Prognos av elpriset

Genom att analysera kostnaden för prissäkringar är det möjligt att få en prognos av framtida elpriser. Vi har sammanställt de senaste priserna från Nasdaq OMX Commodities.

Terminspriser på el

Ditt elbolag köper in din el på den nordiska elbörsen Nord Pool där spotpriset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Det är även möjligt att handla med terminer, så kallade prissäkringar, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Om man är intresserad av att få en prognos över framtida elpris är det möjligt att analysera dessa terminspriser.

Graf nedan visar historiskt systempris fram till och med 21 november samt aktuella terminspriser fram till och med mitten av 2022. Observera att enheten är EUR/MWh, vilket förenklat sätt kan avrundas till öre/kWh.

Spotpris V.46 2021

Källa: Energimarknadsinspektionen: Läget på elmarknaden 

Prognos av elpriset under 2021

Kostnaden för prissäkringar för produkten Q4 visas nedan. Terminspriserna ger indikationen att spotpriset kommer fortsätta vara relativt högt under resten av 2021.

  • 2021 Q4: 83,1 öre/kWh.

Observera att priserna varierar dagligen och att priserna uppdaterades 2021-09-14.

Prognos av elpriset under 2022 och 2023

Kostnaden för helårs-prissäkringar 2022 och 2023 visas nedan:

  • 2022: 52,0 öre/kWh.
  • 2023: 36,9 öre/kWh.

Uppdaterade 2021-09-14.

Prissäkring avser systempriset

Tänk på att prissäkringarna avser systempriset på Nord Pool och att den slutgiltiga prissättningen påverkas av områdespriserna i Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4. Det är även möjligt att handla med så kallade EPAD-kontrakt för att säkra denna prisskillnad.

Välj rörlig elpris

Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen.

Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset i elområde SE3 (Stockholm) endast 22,1 öre/kWh exkl. moms, vilket är 45 % lägre jämfört mot 2019. Elkonsumenter som valde rörligt elpris under 2020 har därmed i regel haft ett betydligt lägre elpris jämfört mot elkonsumenter som valda att binda elpriset inför och under 2020.