Hitta billig el 2023

 

Hitta det billigaste elavtalet baserat på din årliga elanvändning med vår jämförelsetjänt. Vi jämför endast elavtal med rörlig elpris som historiskt sett har visat sig vara den billigaste avtalsformen.

Årlig elanvändning:
  • Filter:
  • Elavtal med timpris
  • Erbjuder även fast elpris
Se fler elbolag

  • Elpriset är beräknat utifrån det genomsnittliga marknadspriset (spotpriset) under perioden januari – juni 2023 (0,868 kr/kWh inkl. moms) i elområde SE3 (Stockholm).
  • Tänk på att marknadspriset varierar dagligen och att elpriset kan bli både lägre eller högre under resterande månader av 2023.
  • Påslaget inkluderar samtliga rörliga påslag, exempelvis elcertifikat. Däremot inte ett eventuellt volympåslag.
  • Alla redovisade elpriser, påslag och avgifter är inklusive moms.
  • Årsavgift gäller enbart under det första året som kund och redovisas efter eventuell nykundsrabatt. 

Utmaningen att hitta billigaste elavtalet

Med tanke på att det finns över hundra olika elbolag som tillsammans erbjuder tusentals olika typer av elavtal är det en utmaning för många elkonsumenter att hitta det billigaste elavtalet. Med vår jämförelsetjänst är det enkelt att hitta det billigaste elavtalet baserat på din årsförbrukning. Vi jämför endast elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool.

Ett vanligt misstag bland elkonsumenter är man missar att jämföra påslaget mellan elbolagen. Påslaget på inköpspriset ersätter elleverantören för bland annat ursprungsgarantier, elcertifikat och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. I vår jämförelsetjänst redovisas det totala påslaget på inköpspriset, vilket inkluderar samtliga rörliga avgifter och elcertifikat

Rörligt elavtal ger billigast elpris

Om du är intresserad av att få det billigaste elpriset är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer spotpriset på elbörsen Nord Pool. Elavtal med rörligt pris har historiskt sett varit den billigaste avtalsformen, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen i en utredning där man jämförde rörligt mot fast elpris mellan åren 2004 – 2018.

Om du har möjligheten att anpassa din elförbrukning utifrån timmespriserna på Nord Pool kan det vara en smart idé att teckna ett rörligt elavtal med timmes-mätning. I vissa fall måste din nätägare byta ut din elmätare, detta är dock kostnadsfritt.

Vad är ett billigt elavtal?

Ett billigt elavtal med rörligt elpris har ett totalt påslag som är under cirka 8 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat. Månadsavgiften bör inte överstiga cirka 70 kr.

Timmes-debiterade elavtal

Om du vill följa spotpriserna på Nord Pool timme för timme är det viktigt att teckna ett rörligt elavtal med timpris. Hos de flesta elbolag som erbjuder elavtal med rörligt elpris är det möjligt att bli debiterad utifrån timmes-priserna på Nord Pool. Däremot kan du behöva ange detta i samband med att du tecknar elavtalet. 

Om du har en äldre elmätare kan den i vissa fall behöva bytas ut av ditt elnätsbolag. Detta är kostnadsfritt för elkonsumenter i Sverige.

Alternativet till timpris är att bli debiterad utifrån elbolagets kunders genomsnittliga förbrukningsprofil. Detta innebär att du kommer bli debiterad ett specifikt elpris per kWh för den senaste månaden, oavsett om du har använt mer el under dygnets billigare timmar. 

Två populära elbolag med rabatter

I vår jämförelsetjänst hittar du just nu två populära elbolag som erbjuder rabatt till nya kunder, dessa är Fortum och Greenely.

Fortum

Fortum är ett av Sveriges populäraste elbolag, baserat på antalet elhandelskunder. Hos Fortum ingår alltid fossilfri el, vilket innebär en blandning av el från förnyelsebara energikällor (exempelvis vindkraft och vattenkraft) samt kärnkraft.

Påslag: 8,1 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat.

Månadsavgift: 39 kr inkl. moms.

Timpris: Möjligt att välja mellan månadspris att bli debiterad timme för timme.

