Elbolag och elavtal utan fasta avgifter

Elbolagens fasta månadsavgiften

Svenska elbolag tar i regel ut en fast månadsavgift på cirka 40 Р60 kr inkl. moms. Månadsavgiften ersätter elbolagen för att hantera inköpet av el på elbörsen Nord Pool. 

Förutom månadsavgiften tillkommer alltid ett påslag på inköpspriset för varje köpt kilowattimme. Däremot har elbolagen sällan någon större vinstmarginal i påslaget, framför allt elbolag som erbjuder ett lågt påslag på cirka 4 Р6 öre/kWh exkl. moms. Elbolagens intäkter från påslaget går framför allt till att täcka kostnaden för att köpa in elcertifikat och diverse avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. 

Med denna bakgrund är månadsavgiften en viktig inkomstkälla för elbolagen.

Finns det elavtal utan fasta avgifter?

Vi har inte hittat något elavtal på den svenska marknaden som inte har en fast månadsavgift. Däremot finns det elbolag som bjuder på alla fasta avgifter som ett kampanjpris under en kortare tid. 

Elavtal utan månadsavgift under 12 månader

Vi har hittat två elbolag som erbjuder elavtal utan fasta avgifter under det första året som kund, Fortum och Telge Energi. Du har därmed möjligheten att spara 504 Р588 kr.

Fortum

Sveriges största elbolag Fortum erbjuder just nu deras elavtal med fast respektive rörligt elpris helt utan fasta avgifter under 12 månader. Erbjudandet innebär en rabatt på 504 kr eftersom månadsavgiften normalt sätt är 42 kr. Observera att enbart nya kunder har möjligheten att ta del av erbjudandet.

Telge Energi

Telge Energi bjuder också alla nya kunder på månadsavgiften under det första året. Erbjudandet som innebär en rabatt på 588 kr, då månadsavgiften är 49 kr. 

Hos Telge Energi ingår alltid 100 % förnybar el från förnyelsebara energikällor som vindkraft, vattenkraft och solkraft. Telge Energi utsågs som elbolaget med högst anseddhet i hela elhandelsbranschen 2019 av Sifo Kantar.