Fast elpris

Fast elpris följer inte marknadspriset

Med ett fast elpris behöver du inte oroa dig för läget på elmarknaden eftersom du betalar samma elpris per kilowattimme under hela avtalsperioden.

Elavtal med fast elpris passar dig som prioriterar trygghet och som vill veta vad elen kommer kosta under exempelvis 12 eller 24 månader. 

Prisvariationerna på Nord Pool

Med ett bundet elpris följer ditt elpris inte variationerna på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Det genomsnittliga månadspriset har under 2017 – 2019 varierat mellan 0,26 – 0,57 kr/kWh exkl. moms, enligt graf nedan. Med ett bundet elpris skulle du undvikit de högsta pristopparna, däremot skulle du även ha missat de lägsta prisnivåerna. 

Inte det billigaste elavtalet

Historiskt sett över en längre tidsperiod har det alltid lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris. När du binder elpriset tar elbolaget risken att elpriset går upp mer än vad marknaden har förväntat under avtalsperioden. Denna risk tar elbolaget betalt för. 

29 % har bundet elpris i Sverige

Elavtal med bundet elpris är den näst populäraste avtalsformen i Sverige med tanke på att 29 % av hushållen har valt ett fast elpris, enligt Statistiska centralbyrån (november 2019). Den populäraste avtalsformen är rörligt elpris som 50 % av hushållen har valt. Resterande 21 % är en blandning av mix-avtal och anvisningsavtal.

Slutsats

Elavtal med fast elpris passar dig som vill ha ett tryggt elavtal utan prisvariationer. De flesta elbolag erbjuder möjligheten att binda elavtal under 12, 24 eller 36 månader.

Kom ihåg att din totala elkostnad kommer variera varje månad trots att du binder elpriser. Anledningen är din elanvändnings variation.

Fördelar

P

Du vet exakt vad elen kommer kosta per kilowattimme under avtalsperioden.

P

Betala samma elpris, oavsett hur mycket elpriset går upp på Nord Pool.

Nackdelar

O

Du kan inte anpassa din elanvändning på timmesnivå utifrån aktuella elpriser.

O

Fast elpris är dyrare än rörligt elpris sett över en längre tid.