Telge Energi

– elpriser och elavtal 

Telge Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med rörligt elpris alternativt ett förvaltat elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från Telge Energi under 2022.

Telge Energis elhandelsavtal

Under 2022 erbjuder Telge Energi följande avtalsformer till privatkunder:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Förvaltat elavtal.

Oavsett elavtal ingår alltid 100 % förnybar el med miljömärkningen Bra Miljöval.

Rörligt elpris

Omkring 50 % av alla elkonsumenter väljer elavtal med rörligt elpris, vilket gör det till den populäraste avtalsformen i Sverige. Denna avtalsform innebär att ditt elpris kommer följa spotpriset på elbörsen Nord Pool. Under de senaste tre åren (januari 2019 – december 2021) har det genomsnittliga spotpriset varit 43 öre/kWh exkl. moms i elområde SE3 (Stockholm).

Telge Energi erbjuder ett rörligt elpris med ett lågt påslag på 4 öre/kWh exkl. moms. Påslaget ersätter Telge Energi för bland annat avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Detta påslag inkluderar miljömärkningen Bra Miljöval. Däremot tillkommer kostnaden för elcertifikat.

Förutom det rörliga påslaget tillkommer en fast avgift på 49 kr per månad inkl. moms.

Förvaltat elavtal

Elkonsumenter som prioriterar trygghet kan välja det förvaltade elavtalet Tyggt avtal. Du kommer med ett förvaltat elavtal få ett jämnare elpris utan risk för större prisvariationer. Avtalsformen innbeär att Telge Energi handlar kontinuerligt med prissäkringar för att prissäkra en andel av volymen ett år framåt i tiden.

Miljömärkningen Bra Miljöval ingår

Telge Energi säljer enbart ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis solkraft, vindkraft och vattenkraft. All el som säljs har även Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Högst ansedda energibolaget

Under 2020 utsågs Telge Energi som Sveriges mest ansedda energibolag 2019 av Kantar Sifo. 

Höst ansedda energibolaget 2019 -Telge Energi

588 kr rabatt [juni – juli 2022]

Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under det första året som kund. Eftersom månadsavgiften normalt sätt är 49 kr blir den totala rabatten 588 kr.

Rabatten gäller för både rörligt elavtal och förvaltat elavtal.

Om Telge Energi

Telge Energi är elbolaget i Södertälje som prioriterar hållbarhetsfrågor. Sedan 2019 säljs endast el med miljömärkningen Bra Miljöval. Under samma år startade Telge Energi sin hållbarhetsfond som finansierar projekt inom energieffektivisering och hållbar elproduktion.

Adress: Storgatan 42, 151 36 Södertälje.

Slutsats

Telge Energi är det hållbara elbolaget som endast säljer el med miljömärkningen Bra Miljöval. Privatkunder kan välja mellan två olika typer av elavtal, rörligt elavtal och förvaltat elavtal. Just nu betalar ny kunder ingen månadsavgift under det första året, vilket innebär en rabatt på 588 kr.

Fördelar

P

Nykundsrabatt på 588 kr.

P

Erbjuder ett förvaltat elavtal.

P

Högst ansedda energibolaget 2019 enligt Sifo.

P

Säljer endast el märkt Bra Miljöval.

Nackdelar

O

Erbjuder inget elavtal med fast elpris.

Vanliga frågor

Vilka typer av elavtal erbjuder Telge Energi?

Telge Energi erbjuder två olika typer av elavtal under 2022: ett elavtal med rörligt elpris och ett förvaltat elavtal. Elavtalet med rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Med ett förvaltat elavtal får du ett jämnare elpris utan risk för pristoppar.

Tillkommer en fast avgift?

Ja, månadsavgiften är 49 kr inkl. moms.

Vad är påslaget på inköpspriset?

Det rörliga påslaget på inköpspriset är 4 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar kostnaden för ursprungsmärkt el med miljömärkningen Bra Miljöval, däremot tillkommer kostnad för elcertifikat. Tänk på att det även tillkommer en fast avgift på 49 kr per månad inkl. moms.

Ingår förnybar el?

Ja, Telge Energi säljer endast ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.