Elavtal med timpris

Jämför elavtal som följer spotpriset på el timme för timme under dygnet. Välj din årliga elanvändning och se vilket elbolag som ger dig det bästa priset.

Årlig elanvändning:
  • Filter:
  • Elavtal med timpris
  • Erbjuder även fast elpris
Se fler elbolag

  • Det beräknade priset baseras på det genomsnittliga inköpspriset på Nord Pool under januari – maj 2024 i elområde SE3 (0,675 kr/kWh inkl. moms).
  • Redovisade avgifter, påslag och elpriser är inklusive moms.
  • Påslaget avser samtliga rörliga påslag på inköpspriset och inkluderar elcertifikat.
  • Det beräknade elpriset är ett jämförelsepris. Ditt framtida elpris påverkas av framtida spotpriser och ditt elområde.
  • Årsavgift avser endast fasta avgifter under det första året och redovisas inklusive eventuella rabatter.

Jämför timpris-avtal med Elpriser24

Allt fler elkonsumenter har insett fördelarna med att teckna ett elavtal som debiteras timme för timme utifrån elpriserna på Nord Pool. Bakgrunden är att inköpspriset på Nord Pool oftast varierar krafitigt under dygnet, vilket innebär att man kan spara mycket pengar genom att flytta sin elanvändning till dygnets billigare timmar.

Med vår jämförelsetjänst är det enkelt att hitta det billigaste elavtalet med timpris. Allt du behöver göra är att välja din årliga elanvändning för att se vilket elbolag som ger dig det lägsta elpriset.

Det beräknade elpriser per kWh i jämförelsetjänsten är ett jämförelsepris som baseras på genomsnittliga inköpspriser på el under januari 2019 – december 2021 i elområde SE3 (Stockholm). Ditt framtida elpris kan därmed bli både lägre och högre, beroende på framtida inköpspriser på Nord pool och ditt elområde.

Aktuella erbjudanden

Just nu erbjuder följande två elbolag en rabatt till nya kunder.

588 kr i rabatt hos Fortum

Hos Fortum är det just nu möjligt att spara 588 kr, då nya kunder inte behöver betala någon månadsavgift under de första 12 månaderna som kund. Efter 12 månader återgår månadsavgiften till 49 kr.

404 kr i rabatt hos Greenely

Använd vår rabattkod för att spara 404 kr. Med rabattkoden behöver du inte betala någon månadsavgift under de första sex månaderna som kund. Månadsavgifen är normelt sätt 69 kr per månad (vid månadsvis betalning).

Använd rabattkod ”6moff” för att spara 404 kr.

Elprisets variation under dygnet 

Inköpspriset på Nord Pool, det så kallade spotpriset, varierar varje timme under dygnet. Priset är generellt sett lägre under natten på grund av en lägre efterfrågan på el.

Tabell nedan visar hur elpriset kan variera under ett dygn. Priserna avser den 15 mars 2022 i elområde SE3 (Stockholm).

Det högsta priset uppstod kl. 08 – 09: 168 öre/kWh och det lägsta priset uppstod kl. 13 – 14: 57,5 öre/kWh. Elpriset var därmed nästan tre gånger högre under kl. 08 – 09 jämfört mot kl. 13 – 14.

TimmeSpotpris (öre/kWh)
00-0168
01-0265
02-0365
03-0465
04-0562
05-0665
06-07128
07-08155
08-09168
09-10126
10-11117
11-1268
12-1360
13-1458
14-1568
15-16104
16-17114
17-18122
18-19126
19-20124
20-21119
21-22119
22-2393
23-0083

4 fördelar med att köpa el timme för timme

Vi har listat de främsta fördelarna med att köpa el timme för timme.

1. Spara pengar genom att anpassa din elanvändning

Den främsta fördelen med att gå över till timpris-avtal är möjligheten att spara pengar genom att använda mer el när elpriset är lågt.

2. Ladda elbilen billigare 

Elavtal med timpris är populärt bland elbilsägare som vill ladda sin elbil så billigt som möjligt. För att kunna ladda elbilen när elpriset är som lägst krävs någon typ av smart styrning.

