När ska man binda elpriset?

Hos vissa elhandelsbolag är det möjligt att binda elpriset under hela avtalsperioden. Vi guidar dig rätt och visar alla för- och nackdelar med att binda elpriset under 2022.

Fördelarna med att binda elpriset

Eftersom spotpriset på den Nordiska elbörsen Nord Pool varierar varje timme under året vill vissa elkonsumenter binda sitt elpris för att få bort risken att spotpriset blir högre i framtiden. Denna avtalsform kallas för elavtal med fast elpris och vanliga bindningstider är 12, 24 eller 36 månader. 

Den främsta fördelen är att man vet vad elpriset kommer vara under hela bindningstiden och att man inte påverkas av eventuella pristoppar på Nord Pool.

Nackdelarna

Historiskt sett har elavtal med rörligt elpris gett ett lägre elpris över tid jämfört mot elavtal fast elpris. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en utredning där man jämförde rörligt och fast elpris under perioden 2004 – 2018. Utredningen undersökte både fast pris under 1 år respektive fast pris under 3 år jämfört mot rörligt. Oavsett bindningstid visade det sig att det oftast lönat sig att avstå från att binda elpriset och att istället välja rörligt elpris.

Är det fördelaktigt att binda elpriset på sommaren?

En del elkonsumenter tror att det är fördelaktigt att binda elpriset på sommaren. Bakgrunden till detta antagande är att spotpriset oftast är lägre under sommarhalvåret jämfört mot vinderhalvåret. Däremot finns det inga studier eller utredningar som visar att detta stämmer. Det är därmed svårt att tajma när man ska binda elpriset baserat på säsong eller vad som sker på elmarknaden. 

Alternativet är rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige. Denna avtalsform innebär att ditt elpris kommer variera baserat på spotpriserna på Nord Pool.

Om du väljer rörligt elpris med timmes-mätning har du möjligheten att anpassa din elanvändning baserat på dygnets spotpriser på Nord Pool. Detta är populärt bland exempelvis elbilsägare som vill ladda sin bil under natten då spotpriset är lägre än på dagen.

Under 2020 var det historiskt låga spotpriser och det genomsnittliga inköpspriset var endast 22 öre/kWh exkl. moms i elområde SE3. Däremot har det istället varit historiskt höga spotpriser under 2021. Det genomsnittliga spotpriset under 2021 blev 67 öre/kWh exkl. moms i elområde SE3.

Slutsats

Trots höga spotpriser på Nord Pool under våren och sommaren 2022 är vår rekommendation att du undviker att binda elpriset, åtminstone om du prioriterar lägsta möjliga elpris över tid. Energimarknadsinspektionen har analyserat historiska elpriser och konstaterat att det historiskt sett har lönat sig att undvika att binda elpriset.

Förutom ett billigare elpris över tid finns det andra fördelar med att välja rörligt elpris. Exempelvis möjligheten att teckna ett elavtal utan bindningstid samt möjligheten att teckna ett timmes-mätt elavtal för att kunna anpassa sin elanvändning för att spara pengar.

Tips: Rörligt elavtal hos Greenely

Greenely erbjuder privatkunder ett rörligt elavtal som är timmes-mätt. Ditt elpris följer därmed prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool ner på timmes-nivå. Greenely har ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset, då påslaget är cirka 2 öre/kWh inkl. kostnaden för elcertifikat och Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Som kund hos Greenely får du tillgång till en App som gör det enkelt att följa upp elförbrukningen och dagens spotpriser på Nord Pool. Appen erbjuder även smart laddning av elfordon baserat på spotpriset.

Kampanj under augusti 2022: Använd rabattkod ”6moff” för 6 månader utan avgift.