Rörligt elpris

Rörligt elpris följer marknadspriset

Elavtal med rörligt elpris följer marknadspriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool bestäms priset utifrån utbud och efterfrågan.

I Sverige påverkas utbudet av bland annat mängden nederbörd eftersom cirka 40 % av elproduktionen produceras med vattenkraft. Efterfrågan styrs framför allt av industrin och bostadssektorn.

Påslag

Det är vanligt att elbolag anger att du köper el till inköpspris om du väljer ett rörligt elavtal. Tänk dock på att alla elbolag tar ut ett påslag på inköpspriset som ofta ligger i intervallet 4 – 7 öre/kWh exkl. moms.

Elbolagen redovisar sällan alla kostnadsposter som påslaget avser separat, däremot avser påslaget oftast följande:

  • Inköp av elcertifikat.
  • Avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.
  • Kostnad för balanskraft.
  • Eventuell kostnad för inköp av ursprungsmärkning.
  • Eventuell vinstmarginal.

Det är därmed viktigt att jämföra påslaget när man jämför elpriser mellan olika elbolag.

Historiska elpriser

Med ett rörligt elavtal får du räkna med att inköpspriset på elbörsen Nord Pool, det så kallade spotpriset, kan bli extremt högt under kortare perioder. Under 2022 var det historiskt höga spotpriser på el,exempelvis var det genomsnittliga spotpriset 162 öre/kWh i elområde SE4 (Malmö). Vilket kan jämföras mot 82 öre/kWh under 2021, 27 öre/kWh under 2020 och 42 öre/kWh under 2019.

Under de senaste 15 åren har systempriset (genomsnittet i Norden) varierat mellan cirka 35 – 45 öre/kWh, baserat på rullande femårsmedel. 

Rörligt elpris med tim-debitering

De flesta som har ett elavtal med rörligt elpris blir debiterad utifrån ett genomsnittligt månadspris. Däremot har alla konsumenter rätten att bli debiterad utifrån timpriserna utan någon extra kostnad. I vissa fall måste din nätägare byta ut din elmätare till en mätare som klarar av timmätning.

Elavtal med timpris passar dig som vill anpassa elanvändningen under dygnet utifrån aktuella tim-priser, exempelvis för att du vill ladda din elbil så billigt som möjligt.

Elpriset under ett dygn

Elpriset är ofta något lägre på natten när efterfrågan är låg och något högre på dagen. Oftast nås en pristopp på eftermiddagen runt kl. 16:00.

Grad nedan visar elprisets variation på Nord Pool under den 3 januari 2020. Mellan kl. 03:00 – 04:00 kostade 1 kWh endast 0,15 öre, vilket kan jämföras mot kl. 16:00 – 17:00 samma dag då priset var 31,6 öre/kWh.

Populäraste avtalsformen i Sverige 

Statistik från Statistiska centralbyrån (november 2019) visar att 50 % av de svenska hushållen har ett elavtal med rörligt elpris. Detta kan jämföras mot 29 % av hushållen som har valt ett elavtal med fast elpris. Resterande 21 % av hushållen har ett mix-avtal, förvaltat elavtal eller ett anvisningsavtal.

Slutsats

Elavtal med rörligt elpris passar dig som vill få lägsta möjliga elpris över en längre tidsperiod. Däremot är rörligt elpris inte något för dig som prioriterar trygghet och som inte kan hantera en oväntad utgift.

Fördelar

P

Rörligt elpris är det billigaste elavtalet över en längre tidsperiod.

P

Möjligt att anpassa sin elanvändning utifrån timmes-prissättningen.

Nackdelar

O

Oväntad utgift om elpriset går upp.

O

Svårt att skapa en exakt budget för elkostnader.