Elpriset för 1 kWh

Den totala kostnaden för el består av ett flertal olika kostnader, det kan därmed vara komplicerat att beräkna det totala elpriset per kWh. I denna artikel går vi igenom alla kostnader och visar hur det är möjligt att beräkna elpriset för 1 kWh. Vi har även sammanställt den senaste statistiken över totala elpriser per kWh för hushållskunder i Sverige.

Elpriset består av tre olika kostnader

Det totala elpriset en elkonsument behöver betala består av följande tre kostnader:

  1. Elhandelskostnaden.
  2. Elnätsavgiften.
  3. Energiskatt.

Som konsument är det möjligt att påverka elhandelskostnaden, däremot är det inte möjligt att påverka energiskatten eller att välja elnätsägare.

1. Elhandelskostnaden

Elhandelskostnaden som faktureras av ditt elhandelsbolag ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. Elhandelsbolaget köper in kundernas el på den nordiska elbörsen Nord Pool, där priset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan. Om du är intresserad av att se vad 1 kWh kostar idag, besök sidan Dagens elpris.

Tabell nedan visar genomsnittliga spotpriser på Nord Pool under 2019 – 2023.

SE1 (Luleå)SE2 (Umeå)SE3 (Stockholm)SE4 (Malmö)
2023 (kr/kWh)0,4570,4570,5920,744
2022 (kr/kWh)0,6340,6641,3791,620
2021 (kr/kWh)0,4320,4330,6720,819
2020 (kr/kWh)0,1500,1500,2210,270
2019 (kr/kWh)0,4010,4010,4050,421

Förutom inköpspriset tillkommer i regel ett påslag på cirka 0,04 – 0,08 kr/kWh exkl. moms och en fast månadsavgift på cirka 30 – 50 kr exkl. moms. Påslaget ersätter elhandelsbolaget för bland annat inköp av elcertifikat samt avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

 

2. Elnätsavgiften

Som elkonsument är man tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet i området. Beroende på konsuments elbehov kan denna välja ett säkringsabonnemang (mellan cirka 16 – 60 A) eller ett effektabonnemang.

De flesta lägenhetsinnehavare har ett säkringsabonnemang på 16 A. Kostnaden för detta abonnemang varierar mellan nätägarna, däremot faktureras i regel en fast avgift respektive en rörlig avgift beroende på elanvändning. Den fasta avgiften för ett 16 A abonnemang kan uppgå till cirka 1 450 kr per år exkl. moms och den rörliga avgiften kan uppgå till cirka 0,28 kr/kWh. exkl. moms. 

3. Energiskatt

De flesta konsumenter av el måste även betala en energiskatt som från och med 1 januari 2024 är 0,535 kr/kWh inkl. moms. 

Hushållskunder som bor i en kommun som tillhör Norrbotten, Västerbotten eller Jämtland betalar en reducerad energiskatt.

Elkostnaden för hushållskunder enligt Statistiska centralbyrån

Tabeller nedan visar den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser viktade genomsnittliga priser för hushållskunder i Sverige under 2023 och 2022. Statistiken avser halvårsvärden och den senaste perioden som finns tillgänglig är juli – december 2023. Senare under hösten kommer statistiken för januari – juni 2024 att publiceras.

Tänk på att det under 2022 och 2023 har varit stora prisskillnader i spotpris mellan Sveriges fyra elområden. Elhandelskostnaden har därmed varit högre för hushållskunder i Södra Sverige (SE3 och SE4) respektive lägre för hushållskunder i Norra Sverige (SE1 och SE2).