470 kr i rabatt

Nya kunder behöver inte betala någon månadsavgift under det första året som kund, vilket innebär en total rabatt på 470 kr

Fortum

Greenely

Greenely är elbolaget som vill hjälpa sina kunder att sänka sin elanvändning. Alla kunder får tillgång till Greenelys App som gör det enkelt att följa upp och få kontroll över sin elanvändning. I Appen är det även möjligt att följa upp aktuella spotpriser på elbörsen Nord Pool. Appen har även stöd för smart elbilsladdning, vilket innebär att du kan ladda din elbil när spotpriset är som lägst.

Påslag: 2,7 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat.

Månadsavgift: 69 kr inkl. moms. (alternativt en årlig betalning på 588 kr, vilket innebär i genomsnitt 49 kr per månad)

Timpris: Ja.

414 kr i rabatt

Använd rabattkoden ”6moff” för att spara 414 kr som ny kund.  

Greenely

Elnätsavgift och energiskatt tillkommer

Tänk på att kostnader för elnätsavgift och energiskatt tillkommer för elkonsumenter i Sverige.

Elnätsavgiften ersätter elnätsägaren för att transportera elen från elproducenterna hem till din elmätare. Elnätsägaren ansvarar för att underhålla och utveckla en del av det svenska elnätet, vilket medför driftkostander som elnätsägaren behöver få ersättning för. Elnätsägaren äger din elmätare och hanterar avläsningen av din elanvändning.

Energiskatten är en punktskatt som faktureras av din elnätsägare. Under 2023 är energiskatten 49 öre/kWh inkl. moms för de flesta elkonsumenter.

Dessa två kostnader kan jämföras mot kostnaden för ditt elavtal som ersätter ditt elhandelsbolag för att köpa in din el på elbörsen Nord Pool, samt övriga kostnader kopplade till elhandeln som exempelvis elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Svenska Kraftnät.

Totala kostnaden för el

Det totala priset för 1 kWh är cirka 1,5 – 3 kr per kWh för de flesta svenska elkonsumenter. Det breda intervallet mellan 1,5 respektive 3 kr beror framför allt på elkonsumentens elanvändning. En låg elnavändning ger ett högre elpris per kWh på grund av de fasta avgifterna från både elbolaget och elnätsägaren. Elkonsumenter som använder mycket el får därmed ett billigare elpris per kWh. 

Vanliga frågor

Vilka elbolag erbjuder billig el med rabatt?

Två populära elbolag som erbjuder rabatt till alla nya kunder är Fortum och Greenely. Fortum bjuder på den fasta avgiften under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 470 kr. Greenely bjuder på den fasta avgiften under 6 månader om du använder vår rabattkod, vilket innebär en rabatt på 414 kr.

Observera att dessa erbjudanden enbart avser elavtal med rörligt elpris. Elavtal med rörligt elpris är den avtalsform som historiskt sett gett billigast elpris över tid.

Vilket elbolag erbjuder det billigaste elavtalet?

Greenely erbjuder ett av Sveriges billigaste elavtal när det kommer till elavtal med rörligt elpris. Påslaget på inköpspriset inklusive elcertifikat är 2,7 öre/kWh inkl. moms.

Vilket elbolag erbjuder det billigaste elpriset?

Om du är intresserad av att få det billigaste elpriset rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt pris som följer prisutvecklingen på Nord Pool. När det kommer till elavtal  med rörligt elpris är Greenely ett av de billigaste elbolagen i Sverige. Greenelys rörliga elavtal har ett påslag på endast cirka 2,2 öre/kWh inkl. elcertifikat och Bra Miljöval (exkl. moms).

Vilken typ av elavtal ger billigast el?

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett gett billigast el, åtminstone över en längre tidsperiod på flera år. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen när man undersökte vilken avtalsform som gav billigast el. Observera dock att det finns tillfällen när fast elpris har varit billigare och att jämförelsen avser en längre tidsperiod.

Vad kostar billig el?

Billig el har ett påslag på inköpspriset under 8 öre/kWh inkl. moms och elcertifikat. Detta påslag avser elavtal med rörligt elpris. Tänk på att det totala elpriset för 1 kWh inkl. moms, nätavgifter och energiskatt uppgår till cirka 1,5 – 3,5 kr/kWh för de flesta elkonsumenter.