Nord Pool

Nord Pool är Europas ledande marknadsplats för elhandel. Marknadsplatsen ger kraftproducenter möjligheten att sälja sin el till elhandlare eller direkt till större slutkonsumenter av el.

Europas största marknadsplats för el

Nord Pool är Europas ledande marknadsplats för el som erbjuder handel, clearing och tillhörande tjänster på både dagen-före (day-ahead) och innevarande-dag (intraday) marknader i 16 europiska länder.

Nord Pool Karta

Aktörer på Nord Pool

Det finns totalt cirka 360 aktörer som är verksamma på marknadsplatsen. Dessa aktörer är framför allt elhandelsbolag, kraftproducenter, större elförbrukare och traders. 

Det är på Nord Pool som elbolagen köper in din el som säljs vidare till sina kunder. Det är inte ovanligt att företag som använder mycket el, exempelvis större tillverkningsindustrier, är egna aktörer på Nord Pool.

Reglering

Nord Pool AS är licensierad av Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) för att organisera och tillhandahålla en marknadsplats för energi samt av Norwegian Ministry of Petroleum and Energy för att främja utbytet med andra länder. 

Nord Pool har blivit tilldelad som Nominated Electricity Market Operator (NEMO) i följande länder:

 • Österrike.
 • Belgien.
 • Danmark.
 • Estland.
 • Lettland.
 • Litauen.
 • Finland.
 • Frankrike.
 • Tyskland. 
 • Storbritannien.
 • Irland.
 • Luxemburg.
 • Nederländerna.
 • Polen.
 • Sverige.

 

Vanliga frågor

Vem äger Nord Pool?

Nord Pool ägs till 66 % av Euronext. Euronext är en europeisk aktiebörs som grundades 2000 och som har verksamhet i Storbritannien, Portugal, Nederländerna, Frankrike och Belgien.

Resterande 34 % ägs av de nordiska transmission system operatörerna (TSO) Energinet, Fingrid, Statsnett, Svenska kraftnät, Kraftnät Åland samt den Litauiska systemoperatören Litgrid.

Hur mycket el handlas på Nord Pool?

Under 2019 handlades totalt 494 TWh kraft via Nord Pool, inklusive den nordiska och baltiska day-ahead-marknaden (381,5 TWh), den brittiska day-ahead-marknaden (94 TWh) och volymen från Nord Pools intradagmarknader (15,8 TWh).

Hur många aktörer finns det på Nord Pool?

Det finns cirka 360 företag, så kallade aktörer, som handlar el på marknadsplatsen Nord Pool. Dessa är oftast kraftproducenter, elhandelsbolag, större elanvändare eller så kallade traders som spekulerar i marknaden.

Var hittar jag mer information om Nord Pool?

Om du vill veta mer om Nord Pool eller se aktuella priser på marknadsplatsen rekommenderar vi att du besöker Nord Pool Groups hemsida: https://www.nordpoolgroup.com/