varje timme.

Rörligt elpris är billigaste avtalsformen

Elavtal med rörligt elpris har visat sig vara den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tid på flera år. Det är därmed ingen smart idé att binda elpriset om man prioriterar chansen att kunna köpa el så billigt som möjligt.

Greenelys elpriser och avgifter

Till skillnad från de flesta andra elbolag vill Greenely inte tjäna pengar på antalet kWh som säljs, eftersom man vill hjälpa sina kunder att använda mindre el och effektivisera sin elförbrukning.

Greenely har en fast månadsavgift på 69 kr inkl. moms. Om du väljer att betala den fasta avgiften årsvis istället blir kostnaden 588 kr, vilket innebär en besparing på 240 kr jämfört mot månadsvis betalning.

Påslaget per såld kWh uppgår till 2,2 öre/kWh, varav 0,8 öre/kWh avser elcertifikat. Greenely erbjuder därmed elavtal med ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset.

Greenely Appen

Det som utmärker Greenely från andra elbolag är en App som gör det enkelt att följa upp sin elförbrukning. Appen har ett betyg på över 4 av 5 från över 2 000 omdömen på både App Store och Google Play.

Med Appen är det även möjligt att se aktuella tim-priser på elbörsen Nord Pool, vilket gör det enkelt att anpassa sin elförbrukning baserast på rådande elpriser. Elkunder som anpassar sin elförbrukning kan sänka sina elhandelskostnader med upp till cirka 20 %.

Greenely Appen har även följande funktioner:

  • Få vecko- och månadsrapporter.
  • Larm (notiser) vid avvikande elförbrukning.
  • Jämför din elförbrukning mot liknande hushåll.
  • Smarta energispartips.

 

Tibber

Ladda elbilen smartare

Under sommaren 2021 lanserade Greenely en ny funktion i Appen som gör det enkelt att ladda elbilen baserat på aktuella spotpriser på Nord Pool. Tjänsten erbjuds i dagsläget till 13 olika bilmärken, exempelvis Tesla, Audi, BMW, VW och Volvo.

Om Greenely

Greenely lanserad den första versionen av Appen under 2017. I dagsläget använder över 130 000 svenska hushåll Grenenely Appen. Sedan 2018 erbjuder Greenely även elavtal med rörligt elpris.

Adress: Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm.

Slutsats

Greenely är det moderna och digitala elbolaget som vill hjälpa sina elkunder att använda mindre el och att sänka sina elkostnader. Greenely erbjuder ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool varje timme under dygnet.

Fördelar

P

Elavtal med tim-pris.

P

Följ upp din elförbrukning i Appen och få notiser vid avvikande förbrukning.

P

Se spotpriserna på Nord Pool i Appen.

P

Ladda elbilen billigare med Greenely Smartladdning.

Nackdelar

O

Erbjuder inte elavtal med fast elpris.

O

Ingen rabatt till nya kunder.

Vanliga frågor

Vad är månadsavgiften hos Greenely?

Månadsavgiften är 69 kr, vilket innebär 828 kr per år. Om du väljer årlig betalning av den fasta avgiften (istället för månatlig) blir kostnaden 588 kr per år.

Vad är påslaget på inköpspriset?

Det rörliga påslaget på inköpspriset är endast 2,2 öre/kWh exkl. moms.

Vilka omdömen har Greenely Appen?

Greenely Appen har ett betyg på 4,5 av 5 från cirka 2 781 recensioner på App Store (2022-03-08).

Vilka funktioner har Greenely Appen?

Med Greenely Appen är det möjligt att följa upp sin egna elförbrukning och se aktuella elpriser på elbörsen Nord Pool. Appen har även ett flertal andra funktioner, bland annat möjligheten att få notiser vid avvikande elförbrukning.

Vad blir mitt elpris hos Greenely?

Eftersom Greenely erbjuder ett rörligt elavtal kommer ditt elpris variera utifrån prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Förutom inköpspriset på Nord Pool tillkommer ett påslag som ersätter Greenely för bland annat elcertifikat (totalt 2,2 öre per kWh exkl. moms). Observera att det även tillkommer en fast månadsavgift på 69 kr inkl. moms.

Prisexempel: Med en årlig elanvändning på 15 000 kWh och ett genomsnittligt spotpris på 67 öre/kWh exkl. moms (genomsnittet i SE3 under 2021) blir ditt totala elpris 92 öre/kWh inkl. moms och fasta avgifter.

Erbjuder Greenely timpris?

Ja, Greenely erbjuder ett rörligt elavtal med timpris, vilket innebär att ditt elpris följer prisvariationen på Nord Pool varje timme. Du har därmed möjligheten att anpassa din elanvändning baserat på spotpriserna för att sänka din elkostnad.