Elpriset idag i SE3 (Stockholm)

Elpriset just nu i elområde SE3

I ovanstående diagram ovan kan du utläsa elpriset just nu i elområde SE3 (Stockholm). Elpriset redovisas i enheten öre/kWh och exklusive moms. Under det redovisade elpriset just nu specificeras dagens högsta respektive lägsta elpris och vid vilken tidpunkt dessa infaller.

Spotpriset i SE3

Priserna som reovisas är så kallade spotpriser på el som sätts utifrån utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det är på Nord Pool som kraftproducenter säljer sin el till elhandelsbolagen.

Källa till priserna

Dagens spotpriser i elområde SE3 tillhandahålls av Elprisetjustnu.se. Priserna är hämtade från Entsoe.eu i valutan EUR. Eftersom priserna beräknas om till SEK kan det finnas en liten skillnad mellan de redovisade priserna och de officiella spotpriserna i SEK på Nord Pool.

Elområde SE3 (Stockholm)

Elområde SE3 benämns ofta som Stockholm, då Stockholm är den största staden i elområdet. Elområde SE3 utgör däremot en betydligt större del av Sveriges yta än bara Stockholms län. Bild nedan visar att elområde SE3 även inkluderar Dalarna i norr till Göteborg i söder. Även Gotland är en del av elområde SE3.

Elomraåde SE3

Bild, källa: Nätområden.se

Följande län är en del av elområde SE3:

  • Gotlands län
  • Stockholms län
  • Södermanlands län
  • Uppsala län
  • Värmlands län
  • Västmanlands län
  • Örebro län
  • Östergötlands län
  • Samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.