Elpriset idag i SE4 (Malmö)

Elpriset just nu i elområde SE4

I diagram ovan redovisas elpriset just nu i elområde SE4 (Malmö). Elpriset redovisas i enheten kr per kWh. Under elpriset just nu redovisas även dagens högsta (rött), dagens lägsta elpris (grönt) samt dagens genomsnittliga elpris (svart).

Tänk på att priserna redovisas exklusive moms att att 25 % moms tillkommer för de flesta elkonsumenter. Förutom moms tillkommer även en del avgifter från ditt elhandelsbolag, som ofta består av en fast månadsavgift och ett rörligt påslag per använd kWh.

Spotpriset på el 

Det redovisade inköpspriset på el går ofta under benämningen spotpris. Spotpriset bestämns på elbörsen Nord Pool utifrån utbud och efterfrågan. Exempel på faktorer som ökar utbudet och sänker elpriset är stark vind och mycket nederbörd den senaste tiden. Stark vind bidrar till att vindkraftverken kan producera så mycket som möjligt och mycket nederbörd bidrar till fyllda vattenmagasin i vattenkraftverken.

Källa till priserna

Dagens spotpriser redovisas med hjälp av Elprisetjustnu.se som hämtar priserna från Entsoe.eu.  Priserna hämtas i valutan EUR och växlas till SEK med hjälp av växlingskurser på Exchangeratesapi.io. På grund av eventuella skillnader i den dagliga växlingskursen kan de redovisade elpriserna skilja sig marginellt mot de officiella spotpriserna på Nord Pool. 

Elområde SE4 (Malmö)

Elområde SE4 går under benämningen Malmö då Malmö är den största staden i elområdet. Elområde SE4 inkluderar däremot en betydligt större del av Sveriges yta än bara Malmö, enligt karta nedan.

Karta över elområde SE4 (Malmö)

Bild, källa: Nätområden.se

Följande län är en del av elområde SE4:

  • Skåne län.
  • Blekinge län.
  • Kronobergs län.
  • Delar av Kalmar län, Hallands län Jönköpings län och Västra Götalands län.

 

Historiska elpriser 2022, 2023 och 2024

Tabell nedan visar historiska spotpriser på el i elområde SE4 under åren 2022 – 2024 i enheten öre per kWh. 

202220232024
Januari109,4104,484,0
Februari83,9102,855,4
Mars155,091,8
April113,973,9
Maj139,173,5
Juni180,4103,4
Juli122,541,8
Augusti305,049,5
September241,751,3
Oktober81,335,9
November134,884,7
December271,480,2
Genomsnitt 162,074,469,7

Historiska elpriser 2019, 2020 och 2021

Tabell nedan visar historiska spotpriser på el i elområde SE4 under 2019 – 2021. Priserna redovisas i enheten öre per kWh.

201920202021
Januari56,427,850,2
Februari48,319,654,4
Mars41,517,345,9
April41,815,043,2
Maj38,714,948,5
Juni29,425,473,9
Juli39,423,769,4
Augusti41,541,785,5
September39,137,1123,0
Oktober45,527,386,9
November45,135,3112,6
December38,538,0187,4
Genomsnitt 42,126,981,7

Populäraste elavtalen i SE4

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i elområde SE4 enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser januari 2024. Nedanstående tabell visar fördelningen mellan alla avtalstyper.

AvtalsformProcent %
Anvisat avtal8,6
Avtal om rörligt pris64,4
Avtal med avtalslängd på 1 år1,7
Avtal med avtalslängd på 2 år0,8
Avtal med avtalslängd på 3 år2,7
Timprisavtal12,6
Övriga avtalsformer9,2