Binda elavtal och elpriser

Hos vissa elhandelsbolag är det möjligt att binda elpriset under hela avtalsperioden. Vi guidar dig rätt och visar alla för- och nackdelar med att binda sitt elavtal under 2024.

Aktuella erbjudanden 2024

Fortum erbjuder privatkunder möjligheten att binda elpriset under 12 alternativt 36 månader. Som kund hos Fortum får du tillgång till en App som gör det enkelt att följa upp elförbrukningen. Fossilfri el ingår alltid.

Kampanj (gäller tillsvidare): Ingen månadsavgift första året, spara 588 kr. Använd länk nedan för att ta del av erbjudandet. Gäller enbart nya kunder. 

Fortum

Fördelarna

Eftersom spotpriset på elbörsen Nord Pool varierar varje timme under året vill vissa elkonsumenter binda sitt elpris för att få bort risken att spotpriset blir högre i framtiden. Denna avtalsform kallas för elavtal med fast elpris och vanliga bindningstider är 12, 24 eller 36 månader. 

Den främsta fördelen är att man vet vad elpriset kommer vara under hela bindningstiden och att man inte påverkas av prisvariationer på Nord Pool.

Nackdelarna

Historiskt sett har elavtal med rörligt elpris gett ett lägre elpris över tid jämfört mot elavtal fast elpris. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en utredning där man jämförde rörligt och fast elpris under perioden 2004 – 2018. Utredningen undersökte både fast pris under 1 år respektive fast pris under 3 år jämfört mot rörligt. Oavsett bindningstid visade det sig att det oftast lönat sig att avstå från att binda elpriset och att istället välja rörligt elpris.

Är det fördelaktigt att binda elpriset på sommaren?

En del elkonsumenter tror att det är fördelaktigt att binda elpriset på sommaren. Bakgrunden till detta antagande är att spotpriset oftast är lägre under sommarhalvåret jämfört mot vinderhalvåret. Däremot finns det inga studier eller utredningar som visar att detta stämmer. Det är därmed svårt att tajma när man ska binda elpriset baserat på säsong eller vad som sker på elmarknaden. 

Alternativet är rörligt elpris

Elavtal med rörligt elpris är den populäraste avtalsformen i Sverige, då cirka 68 % av alla elhandelskunder har denna avtalsform. Elavtal med rörligt elpris innebär att ditt elpris kommer variera baserat på spotpriserna på Nord Pool.

Om du väljer rörligt elpris med timmes-mätning har du möjligheten att anpassa din elanvändning baserat på dygnets spotpriser på Nord Pool. Detta är populärt bland exempelvis elbilsägare som vill ladda sin bil under natten då spotpriset är lägre än på dagen.

Endast 14 % har valt att binda elpriset

Enligt den senaste statistiken från SCB som avser januari 2024 har endast 14 % av alla privatkunder ett elavtal med fast elpris i 1, 2 eller 3 år. De höga elpriserna under 2022 och inledningen av 2023 har därmed bidragit till att färre privatkunder har valt att binda sitt elavtal.

Observera att det är något fler än 14 % som har valt att binda elpriset, eftersom övriga avtalslängder på exempelvis 4 år är medräknade under ”Övriga avtalsformer”. Däremot bör det vara få som har valt en avtalstid som är längre än 3 år.

Länk till statistiken på Scb.se

Så kan du kontrollera att du får ett lågt elpris

Många elkonsumenter tycker att det är svårt att veta om man får ett bra elpris från elbolaget när man jämför elavtal med bundet elpris. Förutom att konkurrensutsätta elbolagen och att ta in flera offerter kan man kontrollera terminspriserna på el.

Terminspriserna visar vad det kostar för elbolagen att prissäkra el framåt i tiden. Terminshandeln sker på marknadsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Besök sidan Elpros prognos för att lära dig mer om framtida elpriser och vad det kostar att prissäkra el i dagsläget. 

Slutsats

Trots höga spotpriser på Nord Pool under de senaste två åren (2022 – 2023) är vår rekommendation att du undviker att binda elpriset, åtminstone om du prioriterar lägsta möjliga elpris över tid. Energimarknadsinspektionen har analyserat historiska elpriser och konstaterat att det historiskt sett har lönat sig att undvika att binda elpriset.

Förutom ett billigare elpris över tid finns det andra fördelar med att välja rörligt elpris. Exempelvis möjligheten att teckna ett elavtal utan bindningstid samt möjligheten att teckna ett timmes-mätt elavtal för att kunna anpassa sin elanvändning för att spara pengar.

Vanliga frågor

Är det lönsamt att binda elpriset?

Oftast är det inte lönsamt att binda elpriset, då bundet elavtal historiskt sett har varit dyrare än elavtal med rörligt elpris. Under vissa perioder har det dock varit fördelaktigt att binda elpriset.

När ska man binda sitt elavtal?

Det finns ingen undersökning som visar att det är mer lönsamt att binda elavtal och sitt elpris under vissa tider på året. Som elkonsument ökar man därmed inte chanserna till ett lågt elpris om man binder elpriset på sommaren när spotpriset på Nord Pool generellt sätt är lägre jämfört mot på vintern.

Du bör endast binda ditt elavtal om du prioriterar trygghet och vill veta vad ditt elpris kommer vara under hela avtalsperioden. Om du istället prioriterar chansen till lägsta möjliga elpris och kan hantera prissvängningar rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris.

Varför väljer elkonsumenter att binda elpriset?

Elkonsumenter väljer att binda sitt elpris för att känna en trygghet kring sitt framtida elpris. Genom att binda elpriset vet man exakt vad elpriset kommer vara under hela avtalsperioden som oftast är 12 eller 24 månader. Däremot har det historiskt sett varit mer lönsamt att välja elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool.

Är det alltid en dålig idé att binda elpriset?

Nej, det behöver inte vara en dålig idé att binda elpriset. Elkonsumenter som prioriterar trygghet och som vill veta vad elpriset kommer vara under hela avtalsperioden bör välja att binda sitt elpris. Det är däremot viktigt att veta att det historiskt sett varit billigare att välja elavtal med rörligt elpris, åtminstone sett över en längre tid. Tänk även på att inte välja en för lång bindningstid, eftersom du inte har möjlighet att byta elbolag eller elavtal under avtalsperioden.

Vad är nackdelarna med att binda elavtal?

En nackdel är att du inte har möjlighet att byta elavtal eller elbolag under bindningstiden. Undvik därmed allt för långa bindningstider över 24 månader.

En annan nackdel är att det generellt sett är dyrare att binda elpriset jämfört mot att välja rörligt elpris som följer prisvariationerna på elbörsen Nord Pool.