Rörligt elpris

Rörligt elpris följer marknadspriset

Elavtal med rörligt elpris följer marknadspriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset på Nord Pool bestäms utifrån utbud och efterfrågan.

I Sverige påverkas utbudet av bland annat mängden nederbörd eftersom cirka 40 % av elproduktionen produceras med vattenkraft. Efterfrågan styrs framför allt av industrin och bostadssektorn.

Rörligt elpris har alltid ett påslag

Det är vanligt att elbolag anger att du köper el till inköpspris om du väljer ett rörligt elavtal. Tänk dock på att alla elbolag tar ut ett påslag på inköpspriset som ofta ligger i intervallet 4 – 7 öre/kWh exkl. moms.

Elbolagen redovisar sällan alla kostnadsposter som påslaget avser separat, däremot avser påslaget oftast följande:

  • Inköp av elcertifikat.
  • Avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.
  • Kostnad för balanskraft.
  • Eventuell kostnad för inköp av ursprungsmärkning.
  • Eventuell vinstmarginal.

Det är därmed viktigt att jämföra påslaget mellan olika elbolag och framför allt kontrollera att påslaget inkluderar elcertifikat som är den dyraste kostnadsposten.

Elpriser 2017 – 2019

Med ett rörligt elavtal får du räkna med att elpriset kan variera från cirka 25 öre/kWh upp till cirka 55 öre/kWh mellan olika månader under året.

Graf nedan visar det genomsnittliga månadspriset i elområde SE3 (Stockholm) under perioden januari 2017 – november 2019. Elpriset var som lägst under juni 2019 (0,26 kr/kWh) och som högst under augusti 2018 (0,57 kr/kWh)

Under våren och sommaren 2020 har det varit historiskt låga elpriser på Nord Pool. Det genomsnittliga månadspriset var under april 9,8 öre/kWh och under maj 13,5 öre/kWh i elområde SE3 – Stockholm.

Rörligt elpris med timmätning

De flesta som har ett elavtal med rörligt elpris blir debiterad utifrån ett genomsnittligt månadspris. Däremot har alla konsumenter rätten att bli debiterad utifrån timpriserna utan någon extra kostnad. I vissa fall måste din nätägare byta ut din elmätare till en mätare som klarar av timmätning. 

Rörligt elpris med timmätning passar dig som vill anpassa elanvändningen under dygnet utifrån aktuella tim-priser, exempelvis för att du vill ladda din elbil så billigt som möjligt.

Elpriset under ett dygn

Elpriset är ofta något lägre på natten när efterfrågan är låg och något högre på dagen. Oftast nås en pristopp på eftermiddagen runt kl. 16:00.

Grad nedan visar elprisets variation på Nord Pool under den 3 januari 2020. Mellan kl. 03:00 – 04:00 kostade 1 kWh endast 0,15 öre, vilket kan jämföras mot kl. 16:00 – 17:00 samma dag då priset var 31,6 öre/kWh.

Populäraste avtalsformen i Sverige 

Statistik från Statistiska centralbyrån (november 2019) visar att 50 % av de svenska hushållen har ett elavtal med rörligt elpris. Detta kan jämföras mot 29 % av hushållen som har valt ett elavtal med fast elpris. Resterande 21 % av hushållen har ett mix-avtal, förvaltat elavtal eller ett anvisningsavtal.

Slutsats

Elavtal med rörligt elpris passar dig som vill få lägsta möjliga elpris över en längre tidsperiod. Däremot är rörligt elpris inte något för dig som prioriterar trygghet och som inte kan hantera en oväntad utgift.

Fördelar

P

Rörligt elpris är det billigaste elavtalet över en längre tidsperiod.

P

Möjligt att anpassa sin elanvändning utifrån timmes-prissättningen.

Nackdelar

O

Oväntad utgift om elpriset går upp.

O

Svårt att skapa en exakt budget för elkostnader.

Populärt elavtal med rörligt elpris