Tips för att spara el och energi hemma

I denna guide delar vi med oss av de bästa tipsen för att spara el och energi i hemmet. Lär dig hur små förändringar i dina dagliga vanor och smart användning av hushållsapparater kan leda till betydande energibesparingar och sänka ditt koldioxidavtryck. 

 

1. Uppvärmning och ventilation

Att se över uppvärmningen och ventilation berör framför allt dig som bor i villa. I detta kapitel har vi sammanställt några viktiga aspekter som du bör tänka på för att minimera energianvändningen till uppvärmning och ventilation.

1.1 Sänk inomhustemperaturen

När det gäller inomhustemperatur är det viktigt att hitta en balans mellan komfort och energieffektivitet. Att sänka inomhustemperaturen är den enklaste åtgärden man kan göra för att snabbt minska värmebehovet. Här är några punkter att beakta:

A

1 °C sänkning motsvarar 5 % energibesparing

Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad är det möjligt att sänka uppvärmniningsbehovet och uppvärmningskostnaden med cirka 5 %. 

A

Smarta termostater

För att effektivt hålla koll på värmetillförseln är det viktigt att radiatorernas termostater är i bra skick. Med termostater är det möjligt att anpassa värmetillförseln i varje enskilt rum. 

Det finns även smarta programmerbara termostater som kan ställas in för att automatiskt sänka temperaturen under tider då ingen är hemma eller på natten.

A

Anpassning av klädsel

Att klä sig varmare inomhus kan göra det möjligt att hålla en lägre temperatur utan att kompromissa med komforten.

1.2 Injustering av värmesystem

Se över styrningen av ditt värmesystem och lär dig hur du kan justera värmen. I värmesystemets styrenhet är det möjligt att ställa in värmen. Om du har en villa med vattenburet värmesystem, är det möjligt att justera den s.k. värmekurvan, som styr framledningstemperaturen till radiatorerna baserat på rådande utomhustemperatur. Optimera inställningarna kontinuerligt för att få en jämn temperatur hemma.

Om du exempelvis har 21 °C inomhus när utomhustemperaturen är 0 °C, men 22 °C inomhus när utomhustemperaturen är -10 °C, finns det ett behov av att justera tillförseln av värme.

Se över om radiatorernas ventiler och dess styrning. Termostatstyrda radiatorventiler är ett enkelt och effektivt sätt att kontrollera värmen i varje rum. Genom att installera termostatventiler har du möjligheten att ställa in temperaturen i varje enskilt rum. Tänk på att termostatventiler har en begränsas teknisk livslängd och att det finns en risk att ventilerna inte fungerar optimalt efter cirka 10 – 15 år

1.3 Byt ut eller komplettera uppvärmningssystem

Om du har fjärrvärme som uppvärmningsform finns det sällen ett behov av att byta uppvärmningsform. Det viktiga är att regelbundet kontrollera att fjärrvärmecentralen är i gott skick och att alla komponenter fungerar. Om du däremot har elvärme som uppvärmningsform finns det fler saker att se över. 

Undvik uppvärmning med direktverkande el, då det är en relativt dyr uppvärmningsform. Direktverkande el innebär uppvärmning med el-radiatorer, s.k. el-element. Om du har direktverkande el finns det i regel två alternativ. Du kan antingen byta ut hela värmesystemet till vattenburna radiatorer och installera värmepump, exempelvis bergvärmepump eller luft-vatten värmepump. Eftersom detta är en kostsam investering är det mer vanligt att man installerar en eller flera luft-luftvärmepumpar som ett komplement till det befintliga värmesystemet. Att komplettera med luft- luftvärmepump är en lönsam investering som oftast har en återbetalningstid på cirka 4 – 5 år.

Läs mer om att hitta den bästa luft-luftvärmepumpen hos Bast24.se

1.4 Injustering av ventilation

Se över ventilationen och fastställ att du har rätt flöde i alla rum. Ett onödigt högt flöde bidrar med onödiga energiförluster.

Om ditt hem saknar ett modernt FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning) går det åt mycket värme för att värma den kalla tilluften som tillförs genom tilluftdonen.

1.5 Tilläggsisolering av vind

När kommer till tillägsisolering av villor är tilläggsisolering av vinden det populäraste alternativet. Anledningen är det är ett kostnadseffektivt sätt att minska värmeförlusterna. I äldre hus står värmeförlusterna genom tak och vind för cirka 15 procent. 

