Prognos av elpriset

Genom att analysera kostnaden för prissäkringar är det möjligt att få en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanställt de senaste priserna från Nasdaq OMX Commodities.

Terminspriser på el

Ditt elhandelsbolag köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att handla med terminer, så kallade prissäkringar, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man är intresserad av att få en prognos över framtida elpris är det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris (genomsnittet i Norden) per dygn mellan 16 oktober 2023 – 12 maj 2024 samt terminspriser cirka 1,5 år framåt i tiden. Observera att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.

Elpris V.19 2024

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden 

Prissäkring avser systempriset

Tänk på att terminspriset avser systempriset (genomsnittet för hela Norden) och att den slutgiltiga prissättningen påverkas av områdespriserna i Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det är även möjligt att i tillägg prissäkra sig mot ett specifikt elområde med så kallade EPAD-kontrakt.

Historiskt sett, före 2020, har prisskillnaden mellan Sveriges elområden varit låg, oftast har det handlat om några ören i genomsnitt per år mellan det nordligaste och sydligaste elområdet. Däremot har det sedan 2020 blivit allt större prisskillnader.

Observera att kostnaden att prissäkra el endast ger en indikation över framtida spotpriser. Terminspriserna kan i vissa fall variera kraftigt från dag till dag.

Prognos av elpriset under 2024

Kostnaden för att prissäkra 2024 redovisas i tabell nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2024-05-02 och redovisas exklusive moms.

 

Kostnaden att prissäkra el 2024

PeriodQ3 2024Q4 2024
Systempris [öre/kWh]40,558,3
SE1 Luleå [öre/kWh]31,444,3
SE2 Sundsvall [öre/kWh]31,444,3
SE3 Stockholm [öre/kWh]33,252,7
SE4 Malmö [öre/kWh]45,164,8

Terminspriserna ger indikationen att elpriset kommer vara följande under sommar och höst 2024 (juli, augusti, september): 31,4 öre/kWh i SE1 (Luleå) och SE2 (Sundsvall), 33,2 öre/kWh i SE3 (Stockholm) och 45,1 öre/kWh i SE4 (Malmö).

Prognos av elpriset under 2025

Kostnaden för att prissäkra 2025 redovisas i tabell nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2024-05-02 och redovisas exklusive moms.

Kostnaden att prissäkra el 2025

Elområde2025 [öre/kWh]
Systempris52,0
SE1 Luleå36,4
SE2 Sundsvall36,4
SE3 Stockholm45,4
SE4 Malmö60,0

Prognos av elpriset under 2026

Kostnaden för att prissäkra 2026 redovisas i tabell nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2024-05-02 och redovisas exklusive moms.

 

Kostnaden att prissäkra el 2026

Elområde2026 [öre/kWh]
Systempris47,3
SE1 Luleå31,8
SE2 Sundsvall31,8
SE3 Stockholm42,6
SE4 Malmö53,7

Källa till priserna

Terminspriserna är hämtade från handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities.

Vädrets påverkan

Eftersom cirka 40 % av Sveriges elproduktion sker med vattenkraft har mängden nederbörd en stor påverkan på spotpriset, samt även priset på närliggande terminskontrakt. Mer nederbörd än normalt bidrar exempelvis till att terminspriset för den närmsta månaden sjunker.

Tänk även på att det är en mängd andra faktorer som påverkar spotpriset på el och terminspriserna, exempelvis politiska beslut, spotpriset i närliggande länder och råvarupriser på kol, olja och gas.

Välj rörlig elpris

Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över längre tidsperioder.

Förutom möjligheten till ett lågt elpris har elavtal med rörligt elpris ett flertal andra fördelar, exempelvis möjligheten att bli debiterad per timme vilket gör det möjligt att spara pengar genom att anpassa sin elförbrukning baserat på aktuella spotpriser. Detta är populärt bland elhandelskunder som vill ladda sin elbil så billigt som möjligt.

Tips: Rörligt elpris hos Fortum

Om du är intresserad av ett rörligt elavtal rekommenderas elbolaget Fortum. Hos Fortum är det möjligt att välja timpris, vilket innebär att ditt elpris följer spotpriserna timme för timme.

Erbjudande (gäller tills vidare under 2024): Nya kunder betalar ingen månadsavgift under 12 månader, värde 588 kr. Erbjudandet gäller även dig som väljer fast elpris. Använd länk nedan för att ta del av erbjudandet.