Elpriset för 1 kWh

Vad kostar egentligen 1 kWh inklusive samtliga avgifter? Den totala kostnaden för el består av ett flertal olika kostnader, det kan därmed vara svårt att beräkna det totala elpriset per kWh. I denna artikel går vi igenom alla kostnadsposter och visar hur det är möjligt att beräkna elpriset för 1 kWh.

Elpriset består av tre olika kostnader

Det totala elpriset en elkonsument behöver betala består av följande tre kostnader:

  • 1. Elhandelskostnaden.
  • 2. Elnätsavgiften.
  • 3. Energiskatt.

Som konsument är det möjligt att påverka elhandelskostnaden, däremot är det inte möjligt att påverka energiskatten eller att välja elnätsägare.

1. Elhandelskostnaden

Elhandelskostnaden som faktureras av ditt elhandelsbolag ersätter kraftproducenterna för deras elproduktion. Elhandelsbolaget köper in kundernas el på den nordiska elbörsen Nord Pool, där priset varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan.

Hittills under 2021 har inköpspriset på Nord Pool, det så kallade spotpriset, varit betydligt högre jämfört mot 2020. Exempelvis var priset 0,67 kr/kWh under augusti 2021, vilket kan jämföras augusti 2020 då priset var 0,35 kr/kWh.

Graf nedan visar det genomsnittliga priset per månad för 1 kWh på Nord Pool (elområde SE3) mellan januari 2018 – augusti 2021.

Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag på cirka 0,04 – 0,08 kr/kWh exkl. moms och en fast månadsavgift på cirka 30 – 50 kr exkl. moms. Påslaget ersätter elhandelsbolaget för bland annat inköp av elcertifikat och ursprungsmärkning samt avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

Jämför elhandelspris baserat på din elförbrukning

Välj din årliga elanvändning för att beräkna din elhandelskostnad per kWh hos några av Sveriges populäraste elbolag.

Det beräknade elhandelspriset avser elavtal med rörligt elpris och baseras på inköpspriset på Nord Pool under 2020 i elområde SE3. Samtliga avgifter, påslag och priser är inklusive moms.

Årlig elanvändning:
  • Filter:
  • Möjligt att binda elpriset
Se fler elbolag

2. Elnätsavgiften

Som elkonsument är man tvungen att teckna ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet i området. Beroende på konsuments elbehov kan denna välja ett säkringsabonnemang (mellan cirka 16 – 60 A) eller ett effektabonnemang.

De flesta lägenhetsinnehavare har ett säkringsabonnemang på 16 A. Kostnaden för detta abonnemang varierar mellan nätägarna, däremot faktureras i regel en fast avgift respektive en rörlig avgift beroende på elanvändning. Den fasta avgiften för ett 16 A abonnemang kan uppgå till cirka 1 450 kr per år exkl. moms och den rörliga avgiften kan uppgå till cirka 0,28 kr/kWh. exkl. moms. 

3. Energiskatt

De flesta konsumenter av el måste även betala en energiskatt som under 2021 är 0,356 kr/kWh exkl. moms.

Vissa kommuner i Norrland och de flesta tillverkningsindustrier betalar en reducerad energiskatt.

Kostnaden för el per kWh i en lägenhet

En normal elkostnad för en elkonsument som bor i lägenhet var under 2019 2,15 kr per kWh för en större lägenhet (cirka 5 000 kWh/år) och 2,5 kr per kWh för en mindre lägenhet (cirka 2 000 kWh/år). Denna kostnad som tas fram årligen av Statitiska centralbyrån inkluderar elhandelskostnaden, elnätsavgiften och energiskatten.

Kostnaden för el per kWh i en villa

Samma undersökning från Statistiska centralbyrån visar att en normal elkostnad för någon som bor i villa var under 2019 1,5 kr per kWh, det vill säga betydligt lägre än för en lägenhetsinnehavare. Anledningen är att en villa antas använda cirka 20 000 kWh per år. Om villan istället för direktverkande el värms upp med fjärrvärme eller värmepump blir elkostnaden per kWh mer likt en lägenhet.

Exempel – beräkna elpriset för 1 kWh

Följ beräkningsexempel nedan för att se hur det är möjligt att beräkna kostnaden för 1 kWh inklusive nätavgifter och energiskatt för en lägenhet som använder 300 kWh per månad.

Förutsättningar (priser exkl. moms):

  • Marknadspriset på Nord Pool antas vara 0,405 kr/kWh, det vill säga samma som genomsnittet under 2019 i elområde SE3.
  • Lägenhetsinnehavaren har ett elavtal med rörligt elpris hos Göta Energi med påslaget 3,6 öre/kWh och en årsavgift på 470,4 kr.
  • Lägenhetsinnehavaren har ett 16 A abonnemang hos nätägaren Vattenfall (prisområde söder, enkeltariff E4). Priset är 0,272 kr/kWh och årsavgiften är 1 462 kr.
  • Energiskatt på el är 0,353 kr/kWh (2020).

Kostnaden per år för elhandeln blir: 

(0,405 + 0,036 kr/kWh x 3 600 kWh) + 470,4 kr = 2 058 kr exkl. moms.

Kostnaden per år för nätavgifter blir:

(0,272 kr/kWh x 3 600 kWh) + 1 462 kr = 2 441,2 kr exkl. moms.

Kostnaden per år för energiskatten blir:

0,353 kr/kWh x 3 600 kWh = 1 270,8 kr exkl. moms.

Total elkostnad

Totala elkostnaden per år blir därmed 5 570 kr exkl. moms, vilket innebär 6 962,5 kr inkl. moms. Observera att det även är moms på energiskatten.

Total elkostnad per kWh

Den totala elkostnaden per kWh beräknas därmed fram genom 6 962,5 kr / 3 600 kWh vilket innebär 1,93 kr/kWh inkl. moms.

Hur stor del av elpriset är skatt?

Med antaganden från beräkningsexempel ovan med årsförbrukningen 3 600 kWh utgör energiskatten 22 % av den total elkostnaden exkl. moms. 

Med moms inräknat utgör skatter 38 % av den totala elkostnaden.

Slutsats

Enligt SCB var det totala elpriset för 1 kWh under 2019 2,5 kr/kWh för en mindre lägenhet, 2,15 kr/kWh för en större lägenhet och 1,5 kr/kWh för en villa. SCB har ännu inte publicerat statistik för 2020. Denna elkostnad inkluderar elhandelskostnaden, elnätsavgiften och energiskatten på 0,44 kr inkl. moms. 

Variationen i elpriset per kWh inom detta intervall beror framför allt på konsumentens elförbrukning. En hög elförbrukning innebär ett lägre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elnätsägaren och elhandelsleverantören.

Tänk även på att valet av elavtal spelar en viktig roll. Elkonsumenter som exempelvis valde att binda elpriset innan de rekordlåga elpriserna som uppstod under 2020 har betalat betydligt mer för elhandeln jämfört mot elkonsumenter som haft ett rörligt elpris.

Vanliga frågor

[et_pb_df_faq filter_by_category_on=”on” include_categories=”11″ order=”ASC” _builder_version=”4.7.7″ question_font_size=”16px” custom_padding=”|4px|||false|false” box_shadow_style=”preset4″ box_shadow_horizontal=”4px” box_shadow_vertical=”4px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_df_faq]