Elpriset idag i SE3 (Stockholm)

Elpriset just nu i elområde SE3

I ovanstående diagram ovan kan du utläsa elpriset just nu i elområde SE3 (Stockholm). Elpriset redovisas i enheten kr per kWh och exklusive moms. Under det redovisade elpriset just nu specificeras dagens högsta respektive lägsta elpris och vid vilken tidpunkt dessa infaller.

Spotpriset i SE3

Priserna som reovisas är så kallade spotpriser på el som sätts utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det är på Nord Pool som kraftproducenter säljer sin el till elhandelsbolagen.

Källa till priserna

Dagens spotpriser i elområde SE3 tillhandahålls av Elprisetjustnu.se. Priserna är hämtade från Entsoe.eu i valutan EUR. Eftersom priserna beräknas om till SEK kan det finnas en liten skillnad mellan de redovisade priserna och de officiella spotpriserna i SEK på Nord Pool.

Elområde SE3 (Stockholm)

Elområde SE3 benämns ofta som Stockholm, då Stockholm är den största staden i elområdet. Elområde SE3 utgör däremot en betydligt större del av Sveriges yta än bara Stockholms län. Bild nedan visar att elområde SE3 även inkluderar Dalarna i norr till Göteborg i söder. Även Gotland är en del av elområde SE3.

Elomraåde SE3

Bild, källa: Nätområden.se

Följande län är en del av elområde SE3:

  • Gotlands län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Uppsala län
  • Värmlands län
  • Västmanlands län
  • Örebro län
  • Östergötlands län
  • Samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.

 

Historiska elpriser 2022, 2023, 2024

Nedanstående tabell visar historiska spotpriser på el i elområde SE3 (Stockholm) under åren 2022, 2023 och 2024. Spotpriserna redovisas i enheten öre per kWh och är exklusive moms.

202220232024
Januari104,392,684,0
Februari77,582,555,4
Mars130,380,6
April89,268,7
Maj102,939,0
Juni126,353,1
Juli86,637,7
Augusti223,037,0
September228,624,3
Oktober80,633,1
November130,982,1
December269,079,2
Genomsnitt 137,959,269,7

Vanligaste elavtalen i elområde SE3

Den vanligaste avtalsformen bland elkunder i elområde SE3 är elavtal med rörligt elpris (51,4 %), enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser januari 2024.

Nedanstående tabell visar fördelningen mellan alla avtalsformer.

AvtalsformProcent %
Anvisat avtal6,0
Avtal om rörligt pris51,4
Avtal med avtalslängd på 1 år6,5
Avtal med avtalslängd på 2 år0,9
Avtal med avtalslängd på 3 år8,7
Timprisavtal14,3
Övriga avtalsformer12,1