Fast elpris

Tips: Billigast fast elpris med rabatt

Om du är intresserad av ett elavtal med fast elpris rekommenderas elbolaget Fortum. Fortum erbjuder just nu en rabatt till nya kunder som binder elpriset under 1 eller 3 år. Rabatten innebär att du inte behöver betala någon månadsavgift under det första året som kund.

Denna rabatt innebär att man som ny kund sparar 588 kr under 12 månader.

Klicka på länken nedan för att se vad det kostar att binda elpriset hos Fortum i ditt elområde och för att ta del av nykundsrabatten.

Elavtalet för dig som prioriterar trygghet

Med ett fast elpris behöver du inte oroa dig för prisutvecklingen på elmarknaden eftersom du betalar samma elpris per kilowattimme under hela avtalsperioden.

Elavtal med fast elpris passar dig som prioriterar trygghet och som vill veta vad elen kommer kosta under en överskådlig framtid. Vanligtvis är det möjligt att binda priset i 1 år och 3 år.

Prisvariationerna på Nord Pool

Genom att binda elpriset är ditt elpris frikopplat från variationerna på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset på Nord Pool, det så kallade spotpriset, varierar varje timme. Innevarande dygns spotptiser bestäms dagen innan omkring kl. 13:00. 

Historiskt sett innan 2021 har rullande 5 årsmedel varierat mellan cirka 35 – 45 öre per kWh. Däremot har spotpriset varit betydligt högre under de flesta månader sedan 2021, på grund av energikrisen i Europa och de höga gaspriserna. 

Det genomsnittliga månadspriset har under perioden januari 2020 – december 2022 varierat mellan 9 – 269 öre per kWh. Med ett fast elpris skulle du undvikit de högsta pristopparna, däremot skulle du även ha missat de lägsta prisnivåerna.

Inte det billigaste elavtalet

Historiskt sett över en längre tidsperiod har det alltid lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris. När du binder elpriset tar elbolaget risken att elpriset går upp mer än vad marknaden har förväntat under avtalsperioden. Denna risk tar elbolaget betalt för. 

Näst populäraste avtalsformen

Elavtal med fast elpris är den näst populäraste avtalsformen i Sverige, enligt statistik från Statistiska centralbyrån som följer upp fördelningen mellan olika avtalsformer bland privatkunder månatligen. 

Enligt statistik som avser januari 2024 har 14,1 % av kunderna ett fast elpris med en avtalslängd på 1, 2 eller 3 år. Detta kan jämföras mot januari 2022, då 25,9 % av privatkunderna hade denna avtalsform. Den stora minskningen beror främst på att många elbolag tog bort möjligheten att välja fast elpris under 2022 då det var extremt höga spotpriser på Nord Pool.

Så kan du kontrollera att du får ett billigt fast elpris

Det är möjligt att få en prognos över framtida elprisergenom att analysera vad det kostar att köpa prissäkringar, så kallade terminer, för olika perioder framåt i tiden. Terminer handlas på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities, det det är möjligt att säkra elpriset flera år framtåt i tiden.

Terminspriserna ger en indikation över framtida elpriser, då terminspriserna visar vad marknaden tror att elpriset kommer vara i framtiden.

Fördelar

P

Samma elpris under hela avtalsperioden

Du vet exakt vad elen kommer kosta per kilowattimme under avtalsperioden.

Nackdelar

O

Inte det billigaste elavtalet

Fast elpris är dyrare än rörligt elpris sett över en längre tid.

O

Inte möjligt att anpassa elanvändningen utifrån spotpriser

Du kan inte anpassa din elanvändning på utifrån aktuella tim-priser på Nord Pool.

Slutsats

Elavtal med fast elpris passar dig som vill ha ett tryggt elavtal utan prisvariationer. De flesta elbolag erbjuder möjligheten att välja en avtalsperid på 12, 24 eller 36 månader.

Slutsats

Är fast elpris dyrare än rörligt elpris?

Enligt en undersökning utförd av Energimarknadsinspektionen är rörligt elpris billigare än fast elpris, sett över en längre tid. Däremot finns det tillfällen där det har varit fördelaktigt att välja fast elpris. Det är även svårt att veta om det just nu är fördelaktigt att välja fast elpris, eftersom det är svårt att förutspå framtida spotpriser och vad som kommer hända på elmarknaden.

Vilket elbolag ger billigast fast elpris?

Vi rekommenderar elbolaget Fortum, eftersom du just nu sparar 588 kr under det första året som kund.

Vad innebär ett elavtal med fast elpris?

Elavtal med fast elpris är en avtalsform som innebär att man som elkund betalar samma pris per kWh under en bestämd avtalsperiod, vanligtvis 12 – 36 månader.