Elkostnad: Juli – december 2023

Årlig elanvändningElhandelElnätEnergiskattMomsTotal elpris
< 1000 kWh101,31213,6739,20252,8788,55442,73
1000 - 2500 kWh88,9097,0039,20136,2056,28281,38
2500 - 5000 kWh81,3482,1939,20121,3950,68253,42
5000 - 15000 kWh75,6660,2239,2099,4243,77218,84
> 15000 kWh72,2742,5739,2081,7738,51192,55

Elkostnad: Januari – juni 2023

Årlig elanvändningElhandelElnätEnergiskattMomsTotal elpris
< 1000 kWh136,56238,8639,2103,66518,28
1000 - 2500 kWh118,81112,9639,267,74338,71
2500 - 5000 kWh107,9694,8139,260,49302,47
5000 - 15000 kWh96,1961,2939,249,17245,86
> 15000 kWh89,1745,9339,243,57217,87

Elkostnad: Juli – december 2022

Årlig elanvändningElhandelElnätEnergiskattMomsTotal elpris
< 1000 kWh212,86228,4636,0119,33596,65
1000 - 2500 kWh187,03108,0336,082,77413,84
2500 - 5000 kWh175,6192,6536,076,07380,33
5000 - 15000 kWh166,3062,3436,066,16330,80
> 15000 kWh151,9445,2136,058,29291,44

Elkostnad: Januari – juni 2022

Årlig elanvändningElhandelElnätEnergiskattMomsTotal elpris
< 1000 kWh137,50246,1436,0104,91524,55
1000 - 2500 kWh114,85108,2336,064,77323,84
2500 - 5000 kWh104,4388,1036,057,13285,66
5000 - 15000 kWh93,5354,8036,046,08230,42
> 15000 kWh87,4039,9136,040,83204,13

Kostnaden för el per kWh i en lägenhet

Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden juli – december 2023 visar att en normal elkostnad för en hushållskund som bor i lägenhet är cirka 2,53 kr per kWh för en större lägenhet (2 500 – 5 000 kWh/år) och 2,81 kr per kWh för en mindre lägenhet (1 000 – 2 500 kWh/år).

Kostnaden för el per kWh i en villa

Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån som avser perioden juli – december 2023 är en normal elkostnad för hushållskunder som bor i villa 1,93 kr per kWh (> 15 000 kWh/år).

Om villan värms upp med fjärrvärme eller värmepump är en mer rimlig årlig elanvändning 5 000 – 15 000 kWh/år. För den elanvändningen var det genomsnittliga priset 2,19 kr/kWh.

Exempel – beräkna elpriset för 1 kWh

Följ beräkningsexempel nedan för att se hur det är möjligt att beräkna kostnaden för 1 kWh inklusive nätavgifter och energiskatt för en lägenhet som använder 300 kWh per månad.

Förutsättningar (priser exkl. moms):

  • Marknadspriset på Nord Pool antas vara 0,405 kr/kWh, det vill säga samma som genomsnittet under 2019 i elområde SE3.
  • Lägenhetsinnehavaren har ett elavtal med rörligt elpris med påslaget 3,6 öre/kWh och en årsavgift på 470,4 kr.
  • Lägenhetsinnehavaren har ett 16 A abonnemang hos nätägaren Vattenfall (prisområde söder, enkeltariff E4). Priset är 0,272 kr/kWh och årsavgiften är 1 462 kr.
  • Energiskatt på el är 0,353 kr/kWh (2020).

Kostnaden per år för elhandeln blir: 

(0,405 + 0,036 kr/kWh x 3 600 kWh) + 470,4 kr = 2 058 kr exkl. moms.

Kostnaden per år för nätavgifter blir:

(0,272 kr/kWh x 3 600 kWh) + 1 462 kr = 2 441,2 kr exkl. moms.

Kostnaden per år för energiskatten blir:

0,353 kr/kWh x 3 600 kWh = 1 270,8 kr exkl. moms.

Total elkostnad

Totala elkostnaden per år blir därmed 5 570 kr exkl. moms, vilket innebär 6 962,5 kr inkl. moms. Observera att det även är moms på energiskatten.

Total elkostnad per kWh

Den totala elkostnaden per kWh beräknas därmed fram genom 6 962,5 kr / 3 600 kWh vilket innebär 1,93 kr/kWh inkl. moms.

Kommentar

Tänk på det totala elpriset blir något högre för de flesta elkonsumenter på grund av spotprisets variation under dygnet. De flesta privatkunder använder mer el på dagen då spotpriset är betydligt högre jämfört mot under natten.