Kontrollera hur tjockleken på din nuvarnade isolering. Om tjockleken understiger 20 cm är det en god idé att tilläggsisolera.

Vanligtvis sker tilläggsisolering med lösull som sprutas ut över vindbjälklaget. Alternativet är att lägga isolering i skivform. 

Läs mer om Isolering av vind på Energimyndigheten.se

1.6 Tätning av klimatskalet

Att täta dörrar och fönster är ett billigt och effektivt sätt att minska värmeförlusterna i hemmet. Dörrar och fönster är sällan aktuella att byta ut på grund av den stora investeringskostnaden. Däremot kan det vara en bra idé att se över sina befintliga dörrar och fönster för att upptäcka läckage och otätheter. 

Börja med att identifiera alla läckor och otätheter i klimatskalet. Detta kan göras genom att känna efter drag eller använda rök för att se var luft läcker in. 

Tänk på att välja rätt tätningsmaterial baserat på användningsområdet. Vanliga alternativ inkluderar väderlister, tätningstejp, skumremsor och silikonbaserade tätningsmedel. Väderlister är bra för rörliga delar som fönster och dörrar, medan skumremsor och tätningsmedel är bättre för fastare sprickor och glapp.

1.7 Sänk din användning av varmvatten

Det viktigaste man kan göra för att minska varmvattenanvändningen är att se över sina vanor och hur man använder varmvatten. Nedan har vi listat ett antal saker som är viktiga att tänka på för att minimera användningen av varmvatten:

A

Byt till snålspolande armaturer

Byt ut äldre duchmunstycken och kranar till moderna alternativ med lägre vattenflöden. Det finns moderna kranar och munstycken som blandar in luft i vattnet, vilket bidrar till en bättre upplevelse och känslan av ett högre vattenflöde.  

A

Kortare duschar

Uppmuntra till kortare duschar i hushållet. Att byta från ett bad till en kort dusch kan spara stora mängder vatten.

A

Diska i diskmaskin

Undvik att diska för hand om du har en diskmaskin. Tänk även på att endast köra fulla diskmaskiner. 

A

Energieffektiv varmvattenberedare

Tänk på att äldre varmvattenberedare är mindre energieffektiva jämfört mot nyare. Tänk även på att välja en varmvattenberedare med en storlek som passar dina behov. Det är även viktigt att varmvattenberedaren är välisolerad.

A

Rätt temperatur

Kontrollera att du har korrekt inställd temperatur på tappvarmvattnet. Temperaturen bör vara 55 °C. En lägre temperatur innebär en risk för tillväxt av legionellabakterier.

A

Se över läckor

Gå igenom alla kranar och armaturer i hemmet för att upptäcka läckor. Åtgärda droppande kranar.

2. Belysning

Att byta ut äldre glödlampor till LED-lampor är ett enkelt och billigt sätt att minska elförbrukningen i hemmet. Men det finns även fler aspekter att tänka på när det kommer till att minimera elanvändningen till belysning. Nedan har vi listat ett antal punkter som är viktigt att tänka på:

2.1 Byt till energieffektiva LED-lampor

Att byta till energisnåla ljuskällor som LED-lampor kan ha en betydande inverkan på elförbrukningen. Här är några viktiga aspekter att tänka på när det kommer till LED-lampor:

A

LED-lampor

LED (Light Emitting Diode) lampor är bland de mest energieffektiva belysningsalternativen tillgängliga idag. De förbrukar upp till 90% mindre energi jämfört med traditionella glödlampor och håller upp till 25 gånger längre. LED-lampor finns i olika färger, ljusstyrkor och kan enkelt ersätta befintliga glödlampor i ditt hem.

A

Energiförbrukning och ljusstyrka

När du väljer LED-lampor är det viktigt att titta på deras ljusflöde (mätt i lumen) snarare än deras energiförbrukning (mätt i watt). Ljusflödet indikerar hur mycket ljus en lampa ger, medan watt anger energiförbrukningen. En LED-lampa med högt lumen-tal och låg wattförbrukning är mycket effektiv.

A

Livslängd

LED-lampor har en betydligt längre livslängd än traditionella glödlampor. Genomsnittliga LED-lampor kan ha en livslängd på upp till 25 000 timmar, vilket minskar behovet av frekventa ersättningar och bidrar till mindre avfall.

