När ska man binda elpriset?

Hos många elleverantörer är det möjligt att binda elpriset under hela avtalsperioden. Vi guidar dig rätt och visar alla för- och nackdelar med att binda elpriset.

Fördelarna med att binda elpriset

Eftersom spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool varierar varje timme under året vill vissa elkonsumenter binda sitt elpris för att få bort risken att spotpriset blir högre i framtiden. Denna typ av elavtal kallas elavtal med fast elpris och vanliga bindningstider är 12, 24 eller 36 månader. 

Den främsta fördelen är att man vet vad elpriset kommer vara under hela bindningstiden och att man inte påverkas av eventuella pristoppar på Nord Pool.

Nackdelarna

Historiskt sett har elavtal med rörligt elpris gett ett lägre elpris över tid jämfört mot elavtal fast elpris. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en utredning där man jämförde rörligt och fast elpris under perioden 2004 – 2018. Utredningen undersökte både fast pris under 1 år respektive fast pris under 3 år jämfört mot rörligt. Oavsett bindningstid visade det sig att det oftast lönat sig att avstå från att binda elpriset och att istället välja rörligt elpris.

Är det fördelaktigt att binda elpriset på sommaren?

En del elkonsumenter tror att det är fördelaktigt att binda elpriset på sommaren. Bakgrunden till detta antagande är att spotpriset oftast är lägre under sommarhalvåret jämfört mot vinderhalvåret. Däremot finns det inga studier eller utredningar som visar att detta stämmer. Det är därmed svårt att tajma när man ska binda elpriset baserat på säsong eller vad som sker på elmarknaden. 

Alternativet är rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige. Denna avtalsform innebär att ditt elpris kommer variera baserat på spotpriserna på Nord Pool. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset 22 öre/kWh exkl. moms, vilket var 45 % lägre jämfört mot 2019 (elområde SE3). Under 2020 var det därmed väldigt fördelaktigt med rörligt elpris för de flesta elkonsumenter.

Tips: Välj ett elavtal med rörligt elpris om du prioriterar bästa möjliga elpris över tid.