Hur stor del av elpriset är skatt?

Med antaganden från beräkningsexempel ovan med årsförbrukningen 3 600 kWh utgör energiskatten 22 % av den total elkostnaden exkl. moms. 

Med moms inräknat utgör skatter 38 % av den totala elkostnaden.

Slutsats

Enligt Statistiska centralbyrån betalade hushållskunder betalat mellan 1,93 – 4,43 kr per kWh inkl. moms och samtliga avgifter under perioden juli – december 2023. Det högsta intervallet avser en årlig elanvändning under 1 000 kWh/år och det lägsta intervallet en årlig elanvändning över 15 000 kWh/år.

Tänk på att dessa priser avser genomsnittet för samtliga hushållskunder oavsett typ av elavtal. Tänk även på att priserna avser ett genomsnitt för hela Sverige. 

En högre elanvändning innebär ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsägaren och elhandelsbolaget.

Historiskt sett har prisskillnaderna mellan Sveriges elområden endast varit några ören per kWh sett över hela året, däremot har prisskillnaden varit betydande sedan 2020. Under 2023 var exempelvis det genomsnittliga spotpriset i SE4 (Malmö) 0,74 kr/kWh jämfört mot 0,46 kr/kWh i SE1 & SE2 (Luleå & Sundsvall). Din elhandelskostnad påverkas därmed i dagsläget av var du bor i Sverige.

Vanliga frågor

Vad kostar 1 kWh?

Enligt Statistiska centralbyrån betalar hushållskunder som använder 2 500 – 5 000 kWh/år i genomsnitt 2,53 kr/kWh. Hushållskunder som använder mer än 15 000 kWh/år betalar i genomsnitt 1,93 kr/kWh. Dessa priser avser perioden juli – december 2023 och inkluderar elhandelskostnaden, elnätsavgifter, energiskatt och moms. Tänk på att dessa priser är genomsnittet för hela Sverige och att det under 2023 har varit relativt stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Tänk även på att dessa priser avser genomsnittet för alla typer av elavtal och inte enbart kunder med rörligt elpris.

Vad är ett normalt elpris för 1 kWh i en lägenhet?

Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser juli – december 2023 var den genomsnittliga elkostnaden 2,81  kr/kWh för hushållskunder som bor i en mindre lägenhet (1 000 – 2 500 kWh/år). För hushållskunder i större lägenheter som använder 2 500 – 5 000 kWh/år var den genomsnittliga elkostnaden 2,53 kr/kWh.

Dessa elpriser per kWh avser den totala elkostnaden och inkluderar därmed elhandel, elnät, energiskatt och moms.

Vad är ett normalt elpris för 1 kWh i en villa?

Enligt Statistiska centralbyråns senaste statistik som avser jan. – juni 2023 var det genomsnittliga elpriset 1,93 kr/kWh för villaägare som använder mer än 15 000 kWh/år. För villaägare som använder 5 000 – 15 000 kWh/år var det genomsnittliga elpriset 2,19 kr/kWh.

Dessa elpriser inkluderar elnätsavgifter, elhandelskostnaden, energiskatt och moms.

Hur kan jag beräkna mitt elpris per kWh?

Om du har ett elavtal med rörligt pris behöver du beräkna ditt elpris per kWh med ett antagande om inköpspriset på Nord Pool. Du kan exempelvis använda ett genomsnittligt spotpris för ett antal år tillbaka i tiden, alternativt använda inköpspriset som står specificerat på tidigare elhandelsfakturor. Förutom marknadspriset behöver du veta ditt elbolags påslag på marknadspriset samt fasta månadsavgift.

Om du har ett elavtal med fast elpris kan du kontrollera ditt elpris direkt på fakturan. Kom ihåg att även inkludera din månadsavgift om du vill beräkna ditt totala elhandelspris per kWh.

Förutom elhandelskostnaden tillkommer elnätsavgiften som i regel består av en rörlig och fast kostnad. Dessa kostnadsuppgifter kan du kontrollera på din elnätsfaktura. Glöm inte heller att räkna med energiskatten.