Elbörsen Nord Pool

Nord Pool Àr Europas ledande marknadsplats för elhandel. Marknadsplatsen ger kraftproducenter möjligheten att sÀlja sin el till elhandlare eller direkt till större slutkonsumenter av el.

Europas största marknadsplats för el

Nord Pool Àr Europas ledande marknadsplats för el som erbjuder handel, clearing och tillhörande tjÀnster pÄ bÄde dagen-före (day-ahead) och innevarande-dag (intraday) marknader i 16 europiska lÀnder.

Nord Pool Karta

Aktörer pÄ Nord Pool

Det finns totalt cirka 360 aktörer som Àr verksamma pÄ marknadsplatsen. Dessa aktörer Àr framför allt elhandelsbolag, kraftproducenter, större elförbrukare och traders. 

Det Àr pÄ Nord Pool som elbolagen köper in din el som sÀljs vidare till sina kunder. Det Àr inte ovanligt att företag som anvÀnder mycket el, exempelvis större tillverkningsindustrier, Àr egna aköterer pÄ Nord Pool.

Reglering

Nord Pool AS Àr licensierad av Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) för att organisera och tillhandahÄlla en marknadsplats för energi samt av Norwegian Ministry of Petroleum and Energy för att frÀmja utbytet med andra lÀnder. 

Nord Pool har blivit tilldelad som Nominated Electricity Market Operator (NEMO) i följande lÀnder:

 • Österrike.
 • Belgien.
 • Danmark.
 • Estland.
 • Lettland.
 • Litauen.
 • Finland.
 • Frankrike.
 • Tyskland. 
 • Storbritannien.
 • Irland.
 • Luxemburg.
 • NederlĂ€nderna.
 • Polen.
 • Sverige.

 

Vanliga frÄgor

Vem Àger Nord Pool?

Nord Pool Àgs till 66 % av Euronext. Euronext Àr en europeisk aktiebörs som grundades 2000 och som har verksamhet i Storbritannien, Portugal, NederlÀnderna, Frankrike och Belgien.

Resterande 34 % Ă€gs av de nordiska transmission system operatörerna (TSO) Energinet, Fingrid, Statsnett, Svenska kraftnĂ€t, KraftnĂ€t Åland samt den Litauiska systemoperatören Litgrid.

Hur mycket el handlas pÄ Nord Pool?

Under 2019 handlades totalt 494 TWh kraft via Nord Pool, inklusive den nordiska och baltiska day-ahead-marknaden (381,5 TWh), den brittiska day-ahead-marknaden (94 TWh) och volymen frÄn Nord Pools intradagmarknader (15,8 TWh).

Hur mÄnga aktörer finns det pÄ Nord Pool?

Det finns cirka 360 företag, sÄ kallade aktörer, som handlar el pÄ marknadsplatsen Nord Pool. Dessa Àr oftast kraftproducenter, elhandelsbolag, större elanvÀndare eller sÄ kallade traders som spekulerar i marknaden.

Var hittar jag mer information om Nord Pool?

Om du vill veta mer om Nord Pool eller se aktuella priser pÄ marknadsplatsen rekommenderar vi att du besöker Nord Pool Groups hemsida: https://www.nordpoolgroup.com/