Dagens elpris

Vad kostar elen idag?

I diagram ovan kan du utläsa vad elen kostar idag i ditt elområde. Elpriset anges i enheten kr per kWh och är exklusive moms. Välj ditt elområde genom att navigera i menyn ovanför diagrammet. Du kan även se dagens högsta respektive lägst elpris, samt dagens genomsnittliga pris.

Sveriges fyra elområde

För att se ett korrekt elpris är det viktigt att du väljer ditt elområde. Sverige är uppdelat i följande fyra elområden:

Osäker vilket elområde du tillhör? Då rekommenderar vi att du besöker Svenska kraftnäts hemsida: Nätområden.se.

Källa till priserna

Dagens spotpriser tillhandahålls av Elprisetjustnu.se som hämtar priserna från Entsoe.eu tillsammans med växelkurser från exchangeratesapi.io. Eftersom priserna växlas från EUR till SEK kan det finnas en liten avvikelse från de officiella spotpriserna på Nord Pool.

Spotpriset på el idag

Inköpspriset på elbörsen Nord Pool går ofta under benämningen spotpris. När man talar om dagens elpris är det därmed underförstått att man syftar på dagens spotpriser på elbörsen Nord Pool. Tänk på att spotpriser redovisas exklusive moms och att moms tillkommer för de flesta elkonsumenter.

Nord Pool är en handelsplats där framför allt elhandelsbolag och kraftproducenter möts. Det är på denna handelsplats som ditt elhandelsbolag köper in din el.

Tillkommande kostnader

Tänk på att spotpriserna på Nord Pool inte avser inte din totala elhandelskostnad, eftersom elhandelsbolagen vill få en ersättning för det administrativa arbetet att köpa in din el på Nord Pool. Elhandelsbolagen vill även få ersättning för deras utgifter kopplade till elhandeln, bland annat elcertifikat, eventuella ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

De flesta elbolag tar därmed ut en fast månadsavgift på cirka 50 – 70 kr inkl. moms och ett rörligt påslag på cirka 4 – 8 öre per kWh inkl. moms.

Utöver kostnaden för elhandel tillkommer kostnader för elnät och energiskatt. Elnätsavgiften ersätter ditt lokala elnätsbolag för att underhålla en del av det svenska elnätet. Energiskatten är 53,5öre/kWh inkl. moms under 2024. Observera att ett antal kommuner i Norrland har en reducerad energiskatt.

Faktorer som påverkar dagens elpris

Det finns en mängd faktorer som påverkar vad elen kostar idag. Nedan har vi listat ett antal viktiga faktorer:

Mängden nederbörd

Eftersom cirka 40 % av Sveriges elanvändning producerad med vattenkraft kan ovanligt torra respektiva blöta perioder ha en stor påverkan på elpriset.

Om det regnar mycket under en längre tid kommer vattenkraftverkens dammar bli fyllda, vilket innebär att vattenkraftverken behöver producera el oavsett pris.

Elpriset i närliggande länder  

Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med närliggande länder påverkas vi av prisutvecklingen i dessa länder.

Vind

Under 2023 stod vindkraft för cirka 20 % av Sveriges totala elproduktion. Ovanligt svag respektive ovanligt stark vind har därmed en stor påverkan på dagens elpriser.

Utomhustemperaturen

Utomhustemperaturen påverkar dagens elpris, framför allt under vintern. Anledningen är att en andel av alla fastigheter värms med el.

Efterfrågan på el från industrin 

Industrin använder cirka 40 % av Sveriges elanvändning. Industrins behov av el påverkar därmed elpriset.

Kärnkraft 

Under 2023 producerades cirka 30 % av Sveriges elproduktion med kärnkraft. Kärnkraft är därmed det näst största produktionsslaget i Sverige. Nedtid vid underhåll påverkar därmes dagens elpris.

Råvarupriser 

Råvarupriser på olja, kol och gas har en påverkan på elpriset. Även om Sverige har en väldigt liten andel elproduktion med fossila bränslen, kan höga råvarupriser driva upp elpriset eftersom Södra Sveriges elnät är sammankopplat med Norra Europas elnät.

Historiska månadspriser

Nedanstående tabeller visar historiska spotpriser på el i Sveriges fyra elområden. Priserna redovisas i enheten öre per kWh. Tänk även på att priserna är exklusive moms.

2024

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari61,161,280,384
Februari 44,844,950,355,4
Mars56,655,659,563,4
April50,550,856,362,5
Maj17,617,623,750,6
Genomsnitt 202446,146,054,063,2

2023

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari70,470,492,6104,4
Februari52,052,082,5102,8
Mars56,556,580,691,8
April66,566,568,773,9
Maj27,827,839,073,5
Juni51,651,653,1103,4
Juli37,437,437,741,8
Augusti 23,823,837,049,5
September10,910,924,351,3
Oktober17,617,633,135,9
November60,960,982,184,7
December72,672,679,280,2
Genomsnitt 202345,745,759,274,4

2022

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari29,029,0104,3109,4
Februari25,825,877,583,9
Mars22,922,9130,3155
April52,953,789,2113,9
Maj57,957,9102,9139,1
Juni51,151,1126,3180,4
Juli22,522,586,6122,5
Augusti18,351,9223,0305
September100,7100,7228,6241,7
Oktober50,551,380,681,3
November122,1122,1130,9134,8
December206,0206,0269,0271,4
Genomsnitt 202263,466,4137,9162

2021

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari45,145,149,150,2
Februari43,643,653,654,4
Mars25,425,436,845,9
April26,926,833,743,2
Maj38,938,943,548,5
Juni34,834,840,373,9
Juli51,952,859,069,4
Augusti58,858,867,185,5
September56,556,591,8123
Oktober25,825,864,886,9
November43,943,983,5112,6
December66,766,7180,7187,4
Genomsnitt 202143,243,267,081,7

2020

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari24,524,525,027,8
Februari15,215,219,519,6
Mars9,79,715,017,3
April5,65,69,815
Maj10,110,113,514,9
Juni10,310,324,925,4
Juli8,88,89,323,7
Augusti18,018,134,741,7
September31,331,334,837,1
Oktober21,421,423,027,3
November6,66,624,135,3
December18,418,431,638
Genomsnitt 202015,015,022,126,9

2019

MånadSE1SE2SE3SE4
Januari54,954,955,856,4
Februari47,447,447,748,3
Mars41,341,341,441,5
April41,641,641,641,8
Maj37,437,437,438,7
Juni26,026,026,029,4
Juli36,936,937,039,4
Augusti39,639,639,741,5
September36,536,537,239,1
Oktober39,339,340,745,5
November44,044,044,645,1
December36,836,837,838,5
Genomsnitt 201940,140,140,642,1