Normal elförbrukning

Vad är egentligen en normal elförbrukning i en lägenhet respektive villa? Vi har sammanställt den senaste statistiken för att du ska kunna jämföra din elanvändning. Vi ger även tips på elbolag som gör det enkelt att följa upp och få kontroll över sin elförbrukning.

Elförbrukningen i bostäder

Den el som används till att driva allt i ditt hem som exempelvis belysning, hemelektronik, spis, kyl/frys och tvättmaskiner benämns hushållsel. Hushållselförbrukningen varierar mellan olika bostäder, framför allt beroende på antal boende och vanor.

Med tanke på att det totala elpriset för 1 kWh uppgår till cirka 1,5 – 2,5 kr inkl. moms är det viktigt att följa upp och få kontroll över sin elförbrukning. Det är även viktigt att komma ihåg att all elförbrukning medför en miljöpåverkan, oavsett om du väljer att köpa till ursprungsgarantier från förnybara energikällor till ditt elavtal.

Normal elförbrukning i en villa (småhus)

Enligt den senaste statisiken från Energimyndigheten är det genomsnittliga elförbrukningen för hushållsel 5 747 kWh. Statistiken avser år 2018 då ingen undersökning genomfördes under 2019.

Observera att hushållsel inte inkluderar energi till uppvärmning eller tappvarmvatten.

Normal elförbrukning i en lägenhet

En normal elförbrukning är cirka 2 000 kWh per år för en mindre lägenhet respektive 5 000 kWh per år för en större lägenhet, enligt Statistiska centralbyrån.

Organisationen SVEBY som har tagit fram en standard för energiberäkning av byggnader anger att en användbar schablon för hushållsel i lägenheter är 30 kWh/kvm Atemp, år. 

Följ upp din elförbrukning med Greenely

Om du vill få en bättre kontroll över din elförbrukning rekommenderas elbolaget Greenely. Genom att byta elbolag till Greenely får du tillgång till deras App som gör det enkelt att följa upp elförbrukningen i ditt hem. Appen erbjuder exempelvis följande funktioner:

  • Följ dagens spotpriser på Nord Pool.
  • Få notiser vid avvikande elförbrukning,
  • Få rapporter över din elförbrukning varje vecka eller varje månad. 

Greenely erbjuder ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. Påslaget är ett av marknadens lägsta på 2,2 öre/kWh exkl. moms. Påslaget inkluderar både elcertifikat och miljömärkningen Bra Miljöval.