Fast elpris i 1 år

Aktuella erbjudanden

Elbolaget Fortum har just nu ett erbjudande till nya kunder som väljer elavtal med fast elpris i 12 månader. Erbjudandet innebär att man inte behöver betala någon månadsavgift under första året som kund, vilket innebär en besparing på totalt 588 kr. 

Besök Fortum med nedanstående länk för att ta del av erbjudandet och för att se vad det kostar att binda elpriset i ditt elområde. 

Fortum

Så fungerar elavtal med fast pris

Elavtal med fast pris innebär att man får betala samma elpris per kWh under hela avtalsperioden, oavsett hur spotpriset på el utvecklas på elbörsen Nord Pool. Du vet därmed exakt hur mycket du kommer betala per använd kWh.

Näst populäraste avtalsformen

Elavtal med fast elpris är den näst vanligaste avtalsformen efter elavtal med rörligt elpris i Sverige. Enligt Statistika centralbyråns statisitik som avser januari 2024 har 14 % av av alla privatkunder ett elavtal med fast pris, varav 5,5 % har elavtal med avtalslängden 1 år.

Den mest populära avtalsformen är rörligt elpris, vilket statistiken tydligt visar. Totalt 66 % av alla elhandelskunder har valt ett rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool.

När är det fördelaktigt att välja fast elpris?

Det finns inga studier som har bevisat att det är mer fördelaktigt att binda elpriset under vissa månader under året, exempelvis under sommaren när spotpriset oftast är lägre jämfört mot under vintern. Det är därmed omöjligt att säga när det är fördelaktigt att binda elpriset, eftersom det är svårt att förutspå ett exakt framtida elpris.

Fördelarna 

Trygghet och stabilitet: Du slipper oroa dig för plötsliga prishöjningar på elmarknaden.

Bättre budgetkontroll: Du vet exakt hur mycket du kommer att betala för elen varje månad.

Enkelt att jämföra priser: Det är lätt att jämföra olika elavtal med fast elpris eftersom priset är fast under hela avtalsperioden.

Nackdelarna

Du kan missa lägre elpriser: Om elpriset på elmarknaden sjunker under avtalsperioden kan du betala mer än du borde.

Bindningstid: Du kan inte byta elbolag eller elavtal under bindningstiden utan att betala en avgift.

Kan vara dyrare: Fasta elpriser är ofta dyrare än rörliga elpriser, speciellt under perioder med låga elpriser på elmarknaden.

Så kan du kontrollera att priset är fördelaktigt

När man väljer att teckna ett elavtal med fast elpris i 1 år kan det vara en fördel att jämföra vad terminspriserna på el är under det närmsta året. Terminspriserna visar vad det kostar för elhandelsbolagen att prissäkra el framåt i tiden. Besök sidan Elpris prognos för att läsa mer och se aktuella terminspriser på el.

Vanliga frågor

Är elavtal med fast pris i 1 år billigare än rörligt elpris?

Nej, generellt sett är det mer fördelaktigt att välja rörligt elpris om man prioriterar att få ett lågt elpris över tid. Däremot innebär detta inte att det alltid är ofördelaktigt att binda elpriset, då det varierar kontinuerligt beroende på marknadsläget.

Vad händer om elpriset sjunker under avtalsperioden?

Om elpriset på elbörsen Nord Pool sjunker under avtalsperioden kan du inte byta till ett billigare elavtal utan att betala en avgift. Därför är det viktigt att tänka efter och ta ett välgrundat beslut innan man väljer att binda elpriset under 1 år.

Vilket elpris får jag om jag binder under 1 år?

Priserna varierar dagligen och du behöver kontrollera på elbolagets hemsida vad det kostar att teckna ett elavtal med fast pris under 1 år. Tänk på att kontrollera eventuella tillkommande påslag och månadsavgiften.