Jämför och byt elavtal

Välj din årliga elanvändning och hitta det bästa elavtalet med lägst elpris. Vi jämfört endast elavtal med rörligt elpris.

Årlig elanvändning:
 • Filter:
 • Elavtal med timpris
 • Erbjuder även fast elpris
Se fler elbolag

 • Ditt beräknade elpris per kWh baseras på det genomsnittliga marknadspriset på el under perioden januari – maj 2024 i elområde SE3 (0,675 kr/kWh inkl. moms).
 • Samtliga elavtal som jämförs har ett rörligt elpris som följer marknadspriset på Nord Pool. Denna avtalsform har historiskt sett gett lägst elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod.
 • Avgifter, påslag och elpriser är redovisade inklusive moms.
 • Påslaget inkluderar samtliga rörliga påslag som exempelvis elcertifikat.
 • Ett eventuellt volympåslag på inköpspriset är ej medräknat. Ett volympåslag tillkommer på elavtal med rörligt elpris som ej mäts per timme. Volympåslaget ersätter elhandlaren för dess verkliga kostnader att köpa in el från Nord Pool, vilket är högre än det genomsnittliga spotpriset då de flesta elhandelskunder använder mer el under dygnets dyrare timmar.
 • Årsavgift avser endast första året. Eventuell rabatt är avdragen från årsavgiften.

Så enkelt är det att byta elavtal

Att byta elavtal är en enkel process som oftast bara tar cirka 10 minuter. Allt du behöver göra är att kontrollera om du har någon uppsägningstid innan du tecknar ett nytt elavtal på elleverantörens hemsida. Din nya elleverantör kommer därefter sköta hela bytesprocessen och ta kontakt med din gamla elleverantör. Du riskerar därmed inte att bli dubbelt fakturerad och du riskerar inte heller att bli utan el vid bytet.

De flesta av Sveriges större elleverantörer erbjuder möjligheten att teckna en fullmakt som ger den nya elleverantören möjligheten att säga upp ditt befintliga elavtal och kontrollera eventuell uppsägningstid eller bindningstid. Exempel på elbolag som erbjuder denna tjänst är Fortum och Göta Energi.

Tips: Kom ihåg att kontrollera att ditt nuvarande elavtal inte har någon bindningstid. Om du bryter ditt befintliga elavtal i förtid finns det en risk att du får en straffavgift. Du hittar information om bindningstid på din elhandelsfaktura alternativt på ditt nuvarande elbolags hemsida.

Vanliga typer av elavtal

Det finns en mängd olika typer av elavtal på den svenska marknaden, däremot har 80 % av kunderna ett elavtal med fast eller rörligt elpris. Resterande kunder har ett anvisningsavtal, någon typ av mix-avtal eller ett förvaltat elavtal.

Elpriser24 jämför endast elavtal med rörligt elpris, då denna avtalsform har visat sig ge lägst elpris historiskt sett. Energimarknadsinspektionens undersökning från 2019 som baserades på historisk data från 2004 – 2018 visar tydligt att rörligt elpris varit mest förmånligt över tid.

Viktigt att tänka på när man jämför elavtal

Med tanke på att det finns tusentals olika elhandelsavtal på den svenska marknaden är det en utmaning att veta vad man ska jämföra. Vi har listat fem viktiga saker att tänka på nedan. 

1. Jämför påslaget

Om du är intresserad av ett rörligt pris är det extra viktigt att jämföra påslaget mellan elhandelsbolagen. Påslaget ligger ofta på cirka 4 – 8 öre/kWh exkl. moms och täcker elhandelsbolagets kostnader för bland annat:

 • Balanskraft.
 • Avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.
 • Inköp av elcertifikat.
 • Eventuellt inköp av ursprungsgarantier.

Påslaget kan även innehålla en viss vinstmarginal. Elbolagen är ofta dåliga på att redovisa påslaget och dess kostnader på ett tydligt sätt. Det är därför extra viktigt att granska påslagets storlek innan du tecknar ett nytt elavtal.

