Göta Energi

Elhandlaren Göta Energi erbjuder elkonsumenter möjligheten att teckna elavtal med rörligt respektive fast elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Göta Energi.

Observera: Göta Energi är sedan december 2023 en del av Fortum. Besök Fortums hemsida. 

Göta Energis elavtal

Elbolaget Göta Energi erbjuder privatkunder två olika typer av elavtal:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris.

 

Elavtal med rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool är det populäraste avtalsformen i Sverige. Hos Göta Energi är det möjligt att teckna ett rörligt elavtal med en fast månadsavgift på 49 kr inkl. moms. För dig som använder mer än 5 000 kWh per år blir månadsavgiften 69 kr inkl. moms.

Elavtal med rörligt pris har historiskt sett varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tidsperiod. 

Göta Energis påslag på inköpspriset är 4,5 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat, vilket är lägre än de flesta andra elbolag på den svenska marknaden. 

Prisexempel: Marknadspriset är 30 öre/kWh under en månad där du använder 300 kWh.

 

Din kostnad blir: (0,30 + 0,036) x 300 kWh x 1,25 = 126 kr inkl. moms.

 

Med månadsavgiften på 49 kr inkluderad blir din totala kostnad 175 kr inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Göta Energi erbjuder ett elavtal med bundet elpris som går under namnet Fast elpris. Med ett bundet elpris betalar du lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden.

Hos Skellefteå Kraft är det möjligt att binda elpriset under 1, 2 eller 3 år.

Tänk på att det historiskt sett inte har lönat sig att binda elpriset, åtminstone inte sett över en längre tidsperiod på flera år. Om du prioriterar lägsta möjliga elpris rekommenderar vi därmed att du istället väljer ett rörligt elpris.

Ursprungsmärkt el ingår inte

Ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor inte i påslaget, vilket är heller är konstigt med tanke på att påslaget är så pass lågt. Elkonsumenter som vill köpa ursprungsmärkt el kan lägga till Rent Vatten för 39 kr per månad. Med Rent Vatten får du 100 % ursprungsmärkt el från vattenkraft samtidigt som du är med och stöttar organisationen WaterAid.

Om Göta Energi

Sverige fjärde största elbolag Göta Energi erbjuder elhandelsavtal till både privatpersoner och företag. Sedan september 2020 erbjus lojalitetsprogrammet Bonustimmen som innebär att kunder bjuds på en timme el om dagen under hela året.

Slutsats

Göta Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris respektive fast elpris. Om du prioriterar lägsta möjliga elpris över en längre tid rekommenderas ett elavtal med rörligt elpris.

Fördelar

P

Lågt påslag på 4,5 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat.

P

Bonussystem som ger en timme gratis el varje dygn.

Nackdelar

Vanliga frågor

Vad är Göta Energis månadsavgift?

Månadsavgiften är 49 kr inkl. moms för dig som använder mindre än 5 000 kWh/år. Om du använder mer än 5 000 kWh/år är månadsavgiften 69 kr inkl. moms.

Erbjuder Göta Energi en rabatt till nya kunder?

Ja, just nu får alla nya kunder som tecknar Göta Energis rörliga elavtal SpotOn ett presentkort på 500 kr hos Elgiganten.

Vad är uppsägningstiden?

För elavtal med rörligt elpris (SpotOn) är uppsägningstiden 90 dagar.

Ingår förnybar el i påslaget?

Nej, Göta Energi inkluderar inte någon ursprungsmärkning i påslaget på 3,6 öre/kWh exkl. moms. Om du däremot vill betala extra för detta är möjligt att välja till miljöpaketet Rent Vatten för 39 kr per månad inkl. moms. Då får du 100 % ursprungsmärkt el från vattenkraft samtidigt som du är med och stöttar organisationen WaterAid.