Prognos av elpriset

Genom att analysera kostnaden för prissäkringar är det möjligt att få en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanställt de senaste priserna från Nasdaq OMX Commodities.

Terminspriser på el

Ditt elhandelsbolag köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att handla med terminer, så kallade prissäkringar, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man är intresserad av att få en prognos över framtida elpris är det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris (genomsnittet i Norden) per dygn mellan 3 april – 29 oktober 2023 samt terminspriser cirka 1,5 år framåt i tiden. Observera att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sett kan avrundas till öre/kWh.

Elpris (Systempris) V43 2023

Källa: Energimarknadsinspektionens veckobrev Läget på elmarknaden 

Prissäkring avser systempriset

Tänk på att terminspriset avser systempriset (genomsnittet för hela Norden) och att den slutgiltiga prissättningen påverkas av områdespriserna i Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det är även möjligt att i tillägg prissäkra sig mot ett specifikt elområde med så kallade EPAD-kontrakt.

Historiskt sett, före 2020, har prisskillnaden mellan Sveriges elområden varit låg, oftast har det handlat om några ören i genomsnitt per år mellan det nordligaste och sydligaste elområdet. Däremot har det sedan 2020 blivit allt större prisskillnader.

Observera att kostnaden att prissäkra el endast ger en indikation över framtida spotpriser. Terminspriserna kan i vissa fall variera kraftigt från dag till dag.

Prognos av elpriset under vintern 2023/2024

Tabell nedan visar kostnaden att prissäkra el för perioderna Q4 2023 och Q1 2024. Priserna baseras på handelsdagen 2023-11-03 på Nasdaq OMX Commodies och redovisas exklusive moms.

Den första kolumnen avser kostnaden att prissäkra mot systempriset. Resterande kolumner avser kostaden att prissäkra mot både systempris och elområde.

Kostnaden att prissäkra el vintern 2023/2024 [2023-11-03]

PeriodSystempris [öre/kWh]SE1 Luleå [öre/kWh]SE2 Sundsvall [öre/kWh]SE3 Stockholm [öre/kWh]SE4 Malmö [öre/kWh]
December 202364,641,141,161,972,0
Januari 202480,243,243,275,096,8
Q1 (Jan. - Mars) 202475,138,838,870,491,7

Baserat på kostnaden att prissäkra el mot både systempris och elområde är därmed prognosen att elpriset kommer bli följande under Q1 2024 (januari – mars): 38,8 öre/kWh i elområde SE1 (Luleå) och SE2 (Umeå), 70,4 öre/kWh i SE3 (Stockholm) och 91,7 öre/kWh i SE4 (Malmö).

Elpriset ser därmed ut att bli lägre denna vinter jämfört mot föregående år.

Prognos av elpriset under 2024

Kostnaden för att prissäkra 2024 redovisas i tabell nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2023-11-03 och redovisas exklusive moms-

Kostnaden att prissäkra el 2024 [2023-11-03]

Elområde2024 [öre/kWh]
Systempris51,0
SE1 Luleå27,0
SE2 Sundsvall27,0
SE3 Stockholm47,6
SE4 Malmö72,3

Prognos av elpriset under 2025

Kostnaden för att prissäkra 2025 redovisas i tabell nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen 2023-11-03 och redovisas exklusive moms.

Kostnaden att prissäkra el 2025 [2023-11-03]

Elområde2025 [öre/kWh]
Systempris50,6
SE1 Luleå27,9
SE2 Sundsvall27,9
SE3 Stockholm49,1
SE4 Malmö72,3

Källa till priserna

Terminspriserna är hämtade från handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities.

Vädrets påverkan

Eftersom cirka 40 % av Sveriges elproduktion sker med vattenkraft har mängden nederbörd en stor påverkan på spotpriset, samt även priset på närliggande terminskontrakt. Mer nederbörd än normalt bidrar exempelvis till att terminspriset för den närmsta månaden sjunker.

Tänk även på att det är en mängd andra faktorer som påverkar spotpriset på el och terminspriserna, exempelvis politiska beslut, spotpriset i närliggande länder och råvarupriser på kol, olja och gas.

Välj rörlig elpris

Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över längre tidsperioder.

Förutom möjligheten till ett lågt elpris har elavtal med rörligt elpris ett flertal andra fördelar, exempelvis möjligheten att bli debiterad per timme vilket gör det möjligt att spara pengar genom att anpassa sin elförbrukning baserat på aktuella spotpriser. Detta är populärt bland elhandelskunder som vill ladda sin elbil så billigt som möjligt.

Tips: Rörligt elpris hos Fortum

Om du är intresserad av ett rörligt elavtal rekommenderas elbolaget Fortum. Hos Fortum är det möjligt att välja timpris, vilket innebär att ditt elpris följer spotpriserna timme för timme.

Erbjudande, september – oktober 2023: Nya kunder betalar ingen månadsavgift under 12 månader, värde 470 kr. Erbjudandet gäller även dig som väljer fast elpris. Använd länk nedan för att ta del av erbjudandet.