Skellefteå Kraft

– elavtal och elpriser

Skellefteå Kraft är elbolaget som erbjuder elavtal med rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köp el från Skellefteå Kraft. Vi visar även de bästa alterantiven 2021.

Elhandelsavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft som ägs av Skellefteå kommun erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Elavtalet kan tecknas direkt på Skellefteå Krafts hemsida. 

Elavtal med rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige. Det rörliga elpriset följer spotpriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Hittills under 2021 (januari – september) har det genomsnittliga priset varit 53 öre/kWh (elområde SE3).

Hos Skellefteå Kraft har du möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med ett påslag på 6 öre/kWh exkl. moms. Påslaget täcker Skellefteå Krafts kostnader för att bland annat köpa in ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor, elcertifikat samt avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. Förutom påslaget tillkommer en fast månadsavgift på 45 kr inkl. moms.

Prisexempel: Marknadspriset är 35 öre/kWh under en månad där du använder 500 kWh.

 

Din kostnad blir: (0,35 + 0,06) x 500 kWh x 1,25 = 256 kr inkl. moms.

 

Med månadsavgiften på 45 kr inkluderad blir din totala kostnad 301 kr inkl. moms.

100 % förnybar el ingår

Hos Skellefteå Kraft ingår alltid el från förnyelsebara energikällor som vattenkraft, vindkraft och solkraft. 

App som underlättar uppföljningen

Privatkunder hos Skellefteå Kraft får tillgång till en App som gör det enkelt att följa upp elanvändningen. Appen ger information om bland annat avtal, fakturor och förbrukning.

Hög kundnöjdhet

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker årligen kundnöjdheten i elhandelsbranschen. I den senaste undersökningen som publicerades november 2020 rankas Skellefteå Kraft på en 3:e plats i kategorin kundnöjdhet bland privatkunder samt på en 1:a plats i kategorin kundnöjdhet bland företagskunder.

El till inköpspris under 6 månader

Nya kunder som tecknar ett elavtal med rörligt elpris behöver inte betala någon månadsavgift eller påslag på inköpspriset under 6 månader. 

Erbjudandet gäller under november – december 2021.

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft som ägs av Skellefteå Kommun äger egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, fjärrvärme och bioenergi i norra Sverige. Skellefteå Kraft äger även ett elnät som finns i nio kommuner. 

Populära alternativ 2021

Om du är intresserad av ett elavtal med rörligt pris är Göta Energi ett populärt alternativ till Skellefteå Kraft. Göta Energis elavtal SponOn har ett av marknadens lägsta påslag på 3,6 öre/kWh exkl. moms, det vill säga 2,4 öre/kWh lägre än Skellefteå Kraft. 

Just nu får alla nya kunder ett presentkort på mat (500 kr) hos Willys, Coop m.fl. 

Om du är intresserad av ett elavtal med bundet elpris är Fortum ett populärt alternativ. Hos Fortum kan privatkunder binda elpriset under 12 eller 36 månader. Med ett bundet elpris betalar du exakt lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden. 

Just nu behöver nya kunder inte betala någon månadsavgift under de första 12 månaderna, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Slutsats

Hos Skellefteå Kraft har privatkunder möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med påslaget 7,5 öre/kWh inkl. moms, då ingår 100 % förnybar el från solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Fördelar

P

100 % förnybar el ingår till alla elavtal.

P

Nya kunder betalar inget påslag eller månadsavgift under sex månader.

P

Hög kundnöjdhet enligt undersökning utförd 2020 av Svenskt Kvalitetsindex.

Nackdelar

O

Inget nykundserbjudande om du väljer fast elpris.