Fast elpris

Fastprisavtal med rabatt till nya kunder 

Om du är intresserad av ett elavtal med fast elpris rekommenderas elbolaget Fortum. Fortum erbjuder just nu en rabatt till nya kunder som binder elpriset under 1 eller 3 år. Rabatten innebär att du inte behöver betala någon månadsavgift under det första året som kund.

Klicka på länken nedan för att se vad det kostar att binda elpriset hos Fortum i ditt elområde och för att ta del av nykundsrabatten.

Elavtalet för dig som prioriterar trygghet

Med ett fast elpris behöver du inte oroa dig för prisutvecklingen på elmarknaden eftersom du betalar samma elpris per kilowattimme under hela avtalsperioden.

Elavtal med fast elpris passar dig som prioriterar trygghet och som vill veta vad elen kommer kosta under exempelvis 12 eller 24 månader. 

Prisvariationerna på Nord Pool

Genom att binda elpriset är ditt elpris frikopplat från variationerna på den nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset på Nord Pool, det så kallade spotpriset, varierar varje timme. Innevarande dygns spotptiser bestäms dagen innan omkring kl. 13:00. 

Historiskt sett innan 2021 har rullande 5 årsmedel varierat mellan cirka 35 – 45 öre per kWh. Däremot har spotpriset varit betydligt högre under de flesta månader sedan 2021, på grund av energikrisen i Europa och de höga gaspriserna. 

Det genomsnittliga månadspriset har under perioden januari 2020 – december 2022 varierat mellan 9 – 269 öre per kWh. Med ett bundet elpris skulle du undvikit de högsta pristopparna, däremot skulle du även ha missat de lägsta prisnivåerna.

Inte det billigaste elavtalet

Historiskt sett över en längre tidsperiod har det alltid lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris. När du binder elpriset tar elbolaget risken att elpriset går upp mer än vad marknaden har förväntat under avtalsperioden. Denna risk tar elbolaget betalt för. 

29 % har bundet elpris i Sverige

Elavtal med bundet elpris är den näst populäraste avtalsformen i Sverige med tanke på att 29 % av hushållen har valt ett fast elpris, enligt Statistiska centralbyrån (november 2019). Den populäraste avtalsformen är rörligt elpris som 50 % av hushållen har valt. Resterande 21 % är en blandning av mix-avtal och anvisningsavtal.

Slutsats

Elavtal med fast elpris passar dig som vill ha ett tryggt elavtal utan prisvariationer. De flesta elbolag erbjuder möjligheten att binda elavtalet under 12, 24 eller 36 månader.

Fördelar

P

Du vet exakt vad elen kommer kosta per kilowattimme under avtalsperioden.

P

Betala samma elpris, oavsett hur mycket elpriset går upp på Nord Pool.

Nackdelar

O

Du kan inte anpassa din elanvändning på timmesnivå utifrån aktuella elpriser.

O

Fast elpris är dyrare än rörligt elpris sett över en längre tid.