Det finns elbolag som erbjuder en App som har stöd för smart elbilsladdning, exempelvis elbolaget Greenely. För att ta del av denna tjänst behöver du vara en kund hos Greenely. Greenely har stöd för de vanligaste bilmärkena på marknaden som exempelvis Volvo, VW, Audi, BMW och KIA.

Det finns även uppkopplade elbilsladdare som har en inbyggd funktion för smart laddning.

3. Korta bindnings- och uppsägningstider 

Till skillnad mot elavtal med fast elpris har elavtal med timpris oftast korta bindnings- och uppsägningstider. Du har därmed friheten att byta elbolag om du i framtiden hittar ett bättre avtal. 

4. Billigaste avtalsformen över tid

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett var den billigaste avtalsformen. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en undersökning där man analyserade rörligt elpris mot fast elpris under åren 2004 – 2018.

Guide: Hitta billig el med timpris

Vi har sammanställt fem viktiga saker som du bör tänka på när du väljer ett timdebiterat elavtal.

1. Jämför månadsavgiften

Elavtal med timpris har oftast en fast månadsavgift som varierar mellan cirka 30 – 70 kr inkl. moms. Månadsavgiften ersätter elbolaget för arbetet att köpa in din el från elbörsen Nord Pool.

2. Jämför påslaget på inköpspriset

Elbolag som erbjuder timpris-avtal har i regel alltid ett påslag på inköpspriset. Om det inte finns något påslag, eller om påslaget är onormalt lågt, kan du räkna med att månadsavgiften är högre är normalt.

Påslaget på inköpspriset ersätter elbolaget för bland annat avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät, elcertifikat och eventuell ursprungsmärkning. Påslaget kan även innehålla en ersättning till elbolaget för att dem hanterar och köper in din el.

3. Kontrollera bindnings- och uppsägningstider 

Oavsett typ av elavtal är det viktigt att kontrollera bindnings- och uppsägningstider. Elavtal med timpris har i regel en kort bindningstid på maximalt 12 månader.

4. Rabatter till nya kunder

Med tanke på att det finns cirka 140 elhandelsbolag i Sverige som erbjuder elavtal till privatkonsumenter är det hård konkurrens mellan elhandelsbolagen. Det är därmed inte ovanligt att elbolag erbjuder någon form av rabatt till nya kunder. 

5. Ingår ursprungsmärkt el?

Kom ihåg att kontrollera om ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor ingår i påslaget, om du anser det är viktigt att elen kommer från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft. Allt fler elbolag säljer fossil fri el, vilket innebär elen är ursprungsmärkt från förnyelsebara energikällor samt kärnkraft.

Tänk dock på att ursprungsmärkningen är helt frånkopplat från det fysiska flödet av el och att du inte kan välja vilken el du får i ditt eluttag. Ursprungsmärkningen innebär däremot att producenter av förnybar el får en extra intäkt.

Vanliga frågor

Vilka elbolag erbjuder timpris med nykundsrabatt?

Vi har hittat två elbolag som erbjuder timpris med rabatt till alla nya kunder. Dessa elbolag är Fortum och Greenely. För att kunna ta del av rabatten hos Greenely behöver du ange vår rabattkod.

Kan jag bli debiterad för el timme för timme?

Ja, de flesta elbolag erbjuder ett timmes-debiterat elavtal. Med denna avtalsform får du ett elpris som följer spotprisets utveckling på elbörsen Nord Pool ner på timmes-nivå. Du har därmed möjligheten att anpassa din elanvändning för att spara pengar, genom att använda mer el när spotpriser är lågt.

Finns det nackdelar med att köpa el timme för timme?

Ett elavtal med timpris kan bli dyrare jämfört mot ett rörligt elavtal som utgår från genomsnittet för elbolagets samtliga elkunder den senaste månaden. Om du använder mer el på dagen under dygnets dyrare timmar jämfört mot den genomsnittliga kunden, kan det bli dyrare att välja ett elavtal som debiteras timme för timme.

Är elavtal med timpris alltid billigare än fast elpris?

Historiskt sett har det oftast varit fördelaktigt att teckna ett rörligt elavtal som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Däremot finns det tillfällen där det har varit lönsamt att binda elpriset.