Prognos av elpriset

Genom att analysera kostnaden för prissäkringar är det möjligt att få en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanställt de senaste priserna från Nasdaq OMX Commodities.

Terminspriser på el

Ditt elhandelsbolag köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att handla med terminer, så kallade prissäkringar, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man är intresserad av att få en prognos över framtida elpris är det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris (genomsnittet i Norden) per dygn mellan 23 oktober 2022 – 21 maj 2023 samt terminspriser cirka 1,5 år framåt i tiden. Observera att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.

Systempris v.20 2023

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden 

Prissäkring avser systempriset

Tänk på att terminspriset avser systempriset (genomsnittet för hela Norden) och att den slutgiltiga prissättningen påverkas av områdespriserna i Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det är även möjligt att i tillägg prissäkra sig mot ett specifikt elområde med så kallade EPAD-kontrakt.

Historiskt sett (före 2020) har prisskillnaden mellan Sveriges elområden varit låg, oftast har det handlat om några ören i genomsnitt per år mellan Norra och Södra Sverige. Däremot har det sedan 2020 blivit allt större prisskillnader.

Observera att kostnaden att prissäkra el endast ger en indikation över framtida spotpriser. Just nu är det volatilt på elmarknaden och terminspriserna kan variera kraftigt från dag till dag.

Prognos av elpriset under 2023

Kostnaden för att prissäkra Q3 – Q4 2023 mot systempris redovisas nedan. Priserna baseras på handelsdagen 2023-05-11 och redovisas exklusive moms.

 • 2023 Q3 Systempris (ENOFUTBLQ3-23): 61,1 öre/kWh.
 • 2023 Q4 Systempris (ENOFUTBLQ4-23): 92,1 öre/kWh.

Terminspriserna ger indikationen att elpriset (systempriset i Norden) kommer vara 61,1 öre/kWh under juli – september och att priset kommer gå upp till 92,1 öre/kWh under oktober – december.

Om kostnaden för att prissäkra elområden inkluderas blir priserna följande:

Elområde SE1 (Luleå) och SE2 (Umeå)

 • 2023 Q3: 44,6 öre/kWh.
 • 2023 Q4: 59,1 öre/kWh.

Elområde SE3 (Stockholm)

 • 2023 Q3: 57,0 öre/kWh.
 • 2023 Q4: 87,2 öre/kWh.

Elområde E4 (Malmö)

 • 2023 Q3: 75,9 öre/kWh.
 • 2023 Q4: 104,5 öre/kWh.

 

Prognos av elpriset under 2024

Kostnaden för att prissäkra 2024 redovisas nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2023-05-11 och redovisas exklusive moms.

  • Systempris (ENOFUTBLYR-24): 80,2 öre/kWh.

  Om kostnaden för att prissäkra elområden inkluderas blir kostnaden följande:

  • 2024 SE1 (Luleå) & SE2 (Umeå): 46,1 öre/kWh.
  • 2024 SE3 (Stockholm): 75,9 öre/kWh.
  • 2024 SE4 (Malmö): 95,0 öre/kWh.

   

  Prognos av elpriset under 2025

  Kostnaden för att prissäkra 2025 redovisas nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2022-05-11 och redovisas exklusive moms.

   • Systempris (ENOFUTBLYR-25): 63,9 öre/kWh.

   Om kostnaden för att prissäkra elområden inkluderas blir kostnaden följande:

   • 2025 SE1 (Luleå) & SE2 (Umeå): 37,7 öre/kWh.
   • 2025 SE3 (Stockholm): 65,2 öre/kWh.
   • 2025 SE4 (Malmö): 73,3 öre/kWh.

    

   Källa till priserna

   Terminspriserna är hämtade från handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities.

   Vädrets påverkan

   Eftersom cirka 40 % av Sveriges elproduktion sker med vattenkraft har mängden nederbörd en stor påverkan på spotpriset, samt även priset på närliggande terminskontrakt. Mer nederbörd än normalt bidrar exempelvis till att terminspriset för den närmsta månaden sjunker.

   Tänk även på att det är en mängd andra faktorer som påverkar spotpriset på el och terminspriserna, exempelvis politiska beslut, spotpriset i närliggande länder och råvarupriser på kol, olja och gas.

   Välj rörlig elpris

   Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över längre tidsperioder.

   Förutom möjligheten till ett lågt elpris har elavtal med rörligt elpris ett flertal andra fördelar, exempelvis möjligheten att bli debiterad per timme vilket gör det möjligt att spara pengar genom att anpassa sin elförbrukning baserat på aktuella spotpriser. Detta är populärt bland elhandelskunder som vill ladda sin elbil så billigt som möjligt.

   Tips: Rörligt elpris hos Fortum

   Om du är intresserad av ett rörligt elavtal rekommenderas elbolaget Fortum. Hos Fortum är det möjligt att välja timpris, vilket innebär att ditt elpris följer spotpriserna timme för timme.

   Erbjudande, juni 2023: Nya kunder betalar ingen månadsavgift under 12 månader, värde 470 kr.