2.2 Släck belysningen i rum som inte används

Att släcka belysningen i rum som inte används är en enkel men effektiv strategi för att minska elförbrukningen i hemmet. Genom att göra det till en vana att alltid släcka ljuset när du lämnar ett rum, kan du minska elförbrukningen avsevärt.

2.3 Använd naturligt ljus

Att effektivt utnyttja naturligt ljus i ditt hem är en enkel och kostnadseffektiv metod för att minska elförbrukningen. Placera arbetsytor och vanliga vistelseområden nära fönster för att maximera dagsljusexponeringen. Använd ljusa färger i inredningen, som reflekterar naturligt ljus bättre än mörka färger, för att öka ljusspridningen i rummen.

Tänk även på att installera ljusgenomsläppliga gardiner eller persienner som tillåter ljus att passera samtidigt som de erbjuder möjlighet till avskärmning. Genom att optimera användningen av naturligt ljus kan du skapa en hälsosammare och mer energieffektiv miljö i ditt hem.

2.3 Optimera styrning av belysning

Rörelsesensorer och tidsstyrning är effektiva verktyg för att spara el hemma. Rörelsesensorer aktiverar belysning endast när rörelse upptäcks, vilket minskar onödig användning av ljus i oanvända utrymmen som korridorer, garage eller trädgårdar. 

Tidsstyrda lampor kan programmeras för att tändas och släckas vid specifika tider, vilket är idealiskt för både inomhus- och utomhusbelysning. Detta är inte bara energieffektivt utan förbättrar också säkerheten genom att ge intrycket av att någon är hemma även när huset är tomt.

3. Spara energi i köket

Energibesparing i köket är en viktig del av att minska ett hushålls totala energiförbrukning. Här är några viktiga aspekter att tänka på för energibesparing i köket:

A

3.1 Köp energieffektiva apparater

Uppmärksamma energimärkningar när du köper nya köksapparater. Apparater som diskmaskiner, kylskåp och ugnar med hög energieffektivitetsklassning kan göra en stor skillnad i din energiförbrukning.

Underhåll och rengör dina apparater regelbundet. Till exempel, att rengöra kylskåpets kondensorspolar kan förbättra dess effektivitet.

A

3.2 Effektiv matlagning

Täck kastruller med lock under kokning. Detta minskar tillagningstiden och energiförbrukningen.

Använd tryckkokare och ångkokare där det är lämpligt, eftersom de är mer energieffektiva.

Användning av airfryer istället för ugn kan vara lämpligt vid tillagning av vissa måltider. 

Planera dina måltider så att du kan laga flera rätter i ugnen samtidigt.

A

3.3 Använda ugnen smart

Undvik att förvärma ugnen om det inte är nödvändigt, till exempel för bakning av bröd och kakor.

Öppna inte ugnsluckan i onödan eftersom varje gång du gör det förlorar ugnen värme och måste arbeta hårdare för att återfå temperaturen.

A

3.4 Kyl och frys

Håll kylskåpet och frysen välorganiserade så att du snabbt kan hitta vad du behöver utan att hålla dörren öppen för länge.

Se till att kylskåpsdörren är väl tätad och stäng den snabbt.

Avfrosta frysen regelbundet för att hålla den energieffektiv.

A

3.5 Energieffektiv diskning

Kör diskmaskinen endast när den är full.

Använd energispar- eller eco-lägen på din diskmaskin.

Installera snålspolande kranar för att minska vattenanvändningen.

4. Spara energi när du tvättar

Energibesparing vid tvättning är en viktig aspekt av att minska hushållets totala energiförbrukning. Tvättmaskiner och torktumlare är bland de mest energikrävande apparaterna i ett hem, och det finns flera sätt att använda dem mer effektivt.

A

4.1 Välj energieffektiva apparater

När du köper en ny tvättmaskin eller torktumlare, välj en med hög energiklassning. 

Tänk på att köpa en tvättmaskin med justerbara vatteninställningar för att matcha olika laddningsstorlekar och smutsighetsgrader.

A

4.2 Tvätta med fulla maskiner

Kör tvättmaskinen endast när du har en full laddning. Att tvätta små laddningar förbrukar onödigt mycket energi och vatten.

Om du måste tvätta en mindre laddning, använd lämpliga inställningar för mindre laddningar.

