Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft är elbolaget som erbjuder elavtal med rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köp el från Skellefteå Kraft under 2024.

Elhandelsavtal hos Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft som ägs av Skellefteå kommun erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris. Elavtalet kan tecknas direkt på Skellefteå Krafts hemsida. 

Elavtal med rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige. Det rörliga elpriset följer spotpriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool.

Hos Skellefteå Kraft har du möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med ett påslag på 6 öre/kWh exkl. moms. Påslaget täcker Skellefteå Krafts kostnader för att bland annat köpa in ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor och avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. Påslaget inkluderar inte kostnaden för elcertifikat.

Förutom påslaget tillkommer en fast månadsavgift på 45 kr inkl. moms.

Prisexempel: Marknadspriset är 43 öre/kWh (genomsnittet i elområde SE1 & SE2 under 2021) under en månad där du använder 500 kWh. Kostnaden för elcertifikat uppskattas till 1 öre/kWh exkl. moms.

 

Din kostnad blir: (0,43 + 0,06 + 0,01) x 500 kWh x 1,25 = 312,5 kr inkl. moms.

 

Med månadsavgiften på 45 kr inkluderad blir din totala kostnad 357,5 kr inkl. moms.

100 % förnybar el ingår

Hos Skellefteå Kraft ingår alltid el från förnyelsebara energikällor som vattenkraft, vindkraft och solkraft. 

App som underlättar uppföljningen

Privatkunder hos Skellefteå Kraft får tillgång till en App som gör det enkelt att följa upp elanvändningen. Appen ger information om bland annat avtal, fakturor och förbrukning.

Hög kundnöjdhet

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersöker årligen kundnöjdheten i elhandelsbranschen. I den senaste undersökningen som publicerades november 2020 rankas Skellefteå Kraft på en 3:e plats i kategorin kundnöjdhet bland privatkunder samt på en 1:a plats i kategorin kundnöjdhet bland företagskunder.

Kampanj: El till inköpspris under 9 månader

Just nu har nya kunder möjligheten att få köpa el till inköpspris under de första 9 månaderna som kund. Detta innebär att månadsavgiften är 0 kr och att påslaget är 0 öre/kWh under denna period. 

Den totala besparingen är följande beroende på din årliga elförbrukning:

  • 2 000 kWh/år: 554 kr i total rabatt
  • 5 000 kWh/år: 722 kr i total rabatt
  • 20 000 kWh/år: 1 566 kr i total rabatt

Använd länk nedan för att ta del av erbjudandet.

Om Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft som ägs av Skellefteå Kommun äger egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, fjärrvärme och bioenergi i norra Sverige. Skellefteå Kraft äger även ett elnät som finns i nio kommuner. 

Slutsats

Hos Skellefteå Kraft har privatkunder möjligheten att teckna ett rörligt elavtal med påslaget 7,5 öre/kWh inkl. moms, då ingår 100 % förnybar el från solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Fördelar

P

100 % förnybar el ingår till alla elavtal.

P

Nya kunder betalar inget påslag eller månadsavgift under sex månader.

P

Hög kundnöjdhet enligt undersökning utförd 2020 av Svenskt Kvalitetsindex.

Nackdelar