Elpriser hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är elbolaget med nöjdast kunder i hela branschen. I detta omdöme kan du läsa om alla fördelar och nackdelar med att byta elavtal till Skellefteå Kraft under 2020.

Elhandelsavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft som ägs av Skellefteå kommun erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Elavtalet kan tecknas på bara några minuter på Skellefteå Krafts hemsida. 

Elavtal med rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige. Det rörliga elpriser följer variationerna på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Under 2019 var det genomsnittliga priset för hela året 40,5 öre/kWh (elområde SE3). Tänk dock på att det genomsnittliga månadspriset kan variera från cirka 25 upp till cirka 60 öre/kWh i extremfall. 

Hos Skellefteå Kraft har du möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med ett påslag på 6 öre/kWh exkl. moms. Påslaget täcker Skellefteå Krafts kostnader för att bland annat köpa in ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor, elcertifikat samt avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. Förutom påslaget tillkommer en fast månadsavgift på 45 kr inkl. moms.

Prisexempel: Marknadspriset är 35 öre/kWh under en månad där du använder 500 kWh.

 

Din kostnad blir: (0,35 + 0,06) x 500 kWh x 1,25 = 256 kr inkl. moms.

 

Med månadsavgiften på 45 kr inkluderad blir din totala kostnad 301 kr inkl. moms.

100 % förnybar el ingår

Hos Skellefteå Kraft ingår alltid el från förnyelsebara energikällor som vattenkraft, vindkraft och solkraft. 

Nöjdast kunder i branschen

Svenskt Kvalitetsindex undersöker årligen kundnöjdheten i elhandelsbranschen. Den senaste studien som publicerades november 2019 visade att Skellefteå Kraft har högst kundnöjdhet bland privatkunder.

Bild nedan visar att Skellefteå Kraft fick ett kundbetyg på 80,2 vilket kan jämföras mot branschens genomsnitt på 68,1.

Högt kundbetyg på Reco

Skellefteå Kraft har ett kundbetyg på 4,5 av 5 från 1 832 kundomdömen på Reco.se (2020-02-01). 

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft som ägs av Skellefteå Kommun äger egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, fjärrvärme och bioenergi i norra Sverige. Skellefteå Kraft äger även ett elnät som finns i nio kommuner. 

Slutsats

Hos Skellefteå Kraft har privatkunder möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med påslaget 7,5 öre/kWh inkl. moms, då ingår 100 % förnybar el från solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Fördelar

P

100 % förnybar el ingår till alla elavtal.

P

Nya kunder betalar inget påslag eller månadsavgift under sex månader.

P

Nöjdast kunder i hela branschen 2019 enligt Svenskt Kvalitetsindex.

P

Kundbetyg på 4,5 av 5 från över 1 800 kundomdömen på Reco.

Nackdelar

O

Går inte att teckna elavtal med fast elpris direkt på hemsidan.