Elpriset idag i Skåne

Elpriset just nu i Skåne län

I ovanstående diagram redovisas dagens elpris i Skåne län. Priset visas i enheten öre per kWh.

Dagens högsta pris redovisas i rött medan dagens lägsta pris redovisas i grönt. Dagens genomsnittliga pris redovisas i svart.

Tänk på att priserna som redovisas är exklusive moms. För de flesta elkonsumenter tillkommer moms på 25 %. Andra tillkommande kostnader är avgifter från elhandelsbolaget, elnätsavgift och energiskatt.

Källa till priserna

Dagens elpriser i Skåne redovisas med priser från Elprisetjustnu.se. Elprisetjustnu.se hämtar sina priser från Entsoe.eu.

Historiska elpriser i Skåne

Innan 2020 var elpriserna i Skåne (elområde SE4) endast marginellt högre jämfört mot Stockholm (elområde SE3), Umeå (elområde SE2) och Luleå (elområde SE1). Däremot har det sedan 2020 varit betydligt högre elpriser i Skåne under de flesta månader jämfört mot övriga delar av landet. Den främsta anledningen till denna utveckling har varit avveckling av elproduktion i elområde SE4.

Tabell nedan visar historiska inköpspriser på el, så kallade spotpriser, i Skåne. Observera att priserna redovisas exklusive moms och att avgifter från elhandelsbolag, energiskatt och elnätsavgifter tillkommer.

Månad2021 [öre/kWh]2022 [öre/kWh]2023 [öre/kWh]2024 [öre/kWh]
Januari50,2109,4104,484,0
Februari54,483,9102,8
Mars45,9155,091,8
April43,2113,973,9
Maj48,5139,173,5
Juni73,9180,4103,4
Juli69,4122,541,8
Augusti85,5305,049,5
September123241,751,3
Oktober86,981,335,9
November112,6134,884,7
December187,4271,480,2
Genomsnitt81,7162,074,4

En del av elområde SE4

Skåne län tillhör elområde SE4. Skåne tillhör därmed samma elområde som Kronobergs län, Blekinge län, Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Karta över elområde SE4 (Malmö)

Bild, källa: Nätområden.se

Elavtal som följer dagens elpriser i Skåne

Observera att du behöver teckna ett elavtal med rörligt elpris för att ta del av prissvängningarna på elbörsen Nord Pool. Tänk även på att det krävs ett avtal med timpris för att följa priserna ner på timmes-nivå. Elkunder som inte tecknar ett elavtal med timpris blir istället debiterade för ett månadspris, vilket innebär ett genomsnittligt elpris för hela månaden.