A

4.3 Torka effektivt

Undvik att använda torktumlaren när det är möjligt. Lufttorkning, antingen utomhus eller på ett torkställ inomhus, sparar mycket energi.

Om du använder torktumlare, rengör luddfiltret efter varje användning för att förbättra luftflödet och effektiviteten.

Använd en fuktighetssensor om din torktumlare har en. Detta förhindrar överdriven torkning och sparar energi.

A

4.4 Optimering av tvättprogram

Använd energisparande eller eco-lägen på din tvättmaskin. Dessa program är utformade för att minska energi- och vattenförbrukning.

Var uppmärksam på tvättmaskinens olika program och välj det mest energieffektiva alternativet som passar typen av tvätt.

A

4.5 Underhållning av maskiner

Regelbundet underhåll och rengöring av din tvättmaskin och torktumlare kan förbättra deras effektivitet och förlänga deras livslängd.

Se till att vattenintag och avlopp inte är igensatta eller begränsade.

5. Installera solceller

Allt fler inser fördelarna med att installera solceller hemma. Med en solcellsanläggning kan du producera din egna el och bidra till utbyggnaden av förnyelsebara energikällor. 

 Läs mer om solceller på Solelportalen på Energimyndigheten.se

6. Energieffektiva apparater

Att välja energieffektiva apparater är en viktig del i att minska hushållets energiförbrukning och koldioxidavtryck. När det kommer till energieffektiva apparater finns det flera aspekter att beakta.

6.1 Energimärkning

I Sverige, liksom i resten av EU, används ett energimärkningssystem som syftar till att ge konsumenter tydlig och lättförståelig information om produkters energieffektivitet. Från och med 2021 genomgick detta system en viss förändring för att göra det enklare och mer intuitivt. Nedan beskrivs hur det nya systemet fungerar och vad som är viktigt att tänka på:

A

6.1.1 Skala från A till G

Det reviderade systemet presenterar en skala från A (mest energieffektivt) till G (minst energieffektivt). Detta ersatte det äldre systemet där klasserna sträckte sig från A+++ till D. Syftet med denna förändring var att göra märkningen mer lättförståelig och ge utrymme för framtida förbättringar i energieffektivitet.

A

6.1.2 Färgkodad skala

Märkningen innehåller en färgkodad skala som varierar från grönt (mer energieffektivt) till rött (mindre energieffektivt), vilket gör det enklare för konsumenter att snabbt identifiera de mest energieffektiva produkterna.

A

6.1.3 Specifik produktinformation

Utöver energieffektivitetsklassen innehåller etiketten också specifik information relevanta för varje produkttyp, som årlig energiförbrukning, vattenförbrukning, ljudnivå och andra viktiga prestandaegenskaper. Denna information hjälper konsumenter att göra en mer informerad jämförelse mellan olika modeller.

A

6.1.4 QR-kod för Mer Information

De nya etiketterna inkluderar en QR-kod som kan skannas med en smartphone. Genom att skanna koden får konsumenterna tillgång till ytterligare information om produkten från en EU-databas.

A

6.1.5 Gäller för olika apparater

Energimärknningen används för en mängd olika hushållsapparater, såsom kylskåp, frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner, TV-apparater och belysningsprodukter.

A

6.1.6 Regelbundna uppdateringar

Energi märkningssystemet är utformat för att regelbundet uppdateras för att återspegla tekniska framsteg. Detta innebär att kriterierna för att nå de högsta betygen blir allt strängare över tiden, vilket främjar kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten.

A

6.1.7 Syfte och fördelar

Syftet med energimärkning är att uppmuntra både tillverkare att utveckla mer energieffektiva produkter och konsumenter att göra mer medvetna val. Genom att välja energieffektiva apparater kan konsumenter spara pengar på energiräkningar och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

6.2 Beräkna total ägandekostnad

När du köper en apparat är det viktigt att överväga den totala ägandekostnaden, inte bara inköpspriset. Energieffektiva apparater kan ha en högre initial kostnad, men de sparar pengar över tid genom minskad energiförbrukning.

Ta hänsyn till både inköpspriset och den förväntade energiförbrukningen under apparatens livslängd.

6.3 Stäng av apparater i standby-läge

Tänk på att apparater som står i standby-läge använder el. I vissa fall kan elanvändningen vara betydande.

7. Mer läsning