 

2. Jämför fasta avgifter

Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 50 – 70 kr inkl. moms. Den fasta avgiften täcker elhandlarens kostnader för att driva sin verksamhet och är därmed svår att undvika.

Tips: Välj ett elavtal med en månadsavgift som inte överstiger 70 kr inkl. moms.

3. Jämför ditt totala elpris

Eftersom ditt elpris består av ett rörligt påslag per kWh och en fast månadsavgift är det viktigt att jämföra ditt totala elpris per kWh.  

Tips: Om du använder lite el får du räkna med ett högre elpris per kWh på grund av den fasta avgiften.

4. Ingår el från förnyelsebara energikällor?

Kom ihåg att kontrollera om elpriset inkluderar kostnaden för ursprungsmärkt el från förnylsebara energikällor. Kostnaden för ursprungsgarantier varierar, däremot har kostnaden historiskt sett varit cirka 1 – 3 öre/kWh beroende på produktionsslag.

Tips: Tänk på att handeln med ursprungsgarantier inte har någon koppling till det fysiska flödet av el. Du kan därmed inte bestämma vilken el du får i ditt eluttag.

5. Välj ett elavtal med kampanjpris

Ett smart sätt att få ett riktigt lågt elpris under 12 månader är att vända sig till en elleverantör som bjuder på alla fasta avgifter under det första året. Dessa typer av erbjudanden innebär ofta en rabatt under det första året på cirka 500 – 600 kr.

Tillkommande nätavgifter och skatter

Tänk på att du även måste teckna ett elnätsavtal med nätägaren på din ort. Elhandelsavtalet ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. Därav behöver du även teckna ett elnätsavtal som ersätter nätägaren för att underhålla det svenska elnätet. Nätägaren äger din elmätare och är den som rapporterar din elförbrukning till din elhandelsleverantör.

Förutom nätavgiften tillkommer en energiskatt på el som från och med 1 januari 2023 är 49 öre inkl. moms för de flesta konsumenter av el. 

Vanliga frågor

Finns det några risker med att byta elavtal?

Nej, det finns ingen risk att du blir utan el i samband med bytet av elleverantör och det finns ingen risk att du blir dubbelt debiterad.

Kan jag undvika den fasta avgiften?

Nej, vi har inte hittat någon elleverantör i Sverige som erbjuder elavtal utan fasta avgifter. Däremot kan du undvika den fasta avgiften under viss period genom att utnyttja nykundsrabatterna som elbolagen erbjuder.

Vilket är det bästa elavtalet 2022?

Vilket som är Sveriges bästa elavtal är en individuell fråga då man som konsument prioriterar olika faktorer, exempelvis:

 • Möjligheten att välja till Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.
 • Lägsta elpriset för bindningstiden 24 månader.
 • Lägsta påslaget på rörligt elpris.
 • Hög kundnöjdhet.

Därav är det svårt att avgöra vilket elavtal som är bäst. Om du exempelvis prioriterar lägsta möjliga påslag på inköpspriset rekommenderas Göta Energi.

Vad ska jag tänka på inför byte av elavtal?

Ta fram din senaste elfaktura från ditt befintliga elbolag. På elfakturan står din elmätares EAN-nummer, så kallat anläggnings-ID, specificerat. Detta är en kod på 18-siffror som du behöver uppge när du tecknar ditt nya elavtal.

Din senaste elfaktura bör även innehålla information om eventuell uppsägningstid. Om denna information inte står på fakturan, besök ditt elbolags hemsida och kontrollera avtalsvillkoren.

Är rörligt elavtal alltid den billigaste avtalsformen?

Nej, i vissa fall kan det vara fördelaktigt att binda elpriset. Däremot har elavtal med rörligt elpris historiskt sett visat sig vara den billigaste avtalsformen sett över en längre tidsperiod. Vi rekommenderar därmed att du väljer ett rörligt elpris.