Telge Energi

Telge Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt elpris alternativt ett förvaltat elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Telge Energi under 2024.

Telge Energis elhandelsavtal

Under 2024 erbjuder Telge Energi följande avtalsformer till privatkunder:

  • Rörligt elpris med månadspris.
  • Rörligt elpris med timpris.

 Oavsett elavtal ingår el från fossilfria källor.

Rörligt elpris

Omkring 50 % av alla elkonsumenter väljer elavtal med rörligt elpris, vilket gör det till den populäraste avtalsformen i Sverige. Denna avtalsform innebär att ditt elpris kommer följa spotpriset på elbörsen Nord Pool.

Telge Energi erbjuder ett rörligt elpris med ett lågt påslag på 4 öre/kWh exkl. moms. Påslaget ersätter Telge Energi för bland annat avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Detta påslag inkluderar miljömärkningen Bra Miljöval. Däremot tillkommer kostnaden för elcertifikat.

Förutom det rörliga påslaget tillkommer en fast avgift på 49 kr per månad inkl. moms.

Miljömärkningen Bra Miljöval ingår

Telge Energi säljer enbart ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis solkraft, vindkraft och vattenkraft. All el som säljs har även Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Högst ansedda energibolaget

Under 2020 utsågs Telge Energi som Sveriges mest ansedda energibolag 2019 av Kantar Sifo. 

Höst ansedda energibolaget 2019 -Telge Energi

Om Telge Energi

Telge Energi är elbolaget i Södertälje som prioriterar hållbarhetsfrågor. Sedan 2019 säljs endast el med miljömärkningen Bra Miljöval. Under samma år startade Telge Energi sin hållbarhetsfond som finansierar projekt inom energieffektivisering och hållbar elproduktion.

Adress: Storgatan 42, 151 36 Södertälje.

Slutsats

Telge Energi är det hållbara elbolaget som endast säljer el från fossilfria källor. Privatkunder kan välja mellan två olika typer av rörligt elavtal.

Fördelar

P

Erbjuder ett förvaltat elavtal.

P

Högst ansedda energibolaget 2019 enligt Sifo.

P

Säljer endast fossilfri el.

Nackdelar

O

Erbjuder inget elavtal med fast elpris.

Vanliga frågor

Vilka typer av elavtal erbjuder Telge Energi?

Telge Energi erbjuder två olika typer av elavtal under 2022: ett elavtal med rörligt elpris och ett förvaltat elavtal. Elavtalet med rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Med ett förvaltat elavtal får du ett jämnare elpris utan risk för pristoppar.

Tillkommer en fast avgift?

Ja, månadsavgiften är 49 kr inkl. moms.

Vad är påslaget på inköpspriset?

Det rörliga påslaget på inköpspriset är 4 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar kostnaden för ursprungsmärkt el med miljömärkningen Bra Miljöval, däremot tillkommer kostnad för elcertifikat. Tänk på att det även tillkommer en fast avgift på 49 kr per månad inkl. moms.

Ingår förnybar el?

Ja, Telge Energi säljer endast ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.