Elpriset idag

Elpriset just nu

I diagram ovan kan du utläsa elpriset just nu i ditt elområde. Elpriset anges i enheten öre per kWh och är exklusive moms. Välj ditt elområde genom att navigera i menyn ovanför diagrammet. Du kan även se dagens högsta respektive lägst elpris, samt dagens genomsnittliga pris.

Sveriges fyra elområde

För att se ett korrekt elpris är det viktigt att du väljer ditt elområde. Sverige är uppdelat i följande fyra elområden:

Osäker vilket elområde du tillhör? Då rekommenderar vi att du besöker Svenska kraftnäts hemsida: Nätområden.se.

Källa till priserna

Dagens spotpriser tillhandahålls av Elprisetjustnu.se som hämtar priserna från Entsoe.eu tillsammans med växelkurser från exchangeratesapi.io. Eftersom priserna växlas från EUR till SEK kan det finnas en liten avvikelse från de officiella spotpriserna på Nord Pool.

Spotpriset på el idag

Inköpspriset på elbörsen Nord Pool går ofta under benämningen spotpris. När man talar om dagens elpris är det därmed underförstått att man syftar på dagens spotpriser på elbörsen Nord Pool. Tänk på att spotpriser redovisas exklusive moms och att moms tillkommer för de flesta elkonsumenter.

Nord Pool är en handelsplats där framför allt elhandelsbolag och kraftproducenter möts. Det är på denna handelsplats som ditt elhandelsbolag köper in din el.

Tillkommande kostnader

Tänk på att spotpriserna på Nord Pool inte avser inte din totala elhandelskostnad, eftersom elhandelsbolagen vill få en ersättning för det administrativa arbetet att köpa in din el på Nord Pool. Elhandelsbolagen vill även få ersättning för deras utgifter kopplade till elhandeln, bland annat elcertifikat, eventuella ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

De flesta elbolag tar därmed ut en fast månadsavgift på cirka 50 – 70 kr inkl. moms och ett rörligt påslag på cirka 4 – 8 öre per kWh inkl. moms.

Utöver kostnaden för elhandel tillkommer kostnader för elnät och energiskatt. Elnätsavgiften ersätter ditt lokala elnätsbolag för att underhålla en del av det svenska elnätet. Energiskatten är 49,0 öre/kWh inkl. moms under 2023. Observera att ett antal kommuner i Norrland har en reducerad energiskatt.