Prognos av elpriset

Genom att analysera kostnaden för prissÀkringar Àr det möjligt att fÄ en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanstÀllt de senaste priserna frÄn Nasdaq OMX Commodities. 

Terminspriser pÄ el

Ditt elbolag köper in din el pÄ den nordiska elbörsen Nord Pool dÀr spotpriset varierar dagligen utifrÄn utbud och efterfrÄgan. Det Àr Àven möjligt att handla med terminer, sÄ kallade prissÀkringar, pÄ handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man Àr intresserad av att fÄ en prognos över framtida elpris Àr det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris fram till och med 21 februari samt aktuella terminspriser fram till och med mitten av 2022. Observer att enheten Àr EUR/MWh, det vill sÀga kostnaden för 1 000 kWh.

Spotpriser Februari 2021

KÀlla: Energimarknadsinspektionen: LÀget pÄ elmarknaden 

Prognos av elpriset under 2021

Kostnaden för prissÀkringar för produkterna Mars, Q2, Q3 och Q4 visas nedan. Terminspriserna ger indikationen att spotpriset kommer fÄ en nedÄtgÄende trend frÄn och med januaris pristoppar. Den nedÄtgÄende trenden fortsÀtter till slutet av juni.

  • 2021 Mars: 41,4 öre/kWh.
  • 2021 Q2: 32,4 öre/kWh.
  • 2021 Q3: 27,8 öre/kWh.
  • 2021 Q4: 31,3 öre/kWh.

Observera att priserna varierar dagligen och att priserna uppdaterades 2021-01-28.

Prognos av elpriset under 2022, 2023 och 2024

Kostnaden för helÄrs-prissÀkringar 2022, 2023 och 2024 visas nedan:

  • 2022: 26,9 öre/kWh.
  • 2023: 25,9 öre/kWh.
  • 2024: 25,9 öre/kWh.

Uppdaterade 2021-01-28.

PrissÀkring avser systempriset

TÀnk pÄ att prissÀkringarna avser systempriset pÄ Nord Pool och att den slutgiltiga prissÀttningen pÄverkas av omrÄdespriserna i Sveriges fyra elomrÄden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det Àr Àven möjligt att handla med sÄ kallade EPAD-kontrakt för att sÀkra sig prisskillnaderna mellan olika elomrÄden.

VÀlj rörlig elpris

Om du prioriterar lÀgsta möjliga elpris Àr vÄr rekommendation att du vÀljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen pÄ Nord Pool. Historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen.

Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset i elomrÄde SE3 (Stockholm) endast 22,1 öre/kWh exkl. moms, vilket Àr 45 % lÀgre jÀmfört mot 2019. Elkonsumenter som valde rörligt elpris under 2020 har dÀrmed i regel haft ett betydligt lÀgre elpris jÀmfört mot elkonsumenter som valda att binda elpriset inför och under 2020.