Prognos av elpriset

Genom att analysera kostnaden för prissäkringar är det möjligt att få en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanställt de senaste priserna från Nasdaq OMX Commodities.

Terminspriser på el

Ditt elhandelsbolag köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att handla med terminer, så kallade prissäkringar, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man är intresserad av att få en prognos över framtida elpris är det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris (genomsnittet i Norden) per dygn mellan 20 juni 2022 – 15 januari 2023 samt terminspriser cirka 1,5 år framåt i tiden. Observera att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.

Spotpris i Norden V.2 2023

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden 

Prissäkring avser systempriset

Tänk på att terminspriset avser systempriset (genomsnittet för hela Norden) och att den slutgiltiga prissättningen påverkas av områdespriserna i Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det är även möjligt att i tillägg prissäkra sig mot ett specifikt elområde med så kallade EPAD-kontrakt.

Historiskt sett (före 2020) har prisskillnaden mellan Sveriges elområden varit låg, oftast har det handlat om några ören i genomsnitt per år mellan Norra och Södra Sverige. Däremot har det sedan 2020 blivit allt större prisskillnader.

Observera att kostnaden att prissäkra el endast ger en indikation över framtida spotpriser. Just nu är det volatilt på elmarknaden och terminspriserna kan variera kraftigt från dag till dag.

Prognos av elpriset under 2023

Kostnaden för att prissäkra Q1 – Q4 respektive hela 2023 mot systempris redovisas nedan. Priserna baseras på handelsdagen 2022-12-21 och redovisas exklusive moms.

 • 2023 Q1 Systempris (ENOFUTBLQ1-23): 225,7 öre/kWh.
 • 2023 Q2 Systempris (ENOFUTBLQ2-23): 146,0 öre/kWh.
 • 2023 Q3 Systempris (ENOFUTBLQ3-23): 94,1 öre/kWh.
 • 2023 Q4 Systempris (ENOFUTBLQ4-23): 143,4 öre/kWh.
 • 2023 Systempris (ENOFUTBLYR-23): 152,2 öre/kWh

Terminspriserna ger indikationen att elpriset (systempriset i Norden) kommer vara 152,2 öre/kWh under 2023.

Om kostnaden för att prissäkra elområden inkluderas blir priserna följande:

Elområde SE1 (Luleå) och SE2 (Umeå)

 • 2023: 58,2 öre/kWh.

Elområde SE3 (Stockholm)

 • 2023: 166,3 öre/kWh.

Elområde SE4 (Malmö)

 • 2023: 245,1 öre/kWh.

 

Prognos av elpriset under 2024

Kostnaden för att prissäkra 2024 redovisas nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2022-12-21 och redovisas exklusive moms.

  • Systempris (ENOFUTBLYR-24): 83,8 öre/kWh.

  Om kostnaden för att prissäkra elområden inkluderas blir kostnaden följande:

  • 2024 SE1 (Luleå) & SE2 (Umeå): 55,2 öre/kWh.
  • 2024 SE3 (Stockholm): 90,0 öre/kWh.
  • 2024 SE4 (Malmö): 156,8 öre/kWh.

   

  Vädrets påverkan

  Eftersom cirka 40 % av Sveriges elproduktion sker med vattenkraft har mängden nederbörd en stor påverkan på spotpriset, samt även priset på närliggande terminskontrakt. Mer nederbörd än normalt bidrar exempelvis till att terminspriset för den närmsta månaden sjunker.

  Tänk även på att det är en mängd andra faktorer som påverkar spotpriset på el och terminspriserna, exempelvis politiska beslut, spotpriset i närliggande länder och råvarupriser på kol, olja och gas.

  Välj rörlig elpris

  Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över längre tidsperioder.

  Förutom möjligheten till ett lågt elpris har elavtal med rörligt elpris ett flertal andra fördelar, exempelvis möjligheten att bli debiterad per timme vilket gör det möjligt att spara pengar genom att anpassa sin elförbrukning baserat på aktuella spotpriser. Detta är populärt bland elhandelskunder som vill ladda sin elbil så billigt som möjligt.

  Tips: rörligt elpris hos Greenely

  Greenely är ett populärt elbolag för elavtal med rörligt elpris (med tim-debitering). Miljömärkning Bra Miljöval ingår i pålaget som är cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar kostnaden för elcertifikat.

  Som kund hos Greenely ingår tillgång till Greenely-Appen som gör det möjlig att följa upp sin egen elförbrukning samt spotpriser på Nord Pool. Med Appen är det även möjligt att ladda elbilen smartare, genom en funktion som laddar elbilen när spotpriset är som lägst.

  Erbjudande januari 2023: Använd vår rabattkod ”6moff” för att inte behöva betala någon månadsavgift under sex månader. Gäller endast nya kunder.